οδηγίες χρήσης PHILIPS PTA 516

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS PTA 516 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS PTA 516 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS PTA 516


PHILIPS PTA 516 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (890 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS PTA 516

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] , , , . + , , . ULTRATWIN . + ULTRATWIN , , ! ( ), IEC . MID OVERDRIVE. 2 3 4 5 + 6 7 8 9 10 11 + 12 13 4 1. MIDI (1 16, mni OF mni 1 16 Store Enable, . [. . . ] MIDI (1 16, mni OF mni 1 16 Store Enable, . EQ: LED , . + 15 16 s + + s s s s s 31 99 . 17 DISPLAY PRESET PARAMETER-, EFFECT A- EFFECT B. POWER ULTRATWIN. + 21 22 23 24 25 26 27 1. 2. 2 . 7 32 33 34 + 35 + 36 37 38 39 40 41 ULTRATWIN PTA 516 + 42 , 100% , . , . 1. 3 Setup Master/Slave 1. 3. 1 ULTRATWIN PTA 516 Master ULTRATWIN , SLAVE IN. 1. 3: ULTRATWIN PTA 516 Master 1. 3. 2 ULTRATWIN PTA 516 Slave, / ULTRATWIN , Line SLAVE IN PTA 516. MIDI (1 16, On Omni, OF 1 16 On (Omni) Store Enable, . 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 FLANGER CHORUS / DELAY DELAY (stereo) 0. . 63 63 Delay Mix 0. . 50 6 0. . 50 7 Reverb Mix 0. . 50 20 0. . 50 2 0. . 50 3 0. . 50 8 0. . 50 0 0. . 63 2 0. . 63 12 0. . 63 15 0. . 63 20 0. . 63 25 0. . 63 30 0. . 63 35 0. . 63 25 0. . 63 28 0. . 63 63 0. . 63 30 0. . 63 20 0. . 63 63 Mix R Mix R Mix R Mix R Mix Mix Mix Mix Mix Mix Mix Mix Mix Mix Mix Mix Mix 0. . 50 11 0. . 50 11 0. . 50 16 0. . 50 35 0. . 50 8 0. . 50 10 0. . 50 9 0. . 50 10 0. . 50 10 0. . 99 50 0. . 99 60 0. . 99 50 0. . 99 50 0. . 99 30 0. . 99 40 0. . 99 50 0. . 99 50 max. Feedback Feedback 0 % Feedback 62 % Feedback 62 % Feedback 77 % fat slow stereo stereo ultra slow medium I medium II fast ultra slow medium I medium II hold fat classic stereo stereo DELAY (long mono) PHASER CHORUS CHORUS / REVERB 24 Chorus Mix 0. . 99 50 Reverb Mix 0. . 50 10 10 Chorus Mix 0. . 99 50 Reverb Mix 0. . 50 10 10 Chorus Mix 0. . 99 40 Reverb Mix 0. . 50 10 1 Chorus Mix 0. . 99 50 Reverb Mix 0. . 50 10 51 Chorus Mix 0. . 99 50 Reverb Mix 0. . 50 10 63 Chorus Mix 0. . 99 50 Delay Mix 0. . 50 10 54 Chorus Mix 0. . 99 30 Delay Mix 59 Chorus Mix 0. . 99 50 Delay Mix 48 Chorus Mix 0. . 99 50 Delay Mix 63 Chorus Mix 0. . 99 40 Delay Mix 15 Depth 0. . 63 5 Mix 5 20 10 Depth Depth Depth 0. . 63 10 0. . 63 20 0. . 63 5 Mix Mix Mix 0. . 50 10 0. . 50 10 0. . 50 10 0. . 50 14 0. . 99 30 0. . 99 14 0. . 99 24 0. . 99 50 12 4. Default Range Range Range C C ULTRATWIN PTA 516 Preset-Nr. ER A ET T Default Default T B AM FE R EF 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 PITCH SHIFTER / REVERB PITCH SHIFTER STEREO TREMOLO TREMOLO / DELAY ROTARY SPEAKER MAGIC DRIVE AUTO WAH LFO WAH FLANGER / REVERB ultra slow medium I medium II fast ultra slow medium I medium II fast slow ultra medium fast slow LFO Band Pass LFO Band Pass -12 -5 +3 +4 +7 +4 % +8 % -12 +3 +4 % +8 % -12 -5 +4 +7 fast slow Hell Heaven Stack A Stack B Combo Reverb Time Reverb Time Reverb Time Reverb Time Reverb Time Delay Time Delay Time Delay Time Delay Time Delay Time LFO Speed LFO Speed Delay Time Delay Time Delay Time Speed Speed Delay Time Delay Time Sensitivity Sensitivity LFO Speed LFO Speed Tune Left Tune Left Tune Left Tune Left Tune Left Tune Left PA 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 1. . 32 1. . 32 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 -12. . 12 -12. . 12 -12. . 12 -12. . 12 -12. . 12 -50. . 50 20 Flanger Mix 0. . 99 50 Reverb Mix 0. . 50 10 20 Flanger Mix 0. . 99 40 Reverb Mix 0. . 50 10 50 Flanger Mix 0. . 99 50 Reverb Mix 0. . 50 10 50 Flanger Mix 0. . 99 50 Reverb Mix 0. . 50 10 32 Flanger Mix 0. . 99 50 Reverb Mix 0. . 50 10 63 Flanger Mix 0. . 99 30 Delay Mix 53 Flanger Mix 0. . 99 30 Delay Mix 63 Flanger Mix 0. . 99 30 Delay Mix 32 Flanger Mix 0. . 99 50 Delay Mix 63 Flanger Mix 0. . 99 30 Delay Mix 10 19 Pan Pan 0. . 63 0 0. . 63 0 Mix Mix 0. . 50 10 0. . 50 3 0. . 50 10 0. . 50 10 0. . 50 6 0. . 99 50 0. . 99 40 0. . 50 10 0. . 50 10 0. . 50 15 0. . 99 50 0. . 99 50 0. . 50 1 0. . 50 11 0. . 99 99 0. . 99 90 0. . 99 90 0. . 99 60 0. . 99 50 0. . 99 34 0. . 99 34 0. . 99 20 0. . 99 34 0. . 99 20 FLANGER / DELAY 19 Tremolo Mix 0. . 99 50 Delay Mix 50 Tremolo Mix 0. . 99 50 Delay Mix 19 Tremolo Mix 0. . 99 60 Delay Mix 9 Variation 1. . 32 1 Mix 15 5 63 63 63 30 60 0 0 0 0 0 0 Variation Variation Variation Depth Depth Depth Depth Mix L Mix L Mix L Mix L Mix L Mix L Mix L Pitch Mix Pitch Mix Pitch Mix Pitch Mix Pitch Mix Pitch Mix Pitch Mix Pitch Mix Ratio Ratio Ratio Ratio Presence Presence Presence 1. . 32 10 Mix 0. . 32 24 Delay Mix 0. . 32 32 Delay Mix 0. . 63 27 Mix 0. . 63 20 0. . 63 45 0. . 63 40 0. . 99 50 0. . 99 50 0. . 99 50 0. . 99 50 0. . 99 50 0. . 99 50 Mix Mix Mix Mix R Mix R Mix R Mix R Mix R Mix R Tune Left -50. . 50 14 Reverb Time 0. . 63 4 Reverb Time Reverb Time Reverb Time Delay Time Delay Time Delay Time Delay Time Sensitivity Sensitivity Sensitivity Sensitivity Drive Drive Drive HF Cut HF Cut HF Cut 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 0. . 63 18 10 4 63 63 63 63 30 30 35 20 30 63 63 20 30 4 0. . 99 34 Mix R 0. . 99 34 0. . 99 30 Reverb Mix 0. . 50 20 0. . 99 24 Reverb Mix 0. . 50 10 0. . 99 40 Reverb Mix 0. . 50 12 0. . 99 40 Reverb Mix 0. . 50 20 0. . 99 40 Delay Mix 0. . 99 34 Delay Mix 0. . 99 20 Delay Mix 0. . 99 20 Delay Mix 1. . 24 10 1. . 24 14 1. . 24 24 1. . 24 14 0. . 63 42 0. . 63 63 0. . 63 18 Gain Gain Gain Gain Mix Mix Mix 0. . 50 0. . 50 0. . 50 0. . 50 7 7 7 7 PITCH SHIFTER / DELAY 90 COMPRESSOR 91 92 93 94 95 96 97 98 99 EXPANDER GUITAR COMBO SPEAKER CABINET EF FE Effect Variation -3. . 12 8 -3. . 12 8 -3. . 12 0 -3. . 12 0 0. . 99 99 0. . 99 99 0. . 99 99 Peak Gain 0. . 63 40 Peak Freq. Default Range Range Range C C 13 ULTRATWIN PTA 516 4. 2 MIDI MIDI Implementation Chart Function Basic Channel Mode Note Number Velocity After Touch Pitch Bender Control Progr. Change Default Changed Default Messages Altered True Voice Note ON Note OFF Keys Channels Transmitted Recognized X X X X X X X X X X X X X OFF, 1 - 16 OFF, 1 - 16 1, 2 X X X X X X X X X O 7, 10 - 15, 18 123, 124, 127 O (0 - 98) 1 - 99 X X X X X X X X X X Remarks memorized True # System Exclusive Song Pos. Common Tune Clock System Commands Real Time Local ON/OFF All notes OFF Aux Active Sense Messages Reset Notes O = YES, X = NO Mode 1: OMNI ON Mode 2: OMNI OFF X X X X X X X X X X X see add. 4. 2: MIDI Midi Control Control Value Range Number Volume Controller 7 0 . . [. . . ] Change Default Changed Default Messages Altered True Voice Note ON Note OFF Keys Channels Transmitted Recognized X X X X X X X X X X X X X OFF, 1 - 16 OFF, 1 - 16 1, 2 X X X X X X X X X O 7, 10 - 15, 18 123, 124, 127 O (0 - 98) 1 - 99 X X X X X X X X X X Remarks memorized True # System Exclusive Song Pos. Common Tune Clock System Commands Real Time Local ON/OFF All notes OFF Aux Active Sense Messages Reset Notes O = YES, X = NO Mode 1: OMNI ON Mode 2: OMNI OFF X X X X X X X X X X X see add. 4. 2: MIDI Midi Control Control Value Range Number Volume Controller 7 0 . . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS PTA 516

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS PTA 516.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag