οδηγίες χρήσης PHILIPS RQ 1280

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS RQ 1280 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS RQ 1280 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS RQ 1280


PHILIPS RQ 1280 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3646 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS RQ 1280 BROCHURE (1818 ko)
   PHILIPS RQ 1280 QUICK START GUIDE (420 ko)
   PHILIPS RQ 1280 BROCHURE (2151 ko)
   PHILIPS RQ 1280 QUICK START GUIDE (420 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS RQ 1280

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] plug and play HDMI 1 DIGITAL COAXIAL OUT Cr/Pr Y AUDIO OUT CVBS Cb/Pb SCART HDMI VIDEO OUT HDMI ( DVD G DVI HDCP DVD . G . 12 006-37 RQ 1280_Grk_013 12 22/09/05, 3:59 PM : : / STEREO AUDIO IN AV Receiver AUDIO IN DIGITAL DIGITAL DIGITAL COAXIAL OUT Cr/Pr Y DIGITAL COAXIAL OUT Cr/Pr Y AUDIO OUT CVBS Cb/Pb SCAR HDMI VIDEO OUT AUDIO OUT CVBS Cb/Pb HDMI VIDEO OUT Pro Logic ). ( Dolby / MPEG 2 PCM, Dolby DigitalTM 1 [CVBS VIDEO IN ( CVBS) SCART - TV OUT] . 1 . [CVBS VIDEO IN ( CVBS) SCART - TV OUT] 2 ) AUDIO OUT (L/R) DVD AUDIO IN ( ( / 2 DVD ( ). ( 3 13 006-37 RQ 1280_Grk_013 13 22/09/05, 3:59 PM 9 STOP ( STANDBY-ON B ­ DVD ­ OPEN/CLOSE / ­ / DISPLAY ­ IR SENSOR ­ . ­ ) T NEXT ­ ­ 2; PLAY/PAUSE / PREV S ­ Led ON IR ­ SCART SCART YPbPr YPbPr CVBS ( ) CVBS ­ ­ COAXIAL (Digital audio out) ­ AUDIO ( ) ( ­ ) HDMI ( ) ­ ( ­ / , ) AUDIO ( ) LCD/ / ). [. . . ] . 14 006-37 RQ 1280_Grk_013 14 22/09/05, 3:59 PM RETURN ( ­ )/TITLE ( ) / POWER B( ­ ) DVD DISC MENU ( ­ / PBC ) DVD/ VCD 0-9 ­ DISPLAY ( ­ ) ­ , / 1234 / / SYSTEM MENU ( ) ­ DVD S ­ PREVIEW MUTE OK ­ T ­ STOP ( 9 ) ­ PLAY ( B ) ­ PAUSE ( ; ) ( ­ / REPEAT ( ­ REPEAT A-B ( ­ PREVIEW ( ­ . ) ) ) SUBTITLE ( ­ ANGLE ( ­ ZOOM ( ­ AUDIO ( ­ ) DVD ) . ) ) MUTE ( ­ ) 15 006-37 RQ 1280_Grk_013 15 22/09/05, 3:59 PM 1: 2: ! 3 . ( 9-10 " "). 1 2 1 Philips DVD . . 1 2 AA, . . 1 3 . 1 ' IR (iR) . 3 (. . ), 2 DVD. ­ , , . 16 006-37 RQ 1280_Grk_013 16 22/09/05, 3:59 PM ( ) . ACTIVATING PROGRESSIVE SCAN: 1. IF THERE IS DISTORTED PICTURE WAIT 15 SECONDS FOR AUTO RECOVERY. ( ). IF THE PICTURE IS GOOD, PRESS OK BUTTON ON REMOTE. ( . ) 1 2 ( . ) POWER OK Cancel 3 4 ! DVD 1 . SYSTEM MENU. Language 2 , DVD , . 4:3 LETTERBOX TV Display MULTI TV Type RGB Video Output Off Progressive HD JPEG HD JPEG Mode Auto HDMI Output Off On 7 8 {Video Output} ( ) {YPbPr}, OK ) : , ( . {Progressive} {ON} ( OK ), . . 17 006-37 RQ 1280_Grk_013 17 22/09/05, 4:00 PM 6 . ­ , Language Video Audio Rating OK. 15 . 4:3 LETTERBOX TV Display MULTI TV Type RGB Video Output Off Progressive HD JPEG HD JPEG Mode Auto HDMI Output NTSC PAL MULTI Language Video Audio Track Rating CHANGING PAL TO MULTI 1. IF THERE IS A DISTORTED PICTURE DISPLAYED ON THE TV, WAIT 15 SECONDS FOR AUTO RECOVER 1 2 , SYSTEM MENU. ) {TV OK Cancel 3 4E 5 : 15 . 1 2 OPEN CLOSE 0 DVD . , , , ( , , , , ), , R , , , , , , , R , , , R , , , , . , , 4 34 OK . : , , OK. SYSTEM MENU. 26 006-37 RQ 1280_Grk_013 26 22/09/05, 4:01 PM 1 2 3 SYSTEM MENU. , DVD, . . Language Video Audio Track Rating Language Video Audio Track Rating 4:3 LETTERBOX TV Display MULTI TV Type RGB Video Output Off Progressive HD JPEG HD JPEG Mode Auto HDMI Output TV Display 4:3 LETTERBOX TV Type MULTI Video Output RGB Progressive Off HD JPEG Mode HD JPEG HDMI Output Auto 4:3 PANSCAN 4:3 LETTERBOX 16:9 1 , . 34 {TV Display} ( ) , OK 2 3 , OK. 34 : 4:3 Pan Scan . 34 {Digital Output} ( , , OK OK. 3 All ( 34 : ) DIGITAL AUDIO OUT / PCM Only (M vo PCM) . SYSTEM MENU. 30 006-37 RQ 1280_Grk_013 30 22/09/05, 4:02 PM LPCM ­ DVD PCM , . . Language Language Digital Output LPCM Output Night Mode Video Audio Track PCM 96K Off Rating Digital Output LPCM Output Night Mode Video Audio Track PCM 96K Off Rating / , . , OK. OK 2 , )) 3 ON ( 34 : . ) 3 Dolby Digital. SYSTEM MENU. 31 006-37 RQ 1280_Grk_013 31 22/09/05, 4:02 PM 1 2 ( SYSTEM MENU. Adult Reset Display Rating Password Rating Factory defaults DivX Registration . 1 2 ( OK Adult} ( ` ) , ', OK . . Old Password New Password Confirm Password Done 6 OK : . , OK. [. . . ] SYSTEM MENU. , 32 006-37 RQ 1280_Grk_013 32 22/09/05, 4:02 PM DivX® VOD 1Kid Safe ­ 2 G ­ , . 17 . Language Video Audio Track Rating Philips DivX® VOD ( DivX® VOD. , 1 2 DivX) , ( ). ` ', . OK 34 {DivX Registration} ( , {Display} OK . . 3 DivX(R) Video On Demand: Registration code is : BX3W4DJE To learn more visit www. divx. com/vod OK 4 DivX® VOD www. divx. com/vod. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS RQ 1280

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS RQ 1280.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag