οδηγίες χρήσης PIONEER GM-3000T

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PIONEER GM-3000T Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PIONEER GM-3000T θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PIONEER GM-3000T


PIONEER GM-3000T : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (485 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PIONEER GM-3000T (1818 ko)
   PIONEER GM-3000T (524 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PIONEER GM-3000T

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] MAN-GM-3000T-GR. fm Page 1 Monday, March 22, 2004 3:32 PM ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήστη GM-3000T ΕΛΛΗΝΙΚΑ Q sound. vision. soul MAN-GM-3000T-GR. fm Page 2 Monday, March 22, 2004 3:32 PM Περιεχόµενα Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή αυτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Σε περίπτωση προβλήµατος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΡΟΣΟΧΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΡΟΣΟΧΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] αµάξωµα του οχήµατος. Συστροφή Ασφάλεια (30 A) Θετικός πόλος 2. Συστρέψτε το καλώδιο της µπαταρίας, το καλώδιο γείωσης και το καλώδιο τηλεχειρισµού του συστήµατος. Συνδέστε τους ακροδέκτες στα άκρα των καλωδίων. Οι ακροδέκτες δεν παρέχονται µε τη συσκευή. • Χρησιµοποιήστε µια πένσα, κ. λπ. , για να στερεώσετε τους ακροδέκτες στα καλώδια. Ακροδέκτης Καλώδιο µπαταρίας Ακροδέκτης ∆ρόµοι ηχείων ∆ύο δρόµων Ενός καναλιού Τύπος ηχείου Subwoofer Εκτός από subwoofer Subwoofer Εκτός από subwoofer Ισχύς Ονοµαστική είσοδος: ελάχ. είσοδος: ελάχ. 80 W Ονοµαστική είσοδος: ελόχ. είσοδος: ελάχ. 200 W Καλώδιο γείωσης 4. Συνδέστε τα καλώδια στα τερµατικά. • Στερεώστε τα καλώδια µε τις βίδες των τερµατικών. Τερµατικό παροχής ρεύµατος Τερµατικό GND (γείωσης) Τερµατικό τηλεχειρισµού συστήµατος Καλώδιο τηλεχειρισµού συστήµατος Καλώδιο γείωσης Καλώδιο µπαταρίας MAN-GM-3000T-GR. fm Page 5 Monday, March 22, 2004 3:32 PM Σύνδεση της µονάδας !ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ Αν δεν στερεώσετε καλά το καλώδιο της µπαταρίας στο τερµατικό µε τις βίδες των τερµατικών ίσως προκληθεί υπερθέρµανση της περιοχής του τερµατικού, µε αποτέλεσµα βλάβη και τραυµατισµό, όπως ελαφρά εγκαύµατα. Μονωτικός δακτύλιος Ασφάλεια (30 A) ∆ιάγραµµα σύνδεσης Ασφάλεια (30 A) Ειδικό κόκκινο καλώδιο για τη µπαταρία [RD-223] (πωλείται χωριστά) Αφού κάνετε όλες τις άλλες συνδέσεις στον ενισχυτή, συνδέστε τον ακροδέκτη του καλωδίου µπαταρίας του ενισχυτή στο θετικό (+) πόλο της µπαταρίας. Καλώδιο γείωσης (µαύρο) [RD-223] (πωλείται ξεχωριστά) Συνδέστε το στο µεταλλικό αµάξωµα ή στο σασί. Σύνδεση των τερµατικών εξόδου των ηχείων 1. Ξεσκεπάστε τα άκρα των καλωδίων των ηχείων κατά 10 χιλ. περίπου µε πένσα ή κόπτη και συστρέψτε τα. Συστρο φή 10 χιλ. 2. Συνδέστε τους ακροδέκτες στα άκρα των καλωδίων των ηχείων. Οι ακροδέκτες δεν παρέχονται µε τη συσκευή. • Χρησιµοποιήστε µια πένσα, κ. λπ. , για να στερεώσετε τους ακροδέκτες στα καλώδια. Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στα τερµατικά εξόδου ηχείων. • Στερεώστε τα καλώδια των ηχείων µε τις βίδες των τερµατικών. Ακροδέκτης Καλώδιο ηχείου Καλώδια σύνδεσης µε βύσµατα RCA (πωλούνται ξεχωριστά). Στέρεο αυτοκινήτου µε υποδοχές εξόδου RCA Εξωτερική έξοδος Πρόσοψη Βίδα τερµατικού Υποδοχή εισόδου RCA Τερµατικό εξόδου ηχείου Τερµατικό εισόδου ηχείων ∆είτε την ενότητα “Χρήση της εισόδου ηχείων”. Καλώδιο ηχείου Ασφάλεια (20 A) Πίσω όψη Τερµατικό εξόδου ηχείου ∆είτε την ενότητα “Σύνδεση των καλωδίων των ηχείων” για οδηγίες σχετικά µε τη σύνδεση των ηχείων. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Καλώδιο τηλεχειρισµού του συστήµατος (πωλείται χωριστά) Συνδέστε τον αρσενικό ακροδέκτη αυτού του καλωδίου στον ακροδέκτη τηλεχειρισµού του στερεοφωνικού συστήµατος του αυτοκινήτου (SYSTEM REMOTE CONTROL). Μπορείτε να συνδέσετε το θηλυκό ακροδέκτη στον ακροδέκτη ελέγχου του ρελέ της αυτόµατης κεραίας. [. . . ] Αρνητικός πόλος Κατανάλωση ρεύµατος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 3 A (σε συνεχή ισχύ, 4 $) Μέση κατανάλωση ρεύµατος* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 8 A (4 $ για δύο κανάλια) 5, 9 A (4 $ για ένα κανάλι) Ασφάλεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 A ∆ιαστάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PIONEER GM-3000T

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PIONEER GM-3000T.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag