οδηγίες χρήσης PIONEER DEH-110E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PIONEER DEH-110E Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PIONEER DEH-110E θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PIONEER DEH-110E


PIONEER DEH-110E : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (590 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PIONEER DEH-110E (1945 ko)
   PIONEER DEH-110E INSTALLATION MANUAL (521 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PIONEER DEH-110E

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] MAN-DEH-110E-GR. fm Page 1 Thursday, September 25, 2008 9:06 AM ∆ΕΚΤΗΣ CD RDS Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης DEH-112E DEH-110E Μην παραλείψετε να δηλώσετε το προϊόν σας στη διεύθυνση www. pioneer. eu ΕΛΛΗΝΙΚΑ MAN-DEH-110E-GR. fm Page 2 Thursday, September 25, 2008 9:06 AM Περιεχόµενα Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή PIONEER ∆ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, για να εξασφαλίσετε τη σωστή χρήση του. Αφού το διαβάσετε, φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ένα ασφαλές και προσβάσιµο µέρος για µελλοντική αναφορά. Εγκατάσταση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Tοποθέτηση από εµπρός/ πίσω σε θέση DIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Πατήστε SOURCE για να επιλέξετε το ραδιοφωνικό δέκτη. Πατήστε BAND για να επιλέξετε µια µπάντα. Πατήστε BAND µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή µπάντα (F1, F2 για τα FM ή MW/LW). Για να εκτελέσετε χειροκίνητο συντονισµό, πατήστε σύντοµα 4 ή 6. MAN-DEH-110E-GR. fm Page 9 Thursday, September 25, 2008 9:06 AM Χειρισµός της συσκευής Αποθήκευση των ισχυρότερων ραδιοφωνικών συχνοτήτων Με τη λειτουργία BSM (best stations memory - µνήµη ισχυρότερων σταθµών) µπορείτε να αποθηκεύσετε αυτόµατα τις έξι συχνότητες ραδιοφωνικών σταθµών µε το ισχυρότερο σήµα στα πλήκτρα προεπιλεγµένων σταθµών 1 έως 6. Μόλις αποθηκευτούν, µπορείτε να συντονίζεστε στις συχνότητες αυτές µε το πάτηµα ενός πλήκτρου. • Η αποθήκευση σταθµών µε τη λειτουργία BSM µπορεί να υπερκαλύψει τους σταθµούς που έχουν αποθηκευτεί µε τη χρήση των πλήκτρων 1 έως 6. Πατήστε FUNCTION για να επιλέξετε τη λειτουργία BSM. Πατήστε 8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BSM. Οι έξι σταθµοί µε το ισχυρότερο σήµα θα αποθηκευτούν µε τη σειρά ισχύος του σήµατός τους. • Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποθήκευσης, πατήστε 2. Λίστα ΡTY Χαρακτηρισµός NEWS AFFAIRS INFO SPORT WEATHER FINANCE POP MUS ROCK MUS EASY MUS OTH MUS JAZZ COUNTRY NAT MUS OLDIES FOLK MUS L. CLASS CLASSIC EDUCATE DRAMA CULTURE SCIENCE VARIED CHILDREN SOCIAL RELIGION PHONE IN TOURING LEISURE DOCUMENT Τύπος προγράµµατος Eιδήσεις Τρέχοντα θέµατα Γενικές πληροφορίες και συµβουλές Αθλητικά ∆ελτίο καιρού/µετεωρολογικές πληροφορίες Νέα από το χρηµατιστήριο, το εµπόριο κ. ά. Μουσική ποπ Μοντέρνα µουσική Μουσική για όλες τις ώρες Μουσική χωρίς συγκεκριµένη κατηγορία Τζαζ Μουσική country Εθνική µουσική Παλιά τραγούδια Φολκλορική µουσική Ελαφρά κλασική µουσική Κλασική µουσική Eκπαιδευτικά προγράµµατα Ραδιοφωνικά έργα και σειρές Εθνική ή τοπική κουλτούρα Φύση, επιστήµη και τεχνολογία Ελαφρά ψυχαγωγία Παιδικά Κοινωνικά θέµατα Θρησκευτικά θέµατα ή µεταδόσεις της Θείας Λειτουργίας Με συµµετοχή κοινού από το τηλέφωνο Προγράµµατα µε ταξιδιωτικά θέµατα, όχι για ανακοινώσεις κυκλοφορίας Χόµπι και ψυχαγωγικές δραστηριότητες Ντοκιµαντέρ Ενεργοποίηση της εµφάνισης πληροφοριών RDS Το σύστηµα RDS (σύστηµα δεδοµένων ραδιοφώνου) περιέχει πληροφορίες, οι οποίες δεν αποδίδονται ως ήχοι και βοηθούν στην αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθµών. • Οι υπηρεσίες RDS δεν παρέχονται από όλους τους σταθµούς. • Οι λειτουργίες RDS, όπως η AF και η TA, είναι ενεργές µόνο όταν ο δέκτης σας είναι συντονισµένος σε σταθµούς που εκπέµπουν πληροφορίες RDS. * Πατήστε DISPLAY. Πατήστε επανειληµµένα DISPLAY για εναλλαγή ανάµεσα στις ακόλουθες ρυθµίσεις: Όνοµα προγράµµατος – Πληροφορίες PTY – Συχνότητα • Στην οθόνη εµφανίζονται για οκτώ δευτερόλεπτα οι πληροφορίες PTY και η συχνότητα. 9 ΕΛΛΗΝΙΚΑ MAN-DEH-110E-GR. fm Page 10 Thursday, September 25, 2008 9:06 AM Χειρισµός της συσκευής Λήψη εκπεµπόµενων προειδοποιήσεων PTY Όταν εκπέµπεται ο κωδικός PTY έκτακτης ανάγκης, η συσκευή τον λαµβάνει αυτόµατα (εµφανίζεται η ένδειξη ALARM). Όταν ολοκληρωθεί η µετάδοση, το σύστηµα επιστρέφει στην προηγούµενη πηγή ηχητικού σήµατος. • Η ακύρωση των ανακοινώσεων έκτακτης ανάγκης γίνεται πατώντας το πλήκτρο TA. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε µια ανακοίνωση έκτακτης ανάγκης πατώντας SOURCE, BAND, 8, 2, 4 ή 6. 10 Περιορισµός σε σταθµούς τοπικού προγράµµατος Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία AF, η λειτουργία REG περιορίζει την επιλογή ανάµεσα σε σταθµούς που εκπέµπουν τοπικά προγράµµατα. Πατήστε FUNCTION για να επιλέξετε τη λειτουργία REG. Πατήστε 8 ή 2 για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης τοπικών σταθµών. Σηµειώσεις • Τα τοπικά προγράµµατα και οι τοπικοί σταθµοί είναι οργανωµένα διαφορετικά από χώρα σε χώρα (δηλ. µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε την ώρα, την πολιτεία ή την περιοχή εκποµπής). • Ο αριθµός προεπιλεγµένου σταθµού µπορεί να εξαφανιστεί από την οθόνη αν ο δέκτης συντονιστεί σε τοπικό σταθµό που είναι διαφορετικός από τον αρχικά προεπιλεγµένο. [. . . ] 87, 5 MHz έως 108, 0 MHz Χρησιµοποιούµενη ευαισθησία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 dBf (0, 7 µV/75 $, mono, S/N: 30 dB) Λόγος σήµατος προς θόρυβο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 dB (∆ίκτυο ΙEC-A) ∆έκτης ΜW Εύρος συχνοτήτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 kHz έως 1 602 kHz Χρησιµοποιούµενη ευαισθησία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PIONEER DEH-110E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PIONEER DEH-110E.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag