οδηγίες χρήσης PIONEER AVH-P5000DVD

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PIONEER AVH-P5000DVD Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PIONEER AVH-P5000DVD θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PIONEER AVH-P5000DVD


PIONEER AVH-P5000DVD : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2827 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PIONEER AVH-P5000DVD (1293 ko)
   PIONEER AVH-P5000DVD INSTALLATION MANUAL (3647 ko)
   PIONEER AVH-P5000DVD INSTALLATION MANUAL (3647 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PIONEER AVH-P5000DVD

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] MAN-AVHP5000DVD-GR. fm Page 1 Monday, March 31, 2008 11:35 AM ∆ΕΚΤΗΣ DVD RDS AV Εγχειρίδιο χρήσης AVH-P5000DVD Μην παραλείψετε να δηλώσετε το προϊόν σας στη διεύθυνση www. pioneer. eu ΕΛΛΗΝΙΚΑ MAN-AVHP5000DVD-GR. fm Page 2 Monday, March 31, 2008 11:35 AM Περιεχόµενα Ευχαριστούµε για την αγορά αυτού του προϊόντος Pioneer ∆ιαβάστε όλες αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, ώστε να µάθετε πώς να χειρίζεστε κανονικά τη συσκευή σας. Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση των οδηγιών, διατηρήστε το εγχειρίδιο σε ασφαλές σηµείο για µελλοντική αναφορά. Βεβαιωθείτε ότι το διαβάσατε! Για την άνετη θέαση της οθόνης LCD . . . . . . . . . 17 * Αλλαγή της αναλογίας διαστάσεων της οθόνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 * Αλλαγή των ρυθµίσεων εικόνας . . . . . . . . . . . [. . . ] Αν ρυθµίσετε τη σύνδεση του πίσω ηχείου σε S. W, µπορείτε να συνδέσετε απευθείας στη σύνδεση του πίσω ηχείου ένα subwoofer χωρίς να χρησιµοποιήσετε βοηθητικό ενισχυτή. • Όταν στη µονάδα είναι συνδεδεµένος ο πολυκάναλος επεξεργαστής (π. χ. DEQP6600), η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη. Στο µενού αρχικών ρυθµίσεων, αγγίξτε την επιλογή REAR SP. Αγγίξτε το 4 ή το 6 για να ενεργοποιήσετε τη ρύθµιση πίσω εξόδου. Αγγίξτε το 4 για να επιλέξετε ηχεία πλήρους φάσµατος, και στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη FULL. Αγγίξτε το 6 για να επιλέξετε subwoofer και στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη S. W. • Εάν δεν υπάρχει συνδεδεµένο subwoofer στην πίσω έξοδο, επιλέξτε FULL (ηχεία πλήρους φάσµατος). • Όταν στην πίσω έξοδο υπάρχει συνδεδεµένο subwoofer, επιλέξτε S. W (subwoofer). Σηµειώσεις • Ακόµη και αν αλλάξετε τη ρύθµιση αυτή, δεν υπάρχει έξοδος αν δεν ενεργοποιήσετε την έξοδο subwoofer (ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση εξόδου subwoofer” στη σελίδα 38). • Εάν αλλάξετε τη ρύθµιση αυτή, η έξοδος subwoofer στο µενού ακουστικών ρυθµίσεων επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθµίσεις. • Στη λειτουργία αυτή, τα καλώδια των πίσω ηχείων και η πίσω έξοδος RCA ενεργοποιούνται ταυτόχρονα. MAN-AVHP5000DVD-GR. fm Page 43 Monday, March 31, 2008 11:35 AM Χειρισµός της συσκευής Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου προειδοποίησης Αν η πρόσοψη δεν αποσπασθεί από την κεντρική συσκευή µέσα σε τέσσερα δευτερόλεπτα από το σβήσιµο της µίζας, θα ακουστεί ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήµα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο προειδοποίησης. Στο µενού αρχικών ρυθµίσεων, αγγίξτε την επιλογή ΝΕΧΤ. Αγγίξτε το DT. WARNING για να ενεργοποιήσετε τον ήχο προειδοποίησης. • Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο προειδοποίησης, aγγίξτε ξανά το DT. WARNING. ∆ιόρθωση παραµορφωµένου ήχου Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε την παραµόρφωση που ενδεχοµένως προκαλείται από τις ρυθµίσεις της καµπύλης ισοστάθµισης. Η ρύθµιση µιας στάθµης ισοστάθµισης σε υψηλά επίπεδα µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση. Αν οι υψηλής συχνότητας ήχοι “κόβονται” ή παραµορφώνονται, δοκιµάστε να αλλάξετε τη ρύθµιση σε LOW (χαµηλή). Κανονικά, αφήστε τη ρύθµιση στην επιλογή HIGH (υψηλή) για να εξασφαλίσετε ποιότητα στον ήχο. • Μόνο όταν στη µονάδα είναι συνδεδεµένος ο πολυκάναλος επεξεργαστής (π. χ. DEQ-P6600), η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη. Στο µενού αρχικών ρυθµίσεων, αγγίξτε την επιλογή ΝΕΧΤ. Αγγίξτε το DIGITAL ATT για να ενεργοποιήσετε τη ρύθµιση ψηφιακού εξασθενητή. [. . . ] 77 Έλεγχος εύρους δυναµικής . . . . . . . . . . . . . . . . 77 ∆έκτης FM Εύρος συχνοτήτων . . . . 87, 5 MHz έως 108, 0 MHz Χρησιµοποιούµενη ευαισθησία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 dBf (0, 7 µV/75 $, mono, S/N: 30 dB) Λόγος σήµατος προς θόρυβο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PIONEER AVH-P5000DVD

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PIONEER AVH-P5000DVD.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag