οδηγίες χρήσης PIONEER MCS-FS131

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PIONEER MCS-FS131 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PIONEER MCS-FS131 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PIONEER MCS-FS131


PIONEER MCS-FS131 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (6885 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PIONEER MCS-FS131 (8625 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PIONEER MCS-FS131

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Σύνδεση του καλωδίου παροχής ρεύµατος (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 Σύνδεση των συσκευών Εκτέλεση µιας διαδροµής . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Παρουσίαση των λειτουργιών εγγραφής διαδροµής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Εγγραφή των διαδροµών σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ένδειξη υψοµέτρου. • Η λειτουργία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε την επιλογή της λειτουργίας virtual. Αγγίξτε το πλήκτρο Display και στη συνέχεια δύο φορές το . Αγγίξτε το πλήκτρο Altitude για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ένδειξη του υψοµέτρου. Ρύθµιση της ένδειξης στάθµης Η ένδειξη στάθµης είναι η κινούµενη ένδειξη που είναι συνδεδεµένη µε τη στάθµη του µουσικού σήµατος. Την κινούµενη ένδειξη µπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε. Επιπλέον, µπορείτε να επιλέξετε το χρώµα της ένδειξης στάθµης. • Οι λειτουργίες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µε τον τρόπο λειτουργίας cyber. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ένδειξης πυξίδας Στη συσκευή αυτή µπορεί να εµφανίζεται η πυξίδα που επισηµαίνει την κατεύθυνση, προς την οποία κινείται το όχηµά σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ένδειξη της πυξίδας. • Η λειτουργία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε την ψηφιακή λειτουργία και τις λειτουργίες cyber και virtual. Αγγίξτε το πλήκτρο Display. Αγγίξτε το πλήκτρο Compass για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ένδειξη της πυξίδας. Αγγίξτε το πλήκτρο Display. Αγγίξτε το πλήκτρο Scale για να επιλέξετε την επιθυµητή κλίµακα. Με κάθε άγγιγµα του Scale γίνεται επιλογή κλιµάκων γραφήµατος µε την ακόλουθη σειρά: 30sec (30 δευτ. ) – 60sec (60 δευτ. ) – 2. 5min (2, 5 λεπτά) – 5. 0min (5, 0 λεπτά) 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ MAN-MCS-FS131-GR. fm Page 18 Wednesday, April 20, 2005 2:15 PM Εκτέλεση µιας διαδροµής Παρουσίαση των λειτουργιών εγγραφής διαδροµής !ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ Η λειτουργία εγγραφής δεδοµένων της συσκευής αυτής προορίζεται για τη λήψη πληροφοριών οχήµατος στην εσωτερική µνήµη της συσκευής για ανασκόπηση αργότερα, µε το όχηµα ακινητοποιηµένο και σταθµευµένο σε µια ασφαλή θέση. Η λειτουργία εγγραφής δεδοµένων πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν υπάρχουν συνθήκες ασφάλειας. Μη χρησιµοποιείτε τη λειτουργία αυτή σε περίπτωση που πρόκειται να αποσπάσει µε οποιονδήποτε τρόπο την προσοχή σας από τον ασφαλή χειρισµό του οχήµατος. Τηρείτε πάντοτε τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης και τους ισχύοντες κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Μπορείτε να εκτελέσετε εγγραφή καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδροµών σας (συµπεριφορά οχήµατος) Μετά την εγγραφή των διαδροµών σας, µπορείτε να αναπαραγάγετε την επιθυµητή εγγραφή διαδροµής. 18 Εγγραφή των διαδροµών σας ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οι εγγραφές διαδροµών σας µπορούν να αποθηκευτούν σε αυτήν τη συσκευή. Μπορούν να αποµνηµονευθούν µέχρι 12 εγγραφές µε διάρκεια µέχρι 12 λεπτών η κάθε µία. • Η λειτουργία αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν εµφανίζεται η ένδειξη Sensor Learning. . . . Αν οδηγήσετε το αυτοκίνητο για λίγο, η ένδειξη Sensor Learning. . . . [. . . ] Με τη σύγκριση της θέσης που υπολογίζεται απ’ αυτό και της πραγµατικής σας θέσης όπως λαµβάνεται µέσω του GPS, το σύστηµα στίγµατος αναµέτρησης µπορεί να διορθώσει διάφορα είδη σφαλµάτων, όπως είναι η φθορά των ελαστικών και η κίνηση κύλισης του οχήµατος. Καθώς οδηγείτε, το σύστηµα στίγµατος αναµέτρησης συλλέγει όλο και περισσότερα δεδοµένα, µαθαίνει περισσότερα, και η ακρίβεια των υπολογισµών του βαθµιαία αυξάνεται. • Αν χρησιµοποιείτε αλυσίδες στους τροχούς για χειµερινή οδήγηση ή αν τοποθετήσετε τη ρεζέρβα, τα σφάλµατα ενδέχεται να αυξηθούν ξαφνικά λόγω διαφοράς στη διάµετρο των τροχών. Το σύστηµα ανιχνεύει ότι η διάµετρος των ελαστικών έχει αλλάξει και αντικαθιστά αυτόµατα την τιµή για τον υπολογισµό της απόστασης. MAN-MCS-FS131-GR. fm Page 29 Wednesday, April 20, 2005 2:15 PM Πρόσθετες πληροφορίες Ορολογία Τρισδιάστατος υβριδικός αισθητήρας Ο ενσωµατωµένος αισθητήρας που επιτρέπει στο σύστηµα τον υπολογισµό της θέσης του οχήµατός σας. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PIONEER MCS-FS131

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PIONEER MCS-FS131.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag