οδηγίες χρήσης PHILIPS XL3751B

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS XL3751B Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS XL3751B θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS XL3751B


PHILIPS XL3751B : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (7158 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS XL3751B QUICK START GUIDE (1045 ko)
   PHILIPS XL3751B (7026 ko)
   PHILIPS XL3751B QUICK START GUIDE (953 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS XL3751B

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] _ XL370, XL375 DECT Phone (Telecommunication Terminal Equipment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (product description, description du produit) To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: (Auquel cette dclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonises suivantes) (title, number and date of issue of the standard / titre, numro et date de parution de la norme) _ EN 301 406 V1. 5. 1:2003 EN 301 489-1 V1. 8. 1:2008 EN 301 489-6 V1. 3. 1:2008 EN 60950-1:2006 EN 50360:2001; EN 50385:2002 EN 62018:2003 Following the provisions of : (Conformment aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:) _ 1999/5/EC (R&TTE Directive) 2009/125/EC (ErP Directive) - EC/1275/2008 - EC/278/2009 (Directive R&TTE 1999/5/CE) And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents BABT / 0168 Notified Body Opinion (Et sont fabriqus conformment une qualit au moins conforme la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC) The Notified Body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] . , . . 2 EL 17 . : R . . 2 , . . 1 2 3 4 . . , . 2 3 4 5 , [. ] > [] [ENEPO]. 20 EL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , . 1 2 . / . () "Paul" 7: P 2: a 8: u 5: l 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 0, /:;"`!?*+-%| [Sp] 1 @ _ # = < > ( ) & $ . . . ABC2 C DEF3 GHI4 JKL5L MNO6 PQRS7S TUV8 WXYZ9Z . . EL 21 6 0 () . 0, /:;"`!?*+-%\ ^~| [Sp] 1 @ _ # = < > ( ) & $[]{}. . . . , ` '. . . 1 2 MENU. . . , . 3 EL 23 2 ( 1 2). [AO/ ] [OK] . EL 27 9 4 , [OK] . 10 . 1 2 3 MENU. . 1 / . , [MO ]. , . EL 37 14 . , . , . . 1 2 MENU. [. . . ] Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo apparecchio conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS XL3751B

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS XL3751B.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag