οδηγίες χρήσης PIONEER DEH-1100MP

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PIONEER DEH-1100MP Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PIONEER DEH-1100MP θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PIONEER DEH-1100MP


PIONEER DEH-1100MP : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (695 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PIONEER DEH-1100MP (2440 ko)
   PIONEER DEH-1100MP INSTALLATION MANUAL (521 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PIONEER DEH-1100MP

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] * Τοποθέτηση από εµπρός σε θέση DIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Τοποθέτηση από πίσω σε θέση DIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Στερέωση της πρόσοψης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 3 3 Ενσωµατωµένη συσκευή αναπαραγωγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] – Όταν δεν υπάρχει δίσκος στη συσκευή. – Όταν η λειτουργία AUX (βοηθητική είσοδος) είναι απενεργοποιηµένη (δείτε τη σελίδα 13). • Η επιλεγµένη ρύθµιση της λειτουργίας AUX είναι ενεργοποιηµένη. Απενεργοποιείτε τη λειτουργία AUX όταν δεν τη χρησιµοποιείτε (δείτε την ενότητα “Ενεργοποίηση της σύνδεσης βοηθητικών συσκευών” στη σελίδα 13). • Όταν το µπλε/λευκό καλώδιο της συσκευής αυτής είναι συνδεδεµένο στον ακροδέκτη του ηλεκτρονόµου ελέγχου της αυτόµατης κεραίας του οχήµατος, η κεραία ανεβαίνει όταν η πηγή της συσκευής είναι ενεργοποιηµένη. Για να κατεβάσετε την κεραία, απενεργοποιήστε την πηγή. Συντονισµός σε ισχυρά σήµατα Η λειτουργία αναζήτησης τοπικών σταθµών σας επιτρέπει να συντονίζεστε µόνο στους ραδιοφωνικούς σταθµούς που διαθέτουν σήµα αρκετά ισχυρό για καλή λήψη. Πατήστε FUNCTION για να επιλέξετε τη λειτουργία LOCAL. Πατήστε 8 ή 2 για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης τοπικών σταθµών. Πατήστε 4 ή 6 για να ρυθµίσετε την ευαισθησία. FM: LOCAL 1 – LOCAL 2 – LOCAL 3 – LOCAL 4 MW/LW: LOCAL 1 – LOCAL 2 Η ρύθµιση LOCAL 4 επιτρέπει µόνο τη λήψη σταθµών µε ισχυρό σήµα, ενώ οι χαµηλότερες ρυθµίσεις επιτρέπουν προοδευτικά τη λήψη σταθµών µε ασθενέστερο σήµα. Ρύθµιση της έντασης * Ρυθµίστε την ένταση του ήχου µε το πλήκτρο VOLUME. Ραδιοφωνικός δέκτης Ακρόαση ραδιοφώνου 1. Πατήστε SOURCE για να επιλέξετε το ραδιοφωνικό δέκτη. * Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TA επανειληµµένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων). • Μπορείτε ακόµη να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AF από το µενού που εµφανίζεται µε το πάτηµα του πλήκτρου FUNCTION. Σηµειώσεις • Κατά την αυτόµατη αναζήτηση ή την εκτέλεση της λειτουργίας BSM και εφόσον είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία AF, γίνεται συντονισµός µόνο σε σταθµούς RDS. • Όταν ανακαλείτε έναν προεπιλεγµένο σταθµό, ο δέκτης µπορεί να αντικαταστήσει την αποθηκευµένη συχνότητα µε µια άλλη από τον κατάλογο εναλλακτικών συχνοτήτων του σταθµού. (Αυτό ισχύει µόνο για προεπιλεγµένους σταθµούς της µπάντας των F1 ή F2. ) Αν τα δεδοµένα RDS του σταθµού στον οποίο έχετε συντονιστεί διαφέρουν από εκείνα του αρχικά προεπιλεγµένου σταθµού, στην οθόνη δεν εµφανίζεται αριθµός προεπιλογής. • Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εναλλακτικών συχνοτήτων, ο ήχος πιθανόν να διακοπεί προσωρινά από κάποιο άλλο πρόγραµµα. • Η λειτουργία AF µπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ανεξάρτητα για κάθε µπάντα των FM. Λήψη ανακοινώσεων για την κίνηση Η λειτουργία TA (Eτοιµότητα για λήψη πληροφοριών για την κίνηση) σας επιτρέπει να λαµβάνετε αυτόµατα ανακοινώσεις που αφορούν την κίνηση στους δρόµους, ανεξάρτητα από την πηγή ηχητικού σήµατος που έχετε επιλέξει. Η λειτουργία TA µπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο σε σταθµούς TP (που εκπέµπουν πληροφορίες για την κίνηση) όσο και σε σταθµούς EON TP (που φέρουν πληροφορίες οι οποίες παραπέµπουν σε σταθµούς TP). Συντονιστείτε σε έναν σταθµό TP ή ΕΟΝ TP. Ανάβει η ένδειξη TP. Πατήστε TA για να ενεργοποιήσετε την ετοιµότητα για λήψη πληροφοριών για την κίνηση. • Για να απενεργοποιήσετε την ετοιµότητα για λήψη πληροφοριών για την κίνηση, πατήστε TA ξανά. [. . . ] Compact disc audio system ∆ίσκοι προς χρήση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compact disc Λόγος σήµατος προς θόρυβο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 dB (1 kHz) (∆ίκτυο ΙEC-A) Αριθµός καναλιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (stereo) ∆έκτης FM Εύρος συχνοτήτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PIONEER DEH-1100MP

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PIONEER DEH-1100MP.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag