οδηγίες χρήσης PIONEER MCS-838

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PIONEER MCS-838 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PIONEER MCS-838 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PIONEER MCS-838


PIONEER MCS-838 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (6885 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PIONEER MCS-838 (8625 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PIONEER MCS-838

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει ως σκοπό να προειδοποιήσει το χρήστη για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή. D3-4-2-1-1_A1_El ΠΡΟΣΟΧΗ Το παρόν προϊόν είναι ένα προϊόν λέιζερ κλάσης 1 που ταξινομείται σύμφωνα με την Οδηγία περί ασφάλειας των προϊόντων λέιζερ, IEC 60825-1:2007. ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ 1ης ΚΛΑΣΗΣ D58-5-2-2a_A1_El ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτή η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Για την αποφυγή πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (π. χ. [. . . ]  Αυτή η ρύθμιση ορίζει την κατάσταση εξόδου ήχου για την υποδοχή HDMI OUT όταν έχει επιλεχθεί «HDMI Output». • Όταν ο δευτερεύων ήχος έχει οριστεί σε «On», το PCM επιλέγεται αυτόματα ως η κατάσταση εξόδου ήχου. • Κατά την αγορά, η ρύθμιση «Secondary Audio» έχει οριστεί σε «On», άρα η ρύθμιση «HDMI Output» είναι καθορισμένη σε «PCM». 2 Auto: *: Χαμηλώστε την ένταση ήχου πριν από τη ρύθμιση. Εάν δεν το κάνετε, τα ηχεία ενδέχεται να εκπέμψουν δυνατό ήχο ή να εφαρμοστεί υπερβολική έξοδος σε αυτά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Γρήγορη εκκίνηση Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία γρήγορης εκκίνησης. Όταν η λειτουργία γρήγορης εκκίνησης είναι ενεργοποιημένη: Στοιχείο Bitstream: • Επιλέξτε το κατά τη σύνδεση εξοπλισμού HDMI με ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή για DOLBY DIGITAL κ. λπ. • Η ρύθμιση σε Bitstream θα οδηγήσει σε έξοδο κάθε ηχητικού σήματος μέσω Bitstream. • Επιλέξτε το κατά τη σύνδεση εξοπλισμού HDMI πολλαπλών καναλιών. • Ο καθορισμός σε PCM (Surround) θα προκαλέσει έξοδο μέσω LINEAR PCM με αποκωδικοποίηση των ηχητικών σημάτων που έχουν εγγραφεί σε κάθε κατάσταση εξόδου ήχου όπως DOLBY DIGITAL, DTS. • Ο χρόνος εκκίνησης της συσκευής αναπαραγωγής μειώνεται. • Ωστόσο, θα αυξηθεί η κατανάλωση ρεύματος αναμονής όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη (περίπου 7 W). PCM (Surround): Όταν η λειτουργία γρήγορης εκκίνησης είναι απενεργοποιημένη: Στοιχείο Yes, No • Η συσκευή αναπαραγωγής θα εισέρχεται σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος όταν βρίσκεται σε αναμονή. • Όταν η ρύθμιση «Quick Start» ορίζεται σε «Yes», η συσκευή αναπαραγωγής απαιτεί λίγο χρόνο για να απενεργοποιείται κάθε φορά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ρυθμίσεις  Αυτή η ρύθμιση ορίζει την κατάσταση εξόδου ήχου για την υποδοχή DIGITAL OUT OPTICAL όταν έχει επιλεχθεί «Digital Output». Στοιχείο Bitstream: • Επιλέξτε το κατά τη σύνδεση εξοπλισμού SURROUND με ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή για DOLBY DIGITAL κ. λπ. • Η ρύθμιση σε Bitstream θα οδηγήσει σε έξοδο κάθε ηχητικού σήματος μέσω Bitstream. • Επιλέξτε το κατά τη σύνδεση στερεοφωνικού εξοπλισμού 2 καναλιών. Στοιχείο Yes: Εισαγάγετε τον τετραψήφιο αριθμό. No • Εάν ξεχάσετε τον κωδικό PIN, μπορείτε να επαναφέρετε τον τρέχοντα κωδικό PIN μέσω της επιλογής «System Reset» στην ενότητα «Settings». (Ανατρέξτε στη σελίδα 45. ) • Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να ορίσετε νέο κωδικό PIN. 2-3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4-7 8 Off Πρόσβαση διαδικτύου BD Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε περιορισμό πρόσβασης στα περιεχόμενα BD-LIVE. Στοιχείο Permit Limit Prohibit Περιγραφή ρύθμισης Επιτρέπονται όλοι οι δίσκοι BD-LIVE. Επιτρέπονται μόνο δίσκοι με πιστοποίηση χρήστη. Απαγορεύονται όλοι οι δίσκοι BD-LIVE. Στοιχεία ρύθμισης BD-Video Στοιχείο No Limit 0-99 έτος(η) Περιγραφή ρύθμισης Είναι δυνατή η αναπαραγωγή όλων των δίσκων BD-video. Απαγορεύει την αναπαραγωγή BD-video με εγγεγραμμένες σε αυτά αντίστοιχες απαγορεύσεις. Στοιχείο (Country code) Ορίζει τον κωδικό χώρας. Ανατρέξτε στη λίστα κωδικών χωρών (σελίδα 52) διότι οι σημάνσεις καταλληλότητας διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. • Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Βασική λειτουργία για ρύθμιση αναπαραγωγής» στη σελίδα 41. • Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τον δίσκο. • Ως προς τη μέθοδο αναπαραγωγής των περιεχομένων BD-LIVE κ. λπ. , εκτελέστε τις ενέργειες σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο δίσκου BD. • Για να απολαύσετε λειτουργίες BD-LIVE, προχωρήστε στην ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σελίδα 20) και στις ρυθμίσεις επικοινωνίας (σελίδες 45 έως 47). ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Γλώσσα δίσκου (Γλώσσα προτεραιότητας δίσκου) Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα των υποτίτλων, του ήχου και των μενού που θα εμφανίζονται στην οθόνη. Στοιχείο (Υπότιτλος) Ανατρέξτε στη λίστα γλωσσών. (σελίδα 52) Οθόνη μπροστινής πλευράς/Οθόνη LED Εάν πιστεύετε ότι οι ενδείξεις λειτουργίας στη συσκευή αναπαραγωγής είναι πολύ φωτεινές κατά την παρακολούθηση ταινιών, μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε εκτός από την ένδειξη λειτουργίας FL OFF. [. . . ] Η σύνδεση HDMI μεταφέρει τυπικά έως υψηλής ευκρίνειας σήματα βίντεο και ηχητικά σήματα πολλαπλών καναλιών σε συσκευές AV όπως τηλεοράσεις που διαθέτουν HDMI, σε ψηφιακή μορφή χωρίς μείωση της ποιότητας. 61 Γλωσσάριο JPEG (σελίδες 10, 34) Το JPEG (Joint Photographic Experts Group) είναι μια μορφή συμπίεσης φωτογραφιών και χρησιμοποιείται στις περισσότερες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Μια μορφή δίσκου που αναπτύχθηκε για την εγγραφή/ αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD) (για HDTV κ. λπ. ), καθώς και για την αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων. Ένας δίσκος Blu-ray μονής επίστρωσης έχει χωρητικότητα έως και 25 GB, ενώ ένας δίσκος Blu-ray διπλής επίστρωσης έχει χωρητικότητα έως και 50 GB δεδομένων. Δίσκος Blu-ray (BD) (σελίδα 6) Letter Box (LB 4:3) (σελίδα 42) Ένα μέγεθος οθόνης με μαύρες γραμμές στο επάνω και στο κάτω μέρος της εικόνας για την προβολή υλικού ευρείας οθόνης widescreen (16:9) σε συνδεδεμένη τηλεόραση 4:3. Ήχος Linear PCM MPEG-2 Το MPEG-2 (Moving Picture Experts Group phase 2) είναι μια από τις μορφές συμπίεσης δεδομένων βίντεο που υιοθετήθηκε για βίντεο DVD και για ψηφιακές εκπομπές παγκοσμίως. Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray χρησιμοποιούν επίσης MPEG-2 με υψηλό ρυθμό bit. Το Linear PCM είναι μια μορφή εγγραφής σήματος που χρησιμοποιείται σε Audio CD και σε ορισμένους δίσκους DVD και Blu-ray. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PIONEER MCS-838

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PIONEER MCS-838.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag