οδηγίες χρήσης PHILIPS SRU 3010

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS SRU 3010 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS SRU 3010 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS SRU 3010


PHILIPS SRU 3010 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (5313 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS SRU 3010

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Con il forno in funzione vi il rischio di scottature in corrispondenza del foro di uscita del vapore. Sicurezza durante la pulizia Per pulire l'apparecchio occorre spegnerlo e attendere che si raffreddi. Per motivi di sicurezza vietata la pulizia dell'apparecchio con idropulitrici a vapore oppure ad alta pressione. Per evitare danni all'apparecchio Il piano in vetroceramica pu essere danneggiato dalla caduta di oggetti. Il bordo del piano in vetroceramica pu essere danneggiato da urti con pentole. Lo spostamento di pentole in ghisa, alluminio o con basamenti danneggiati pu provocare graffi al piano in vetroceramica. [. . . ] Le riparazioni sull'apparecchio devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. Riparazioni non eseguite correttamente possono costituire un pericolo notevole per l'utente. In caso di comandi errati l'intervento del tecnico del centro assistenza o del rivenditore potr essere effettuato a pagamento anche durante il periodo di garanzia. Smaltimento 2 Materiale di imballaggio I materiali di imballaggio sono ecologici e riciclabili. Smaltite i materiali di imballaggio a seconda del loro contrassegno conferendoli negli appositi contenitori sistemati presso le discariche comunali. Vecchio elettrodomestico Smaltite il vecchio elettrodomestico in conformit alle direttive di smaltimento vigenti presso il vostro comune di residenza. 2 10 Istruzioni di montaggio Avvertenze di sicurezza necessario rispettare le leggi, le disposizioni, le direttive e le norme vigenti nel paese d'impiego (norme di sicurezza, reciclaggio regolare e conforme ecc. ). Il montaggio deve essere effettuato esclusivamente da personale specializzato. I cassetti devono essere montati solo con fondo di protezione direttamente sotto l'apparecchio. Le superfici di taglio nel piano di lavoro devono essere protette dall'umidit con materiale di tenuta adeguato. La guarnizione chiude perfettamente lo spazio fra l'apparecchio e il piano di lavoro. Non applicate sigillante a base di silicone fra apparecchio e piano di lavoro. Evitate di montare l'apparecchio direttamente accanto a porte e sotto finestre. Anvisninger og praktiske tips Miljinformasjoner 26 Innhold Bruksanvisning . . 27 Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger 3 5 Ta hensyn til disse anvisningene, ellers faller reklamasjonsrettighetene bort dersom det oppstr feil. Dette apparatet er i samsvar med flgende EU-direktiver: 73/23/EEC av 19. 02. 1973 Lavspenningsdirektiv 89/336/EEC av 03. 05. 1989 EMC-direktiv inklusive endringsdirektiv 92/31/EEC 93/68/EEC av 22. 07. 93 CE-merkedirektiv Riktig bruk Dette apparatet m kun brukes til tilberedning av matvarer i vanlig husholdning. Det er ikke tillatt foreta endringer eller ombygginger p apparatet. Sikkerhet for barn Hold alltid sm barn borte fra apparatet. La strre barn arbeide ved apparatet kun under veiledning og tilsyn. Generell sikkerhet Montering og tilkopling av apparatet m kun utfres av utdannet og autorisert fagperson. Innbyggingsapparater m kun brukes etter innbygging i standardiserte, passende innbyggingsmbler og benkeplater. Ved feil p apparatet eller ved skader i glasskeramikken (sprekker, brudd eller riss) m apparatet sls av og koples fra strmnettet. Reparasjoner p apparatet m kun utfres av utdannet og autorisert fagperson. 28 Sikkerhet under bruk Fjern etiketter og folie fra glasskeramikken. Det foreligger forbrenningsfare hvis du arbeider uaktsomt ved apparatet. Kabler fra elektriske apparater m ikke komme i kontakt med apparatets varme overflate eller varme kokekar. Nr stekeovnen er i bruk, kan dampen som siver ut forrsake fare for forbrenning. Sikkerhet ved rengjring Apparatet m vre avsltt og avkjlt nr du rengjr det. [. . . ] Srg for at apparatet er innbygget p forsvarlig mte, slik at berringsbeskyttelse kan garanteres. Lse stikkforbindelser som ikke er utfrt forskriftsmessig kan fre til at kontaktene blir overoppvarmet. Dersom apparatet tilkobles fast (uten kabel og plugg) m det i den elektriske installasjonen tilkoples en innretning som gjr det mulig skille apparatet fra strmnettet med en universalpolet kontaktpningsvidde p minst 3 mm. LS-bryter, sikringer (skruesikringer m tas ut av holderen), FI-bryter og kontaktorer. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS SRU 3010

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS SRU 3010.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag