οδηγίες χρήσης PIONEER AVH-P6400R

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PIONEER AVH-P6400R Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PIONEER AVH-P6400R θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PIONEER AVH-P6400R


PIONEER AVH-P6400R : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1828 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PIONEER AVH-P6400R (1939 ko)
   PIONEER AVH-P6400R INSTALLATION MANUAL (1935 ko)
   PIONEER AVH-P6400R INSTALLATION MANUAL (1935 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PIONEER AVH-P6400R

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 17 Τι σηµαίνουν οι σηµάνσεις στους δίσκους DVD . . . . 17 * Όταν η εκτέλεση µιας λειτουργίας δεν είναι δυνατή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Αντικλεπτική προστασία της συσκευής σας . . . . . 18 * Αφαίρεση της πρόσοψης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Tο επιλεγµένο βήµα συντονισµού στα FM θα εµφανιστεί στην οθόνη. Σηµείωση • Κατά την εκτέλεση µη αυτόµατης αναζήτησης, το βήµα συντονισµού παραµένει στα 50 kHz. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ενεργοποίηση της ρύθµισης εξωτερικών συσκευών 1 * Αγγίξτε το AUX1 στο µενού αρχικών ρυθµίσεων για να επιλέξετε την επιθυµητή ρύθµιση. – VIDEO – ένα iPod µε δυνατότητα βίντεο συνδεδεµένο µε 4-πολικό καλώδιο mini βύσµατος (π. χ. , CD-V150M) – AUDIO – βοηθητικός εξοπλισµός συνδεδεµένος µε στερεοφωνικό καλώδιο mini βύσµατος – OFF – ∆εν είναι συνδεδεµένος κανένας βοηθητικός εξοπλισµός Εναλλαγή της αυτόµατης αναζήτησης PI Η συσκευή µπορεί να αναζητά αυτόµατα ένα διαφορετικό σταθµό µε το ίδιο πρόγραµµα, ακόµα και όταν γίνεται ανάκληση των προεπιλεγµένων σταθµών. * Αγγίξτε το AUTO PI για να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη αναζήτηση PI. • Για να απενεργοποιήσετε την αυτόµατη αναζήτηση ΡΙ, aγγίξτε ξανά το AUTO PI. Ενεργοποίηση της σύνδεσης βοηθητικών συσκευών 2 * Αγγίξτε το AUX2 στο µενού αρχικών ρυθµίσεων για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση της βοηθητικής συσκευής 2. • Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση της βοηθητικής συσκευής 2, aγγίξτε ξανά το AUX2. Χρήση της λειτουργίας σίγασης/εξασθένισης στάθµης ήχου Ο ήχος από το σύστηµα αυτό διακόπτεται ή χαµηλώνει αυτόµατα όταν λαµβάνεται σήµα από µια συσκευή µε λειτουργία σίγασης (mute). • Ο ήχος από το σύστηµα αυτό επιστρέφει στο κανονικό όταν ακυρώνεται η λειτουργία σίγασης ή εξασθένισης. * Αγγίξτε το TEL για να επιλέξετε παύση, ελάττωση ή απενεργοποίηση. Αγγίξτε το πλήκτρο TEL µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή ρύθµιση. – MUTE – Σίγαση – ATT -20dB – Εξασθένηση (η ρύθµιση ATT -20dB έχει εντονότερο αποτέλεσµα από τη ρύθµιση ATT -10dB) – ATT -10dB – Εξασθένηση – OFF – Απενεργοποίηση της σίγασης/εξασθένισης στάθµης ήχου Σηµειώσεις • Ο ήχος απενεργοποιείται, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη MUTE και δεν είναι δυνατή καµιά ακουστική ρύθµιση. • Ο ήχος χαµηλώνει, εµφανίζεται η ένδειξη ATT και δεν είναι δυνατή καµία ηχητική ρύθµιση, εκτός από τη ρύθµιση της έντασης. • Η λειτουργία επιστρέφει στον κανονικό της τρόπο όταν τερµατιστεί η τηλεφωνική σύνδεση. Ρύθµιση της πίσω εξόδου και του ελεγκτή subwoofer Η πίσω έξοδος της συσκευής αυτής (έξοδος καλωδίων πίσω ηχείων και πίσω έξοδος RCA) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για σύνδεση ηχείων πλήρους φάσµατος (FULL) ή subwoofer (S. W). Αγγίξτε το DIGITAL ATT επανειληµµένα µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή ρύθµιση. – HIGH – Υψηλή ποιότητα ήχου – LOW – Ελαχιστοποίηση παραµορφωµένου ήχου Ρύθµιση του τηλεοπτικού συστήµατος Όταν η µονάδα αυτή είναι συνδεδεµένη σε έναν τηλεοπτικό δέκτη, θα πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθµιση συστήµατος που ταιριάζει στη χώρα σας. • Η λειτουργία αυτή είναι αρχικά ρυθµισµένη στη θέση AUTO έτσι ώστε η µονάδα αυτή να προσαρµόζει αυτόµατα τη ρύθµιση του τηλεοπτικού συστήµατος. • Για πληροφορίες σχετικά µε το τηλεοπτικό σύστηµα της χώρας σας, απευθυνθείτε στο κοντινότερο εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα της Pioneer. Στο µενού αρχικών ρυθµίσεων, αγγίξτε την επιλογή ΝΕΧΤ. Αγγίξτε το πλήκτρο TV SIGNAL για να επιλέξετε ένα κατάλληλο τηλεοπτικό σύστηµα. Αγγίζοντας το TV SIGNAL γίνεται εναλλαγή των ρυθµίσεων τηλεοπτικού σήµατος µε την ακόλουθη σειρά: AUTO – PAL – SECAM Επαναφορά των λειτουργιών ήχου Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις λειτουργίες ήχου εκτός από την ένταση. • Μόνο όταν στη µονάδα είναι συνδεδεµένος ο πολυκάναλος επεξεργαστής (π. χ. DEQ-P6600), η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη. Στο µενού αρχικών ρυθµίσεων, αγγίξτε την επιλογή ΝΕΧΤ. Αγγίξτε ξανά το RESET για να επαναφέρετε τις ηχητικές λειτουργίες. [. . . ] 29, 79 Multi-subtitle (Πολλαπλοί υπότιτλοι) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 79 PBC (έλεγχος αναπαραγωγής) . . . . . . . . . . 15 Ε Εικονίδιο γωνίας λήψης . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 40 Έλεγχος αναπαραγωγής (PBC) . . . . . . . . . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PIONEER AVH-P6400R

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PIONEER AVH-P6400R.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag