οδηγίες χρήσης PIONEER AVH-P5100DVD

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PIONEER AVH-P5100DVD Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PIONEER AVH-P5100DVD θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PIONEER AVH-P5100DVD


PIONEER AVH-P5100DVD : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2090 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PIONEER AVH-P5100DVD QUICK START GUIDE (1072 ko)
   PIONEER AVH-P5100DVD QUICKSTART MANUAL (1072 ko)
   PIONEER AVH-P5100DVD (1683 ko)
   PIONEER AVH-P5100DVD (1675 ko)
   PIONEER AVH-P5100DVD QUICK START GUIDE (2489 ko)
   PIONEER AVH-P5100DVD QUICKSTART MANUAL (2489 ko)
   PIONEER AVH-P5100DVD INSTALLATION MANUAL (1019 ko)
   PIONEER AVH-P5100DVD INSTALLATION MANUAL 2 (2886 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PIONEER AVH-P5100DVD

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] DVD RDS AV AVH-P5100DVD PIONEER. , . , , . ­ 15 ­ 16 16 16 17 ­ 17 ­ 17 18 ­ / 18 ­ 18 ­ 19 ­ 19 ­ LCD 20 22 ­ 22 ­ 23 ­ 23 ­ 23 ­ 24 ­ 24 ­ 25 ­ PTY 26 ­ 26 ­ PTY 27 DVD 28 ­ 28 ­ 30 ! 15 7 7 ­ REAR MONITOR OUTPUT 8 ­ 8 9 10 ­ 10 ­ DVD 11 11 11 11 12 ­ WMA 13 ­ MP3 14 ­ AAC 14 ­ DivX 14 LCD 14 LCD 14 ­ 14 ­ 15 DVD 15 ­ 15 15 2 El <CRB2968-A/N>2 ­ 30 ­ DVD 30 ­ PBC 31 ­ DivX® VOD 32 ­ 32 ­ 32 ­ / 33 ­ () 33 ­ 33 ­ ( ) 34 ­ ( ) 34 ­ ( ) 35 ­ - 35 ­ 35 ­ 36 ­ DVD 36 ­ 36 ­ 37 ­ 37 ­ 37 ­ 37 ­ 37 ­ 38 ­ 38 ­ 39 ­ 39 iPod 40 ­ 40 ­ 41 ­ / 41 ­ iPod 42 ­ 42 ­ 42 ­ ( ) 42 ­ iPod 42 ­ 43 ­ 43 ­ audiobook 43 USB/ USB 43 ­ 43 ­ 44 ­ 44 ­ 45 ­ 45 46 ­ 46 El 3 <CRB2968-A/N>3 ­ 46 ­ 47 ­ 48 ­ 48 ­ 48 ­ 49 ­ 49 DVD 50 ­ DVD 50 ­ 50 ­ 51 ­ 51 ­ 51 ­ 51 ­ 52 ­ 52 ­ DivX 53 ­ DivX® VOD 54 ­ 54 55 ­ 55 ­ 55 ­ 55 ­ FM 56 ­ / PI 56 ­ / / 56 ­ / 57 ­ 57 ­ PIN Bluetooth 57 ­ 58 ­ 58 59 ­ 59 ­ 59 ­ 60 ­ 60 ­ AV 61 ­ 61 ­ 62 ­ LCD 62 ­ 62 ­ / iPod 63 ­ 63 ­ 63 ­ ( ) 64 ­ AUX 65 ­ 66 ­ PGM 67 Bluetooth 68 ­ 68 ­ 69 ­ 69 4 El <CRB2968-A/N>4 ­ Bluetooth 69 ­ Bluetooth 69 ­ BD ( Bluetooth) 70 Bluetooth 70 ­ 70 ­ 72 ­ 72 ­ 72 ­ 73 ­ 73 ­ 74 ­ 74 ­ 74 ­ 74 ­ 75 ­ 77 ­ 77 ­ 78 ­ 78 ­ 79 ­ 79 ­ / 79 ­ 79 ­ BD ( Bluetooth) 79 CD 80 ­ 80 ­ 81 ­ CD 81 ­ 81 ­ CD TEXT 82 DVD 82 ­ 82 ­ 83 ­ 83 ­ 83 ­ 83 85 ­ 85 ­ 86 ­ 86 ­ 87 ­ 87 87 ­ DSP 87 ­ 88 ­ 89 ­ 89 ­ 89 ­ 90 ­ 90 ­ 90 ­ Dolby Pro Logic II 91 ­ 92 El 5 <CRB2968-A/N>5 ­ 93 ­ 94 ­ 94 ­ 95 ­ 96 ­ 97 ­ TA EQ ( ) 97 101 104 µ µµ µ 106 107 DVD 107 DVD-R/DVD-RW 107 AVCHD 108 CD-R/CD-RW 108 108 109 ­ 109 ­ 109 USB / USB 110 ­ USB / USB 110 ­ 110 ­ 112 DivX 112 ­ DivX 112 iPod 113 ­ iPod 113 113 ­ 114 ­ (LCD) 114 ­ 114 ­ 115 DVD 116 117 121 123 6 El <CRB2968-A/N>6 . . , . El 7 <CRB2968-A/N>7 01 ! [. . . ] PIN Bluetooth 57. 1 PHONE CONNECT . # , BACK. El 73 <CRB2968-A/N>73 04 2 CONNECTION OPEN. , NO CONNECTION. # , CANCEL. 1 PHONE REGISTER . 74 El <CRB2968-A/N>74 1 NEXT . Bluetooth, . # , STOP. 04 4 , ESC. , . , , . # , AUTO CONNECT. 500 : 300 1, 150 2 50 3. , . # . % PHONE BOOK NAME VIEW . INVERTED . # (ORIGINAL), PHONE BOOK NAME VIEW. µ , µ µ . 1 PHONE BOOK . a b . El 75 <CRB2968-A/N>75 04 3 ENTER . "Ben", "Brian" "Burt" "B"). # . CLEAR . # , add "+" + . 5 OK . 7 , . µ , µ µ . µ , µ µ . 1 PHONE BOOK . 76 El <CRB2968-A/N>76 2 . 4 . # , add "+" + . 5 , . µ , µ µ . µ , µ µ . 6 µ ( ), µ . MISSED CALL LIST ( )-- DIALED CALL LIST ( )-- RECEIVED CALL LIST ( ) # µ ( ) ABC/123. . 6 . El 77 <CRB2968-A/N>77 04 1 . 4 , . µ , µ µ . 1 DIRECT . 4 , . 1 CLEAR MEMORY . 78 El <CRB2968-A/N>78 2 CLEAR . DIAL PRESET ( ) 04 2 REFUSE ALL CALLS . # , REFUSE ALL CALLS. / 1 NEXT . 2 RING TONE . # , RING TONE. # µµ, CANCEL. # , µ/ µ/ µ , CLEAR ALL. , . 2 ECHO CANCEL . # , ECHO CANCEL. % AUTO ANSWER . # , AUTO ANSWER. BD ( Bluetooth) BD 1 NEXT . DEVICE NAME ( ) 1 NEXT . El 79 <CRB2968-A/N>79 04 ! 12 . # , PHONE NAME. 1 2 3 CD TEXT. 2 a b . 80 El <CRB2968-A/N>80 3 , o p. # c d (TRACK). 04 CD . 4 , o p. # / c d (TRACK). [. . . ] MPEG-1 & 2 Audio Layer 3 WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 7. 1, 8, 9, 10, 11 ( 2 ) (Windows Media Player) AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Home Theater 3, 4, 5. 2 (. avi, . divx) DVD El 121 <CRB2968-A/N>121 USB USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAT16, FAT32 MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PIONEER AVH-P5100DVD

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PIONEER AVH-P5100DVD.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag