οδηγίες χρήσης PHILIPS SWV4117S

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS SWV4117S Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS SWV4117S θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS SWV4117S


PHILIPS SWV4117S : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (90 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS SWV4117S

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] La batterie ne comporte aucun élément que vous puissiez changer. N'utilisez que les chargeurs et les batteries appropriés figurant dans le catalogue du fabricant du téléphone. L'utilisation d'autres types de chargeur et de batterie peut être dangereuse et annule la garantie. Les batteries usagées doivent être jetées dans un endroit approprié. [. . . ] Si un contact figure en accès rapide, vous pouvez appuyer sur la touche programmable gauche pour afficher les fonctions disponibles. Menu Messages Appels Ce menu vous permet d'accéder à la liste des derniers numéros utilisés. Il est divisé en quatre listes qui s'affichent à l'aide des touches de navigation: Tous, Numérotés, Reçus et Appels manqués. Des données relatives au type de l'appel, à la date, à l'heure et à la durée sont associées à chaque appel. Vous pouvez aussi appeler un numéro en appuyant sur la touche verte. Accès rapide à la liste des appels depuis l'écran d'accueil: appuyez sur la touche verte. - Reçus: le menu Reçus sert à conserver tous vos messages reçus, que vous les ayez lus ou non. Les messages sont répertoriés par ordre chronologique, le plus récent étant affiché en premier. - Brouillons: lorsque vous enregistrez un message rédigé, celui-ci est stocké dans les brouillons. Si vous voulez l'envoyer, sélectionnez Transférer, appuyez sur la touche programmable gauche puis sélectionnez Envoyer. - Envoyés: le menu Envoyés est utilisé pour stocker tous vos messages envoyés si vous avez activé l'option Paramètres/ Enregistrer les messages envoyés. Si vous enregistrez un trop grand nombre de messages, la mémoire disponible sera rapidement remplie et vous ne pourrez plus recevoir d'autres messages. - Modèles: 15 modèles sont disponibles; 5 d'entre eux sont personnalisables. --------------------------------------------------------------------------------------- Boîte vocale Cette fonction vous permet d'appeler le numéro de votre boîte vocale et d'écouter cette dernière. Activé: votre numéro de téléphone s'affiche sur le téléphone de la personne que vous appelez. Désactivé: votre numéro de téléphone ne s'affiche pas sur le téléphone de la personne que vous appelez. - Rappel auto. : ce menu vous permet de rappeler un appelant que vous n'avez pas pu joindre. Vous pouvez définir la fonction de rappel à activer ou désactiver. Si vous sélectionnez Activer, votre téléphone propose de rappeler automatiquement l'appelant si son numéro est occupé. - Toute touche décroche: si vous choisissez Activer, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour répondre à l'appel entrant, à l'exception de la touche rouge et de la touche programmable droite. - Double appel: pendant un appel, la fonction Double appel vous informe par un signal spécial qu'une autre personne essaie de vous joindre. Le nom et/ou le numéro de téléphone de la personne qui essaie de vous joindre s'affiche en même temps à l'écran. Remarque: la disponibilité de ce service dépend de votre opérateur. - Renvois appels: la fonction Renvois appels vous permet de diriger les appels entrants vers votre boîte vocale ou un autre numéro de téléphone. Remarque: la disponibilité de ce service dépend de votre opérateur. [. . . ] Les interventions sur un matériel ou des logiciels modifiés ou ajoutés sans l'accord écrit de Sagem Mobiles. Les défauts ou dérangements consécutifs à l'utilisation de produits ou accessoires non compatibles avec le matériel. Les matériels retournés à Sagem Mobiles sans avoir respecté la procédure de retour sous garantie, spécifique aux matériels dont il s'agit. L'ouverture ou la fermeture d'une clé d'opérateur SIM, et les interventions consécutives au non fonctionnement du matériel résultant d'une ouverture ou fermeture de clé d'opérateur SIM effectuée sans l'accord de l'opérateur d'origine. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS SWV4117S

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS SWV4117S.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag