οδηγίες χρήσης PIONEER MCS-FS232

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PIONEER MCS-FS232 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PIONEER MCS-FS232 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PIONEER MCS-FS232


PIONEER MCS-FS232 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (6885 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PIONEER MCS-FS232 (8625 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PIONEER MCS-FS232

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 2 * Τοποθέτηση από σε θέση DIN . . . . . . . . . . . . . 3 Στερέωση της πρόσοψης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ενσωµατωµένη συσκευή αναπαραγωγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Αναπαραγωγή δίσκου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] • Ενσωµατωµένο CD player Εµφανίζεται ο χρόνος που έχει παρέλθει από την αναπαραγωγή. • Ήχος και αρχικές ρυθµίσεις Εµφανίζονται οι ονοµασίες των λειτουργιών και η κατάσταση των ρυθµίσεων. Εµφανίζεται όταν έχει γίνει συντονισµός σε ένα σταθµό TP. Ένδειξη TA Επισηµαίνει πότε είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία TA (ετοιµότητα για τη λήψη πληροφοριών για την κίνηση). ቧ Ένδειξη RPT Επισηµαίνει ότι είναι ενεργοποιηµένη η επανάληψη αναπαραγωγής. Ρύθµιση της έντασης * Ρυθµίστε την ένταση του ήχου µε το πλήκτρο VOLUME. ቨ Ένδειξη LOUD Απενεργοποίηση της συσκευής * Πατήστε SOURCE και κρατήστε το πατηµένο µέχρι να απενεργοποιηθεί συσκευή. Εµφανίζεται στην οθόνη όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία έντασης (Loudness). ቩ Ένδειξη Stereo (%) Ραδιοφωνικός δέκτης Ακρόαση ραδιοφώνου 1. Πατήστε SOURCE για να επιλέξετε το ραδιοφωνικό δέκτη. Πατήστε BAND για να επιλέξετε µια µπάντα. Πατήστε BAND µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή µπάντα (F1, F2 για τα FM ή MW/LW). Για να εκτελέσετε χειροκίνητο συντονισµό, πατήστε σύντοµα 4 ή 6. ባ ∆είκτης προκαθορισµένου αριθµού / αριθµού κοµµατιού ∆είχνει τον αριθµό κοµµατιού ή τον προκαθορισµένο αριθµό. Επισηµαίνει πότε η επιλεγµένη συχνότητα εκπέµπεται στερεοφωνικά. ቪ Ένδειξη LOC ቤ Ένδειξη AF Εµφανίζεται όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων). Επισηµαίνει πότε είναι ενεργοποιηµένη η αναζήτηση τοπικών σταθµών. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4. Για να εκτελέσετε αυτόµατη αναζήτηση σταθµών, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το 4 ή 6 για ένα περίπου δευτερόλεπτο και µετά απελευθερώστε το. Ο ραδιοφωνικός δέκτης θα κάνει σάρωση συχνοτήτων µέχρι να βρεθεί ένας σταθµός αρκετά ισχυρός ώστε η λήψη να είναι καλή. • Μπορείτε να ακυρώσετε την αυτόµατη αναζήτηση µε σύντοµο πάτηµα του 4 ή του 6. • Αν πατήσετε και κρατήσετε πατηµένο το 4 ή το 6, µπορείτε να υπερπηδήσετε ραδιοφωνικούς σταθµούς. Η αυτόµατη αναζήτηση σταθµού ξεκινά µόλις αφήσετε το πλήκτρο. 7 MAN-MCS-FS232-GR. fm Page 8 Tuesday, October 9, 2007 4:07 PM Χειρισµός της συσκευής Αποµνηµόνευση και ανάκληση ραδιοφωνικών συχνοτήτων * Όταν βρείτε µια συχνότητα, την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε στη µνήµη, πατήστε και κρατήστε πατηµένο ένα από τα πλήκτρα προεπιλεγµένων σταθµών 1 έως 6 µέχρι να σταµατήσει να αναβοσβήνει ο αριθµός προεπιλογής. Όταν ολοκληρωθεί η µετάδοση, το σύστηµα επιστρέφει στην προηγούµενη πηγή ηχητικού σήµατος. • Η ακύρωση των ανακοινώσεων έκτακτης ανάγκης γίνεται πατώντας το πλήκτρο TA. Επιλογή εναλλακτικών συχνοτήτων Όταν ο δέκτης δεν µπορεί να έχει καλή λήψη, η συσκευή κάνει αυτόµατα αναζήτηση για ένα διαφορετικό σταθµό στο ίδιο δίκτυο. * Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TA επανειληµµένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων). Σηµειώσεις • Μπορείτε ακόµη να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AF από το µενού ρυθµίσεων που εµφανίζεται µε το πάτηµα του πλήκτρου FUNCTION. • Κατά την αυτόµατη αναζήτηση ή την εκτέλεση της λειτουργίας BSM και εφόσον είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία AF, γίνεται συντονισµός µόνο σε σταθµούς RDS. • Όταν ανακαλείτε έναν προεπιλεγµένο σταθµό, ο δέκτης µπορεί να αντικαταστήσει την αποθηκευµένη συχνότητα µε µια άλλη από τον κατάλογο εναλλακτικών συχνοτήτων του σταθµού. (Αυτό ισχύει µόνο για προεπιλεγµένους σταθµούς της µπάντας των F1 ή F2. ) Αν τα δεδοµένα RDS του σταθµού στον οποίο έχετε συντονιστεί διαφέρουν από εκείνα του αρχικά προεπιλεγµένου σταθµού, στην οθόνη δεν εµφανίζεται αριθµός προεπιλογής. • Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εναλλακτικών συχνοτήτων, ο ήχος πιθανόν να διακοπεί προσωρινά από κάποιο άλλο πρόγραµµα. • Η λειτουργία AF µπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ανεξάρτητα για κάθε µπάντα των FM. Λήψη ανακοινώσεων για την κίνηση Η λειτουργία TA (Eτοιµότητα για λήψη πληροφοριών για την κίνηση) σας επιτρέπει να λαµβάνετε αυτόµατα ανακοινώσεις που αφορούν την κίνηση στους δρόµους, ανεξάρτητα από την πηγή ηχητικού σήµατος που έχετε επιλέξει. Η λειτουργία TA µπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο σε σταθµούς TP (που εκπέµπουν πληροφορίες για την κίνηση) όσο και σε σταθµούς EON TP (που φέρουν πληροφορίες οι οποίες παραπέµπουν σε σταθµούς TP). Συντονιστείτε σε έναν σταθµό TP ή ΕΟΝ TP. Θα ανάψει η ένδειξη TP. [. . . ] 75 dB (∆ίκτυο ΙEC-A) Ήχος Μέγιστη ισχύς εξόδου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 W x 4 Συνεχής ισχύς εξόδου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 W x 4 (50 Hz έως 15 000 Hz, 5% THD, 4 $ φορτίο, λειτουργία δύο καναλιών) Σύνθετη αντίσταση φορτίου . . . . . . . . . . 4 $ (4 $ έως 8 $ επιτρεπτό) Ρύθµιση τόνου: Μπάσα Συχνότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PIONEER MCS-FS232

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PIONEER MCS-FS232.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag