οδηγίες χρήσης PHILIPS SBT75

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS SBT75 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS SBT75 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS SBT75


PHILIPS SBT75 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (217 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS SBT75 QUICK START GUIDE (502 ko)
   PHILIPS SBT75 (213 ko)
   PHILIPS SBT75 QUICK START GUIDE (502 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS SBT75

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] [. . . ] ƋƜƭƴƥ ƤƥƮƟ ƪƫƩƪ ƳƴƯ ƧƷƥƟƯ ưƯƵ ƨƝƫƥƴƥ ƪơƩ ƥưƩƫƝƮƴƥ ƐƱƩƳƬƼƲ ƹƲ ưƱƯƥưƩƫƥƣƬƝƭƧƲ ƳƵƳƪƥƵƞƲ ƥưƩƪƯƩƭƹƭƟơƲ ƏƥƪƩƭƞƳƴƥ ƴƧƭ ơƭơươƱơƣƹƣƞ ƬƯƵƳƩƪƞƲ ƳƴƯƭ ƵưƯƫƯƣƩƳƴƞ ƂƭơươƱơƣƹƣƞ ơưƼ ƥƮƹƴƥƱƩƪƞ ƳƵƳƪƥƵƞ ƍƝƳƹ ơƵƴƯƽ ƴƯƵ ƧƷƥƟƯƵ ƬưƯƱƥƟƴƥ ƥưƟƳƧƲ ƭơ ơƪƯƽƴƥ ƞƷƯ ơưƼ ƥƮƹƴƥƱƩƪƝƲ ƳƵƳƪƥƵƝƲ ƞƷƯƵ ƓƧƬƥƟƹƳƧ ‡ ƈ ơƭơươƱơƣƹƣƞ ƞƷƯƵ ơưƼ ƴƯ ƧƷƥƟƯ ƳƴƧ ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ 03 /LQN ƥƟƭơƩ ƤƵƭơƴƞ ƬƼƭƯ Ƽƴơƭ Ƨ ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ %OXHWRRWK ƢƱƟƳƪƥƴơƩ Ƴƥ ươƽƳƧ ƞ Ƴƥ ƤƩơƪƯưƞ 5 1 ƓƵƭƤƝƳƴƥ ƴƯ ƪơƫƾƤƩƯ 03 /LQN ‡ ƳƴƧƭ ƵưƯƤƯƷƞ 03 /LQN ƷƩƫ ƳƴƯ ưƟƳƹ ƬƝƱƯƲ ƴƯƵ ƧƷƥƟƯƵ ‡ ƳƴƧƭ ƵưƯƤƯƷƞ ơƪƯƵƳƴƩƪƾƭ ƬƩơƲ ƥƮƹƴƥƱƩƪƞƲ ƳƵƳƪƥƵƞƲ ƏƥƪƩƭƞƳƴƥ ƴƧƭ ơƭơươƱơƣƹƣƞ ƳƴƧ ƳƵƳƪƥƵƞ 2 MP3-LINK ŻƫƥƣƷƯƲ ƴƧƲ ơƭơươƱơƣƹƣƞƲ ƋơƴƜ ƴƧ ƤƩƜƱƪƥƩơ ƴƧƲ ơƭơươƱơƣƹƣƞƲ ‡ ươƴƞƳƴƥ VOL +/- ƣƩơ ơƽƮƧƳƧ ƞ ƬƥƟƹƳƧ ƴƧƲ ƝƭƴơƳƧƲ ƴƯƵ ƞƷƯƵ ‡ ươƴƞƳƴƥ ƣƩơ ơƭơươƱơƣƹƣƞ ƞ ươƽƳƧ » ƈ ƤƵƭơƴƼƴƧƴơ ơƵƴƞ ƥƟƭơƩ ƤƩơƨƝƳƩƬƧ ƬƼƭƯ ƳƴƧ ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ %OXHWRRWK EL  ƑƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲ ưƱƯƺƼƭƴƯƲ ƓƧƬƥƟƹƳƧ ‡ ƐƩ ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲ ưƱƯƺƼƭƴƯƲ ƵưƼƪƥƩƭƴơƩ Ƴƥ ơƫƫơƣƞ ƷƹƱƟƲ ưƱƯƥƩƤƯưƯƟƧƳƧ ƂƭƴƩƬƥƴƾưƩƳƧ ưƱƯƢƫƧƬƜƴƹƭ ƑƱƯƥƩƤƯưƯƟƧƳƧ ‡ ƍƧƭ ơƶơƩƱƥƟƴƥ ưƯƴƝ ƴƯ ưƥƱƟƢƫƧƬơ ƴƧƲ ƳƵƳƪƥƵƞƲ ƑƱƯƤƩơƣƱơƶƝƲ ƆƭƩƳƷƵƴƞƲ ƐƭƯƬơƳƴƩƪƞ ƩƳƷƽƲ ƥƮƼƤƯƵ ƌƼƣƯƲ ƳƞƬơƴƯƲ ưƱƯƲ ƨƼƱƵƢƯ $X[LQ /LQN [ : 506 ! G% P9 506 NRKP ƄƩơ ƭơ ƥƮơƪƯƫƯƵƨƥƟ ƭơ ƩƳƷƽƥƩ Ƨ ƥƣƣƽƧƳƧ ƬƧƭ ƥưƩƷƥƩƱƞƳƥƴƥ ƭơ ƥưƩƤƩƯƱƨƾƳƥƴƥ ƴƯ ƳƽƳƴƧƬơ ƬƼƭƯƩ ƳơƲ ƆƜƭ ơƭƴƩƬƥƴƹưƟƳƥƴƥ ưƱƯƢƫƞƬơƴơ ƪơƴƜ ƴƧ ƷƱƞƳƧ ƴƧƲ ƳƵƳƪƥƵƞƲ ƥƫƝƣƮƴƥ ƴơ ươƱơƪƜƴƹ ƳƧƬƥƟơ ưƱƩƭ ƦƧƴƞƳƥƴƥ ƥưƩƳƪƥƵƞ ƆƜƭ ƴƯ ưƱƼƢƫƧƬơ ƥƮơƪƯƫƯƵƨƥƟ ƭơ ƵƶƟƳƴơƴơƩ ƥưƩƳƪƥƶƨƥƟƴƥ ƴƧƭ ƩƳƴƯƳƥƫƟƤơ ƴƧƲ 3KLOLSV ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH žƴơƭ ƥưƩƪƯƩƭƹƭƥƟƴƥ Ƭƥ ƴƧ 3KLOLSV ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥ ƼƴƩ ƢƱƟƳƪƥƳƴƥ ƪƯƭƴƜ ƳƴƧ ƳƵƳƪƥƵƞ ƪơƩ ƼƴƩ ƝƷƥƴƥ ƤƩơƨƝƳƩƬơ ƴƯƭ ơƱƩƨƬƼ ƬƯƭƴƝƫƯƵ ƪơƩ ƴƯ ƳƥƩƱƩơƪƼ ơƱƩƨƬƼ ƈ ƳƵƳƪƥƵƞ Ƥƥƭ ƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴơƩ Ƭƥ ƱƥƽƬơ ‡ Ƃƭ ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥ ƴƧ ƳƵƳƪƥƵƞ ƬƼƭƯ Ƭƥ ƴƧƭ ƥƭƳƹƬơƴƹƬƝƭƧ ƬươƴơƱƟơ ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥ ƼƴƩ Ƨ ƬươƴơƱƟơ ƥƟƭơƩ ơƱƪƥƴƜ ƶƯƱƴƩƳƬƝƭƧ ‡ Ƃƭ ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥ ƴƯ ƴƱƯƶƯƤƯƴƩƪƼ $& ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥ ƼƴƩ ƴƯ ƶƩƲ ƥƟƭơƩ ƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƯ ƳƹƳƴƜ ƪơƩ ƼƴƩ Ƨ ưƱƟƦơ $& ƝƷƥƩ ƱƥƽƬơ ƅƥƭ ơƭơươƱƜƣƥƴơƩ ƞƷƯƲ ‡ ƑƱƯƳơƱƬƼƳƴƥ ƴƧƭ ƝƭƴơƳƧ ƴƯƵ ƞƷƯƵ ƔƯ ƧƷƥƟƯ Ƥƥƭ ơƭƴơưƯƪƱƟƭƥƴơƩ ‡ ƆươƭƥƪƪƩƭƞƳƴƥ ƴƯ ƧƷƥƟƯ ƄƥƭƩƪƝƲ ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲ ƆƟƳƯƤƯƲ ƴƱƯƶƯƤƯƴƩƪƯƽ '& ƋơƴơƭƜƫƹƳƧ ƥƭƝƱƣƥƩơƲ Ƴƥ ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ ƋơƴơƭƜƫƹƳƧ ƥƭƝƱƣƥƩơƲ ƪơƴƜ ƴƧƭ ơƭơƬƯƭƞ ƅƩơƳƴƜƳƥƩƲ ² ƋƽƱƩơ ƬƯƭƜƤơ Ƒ [ ƕ [ ƃ ƃƜƱƯƲ ƋƽƱƩơ ƬƯƭƜƤơ ƆƟƳƯƤƯƲ 9 $ : : [ [ ƷƩƫ ƪƩƫƜ 10 6SHFLILFDWLRQV DUH VXEMHFW WR FKDQJH ZLWKRXW QRWLFH ‹ . RQLQNOLMNH 3KLOLSV (OHFWURQLFV 19 $OO ULJKWV UHVHUYHG 6%7BB80B9 [. . . ] [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS SBT75

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS SBT75.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag