οδηγίες χρήσης PIONEER S-A4SPT-VP

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PIONEER S-A4SPT-VP Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PIONEER S-A4SPT-VP θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PIONEER S-A4SPT-VP


PIONEER S-A4SPT-VP : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1609 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PIONEER S-A4SPT-VP

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Για να βεβαιωθείτε ότι η οδήγηση είναι ασφαλής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Όταν χρησιµοποιείτε µια οθόνη συνδεδεµένη στην έξοδο VIDEO OUTPUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Για να αποφύγετε την εξάντληση της µπαταρίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 3 3 3 3 4 4 4 Προφυλάξεις ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆ιαβάστε όλες τις οδηγίες που αφορούν την οθόνη σας και διατηρήστε τις για µελλοντική αναφορά. [. . . ] Πρέπει να επαναφέρετε στην αρχική του κατάσταση το µικροεπεξεργαστή όταν συντρέχουν οι εξής συνθήκες: • Πριν χρησιµοποιήσετε τη µονάδα αυτή για πρώτη φορά µετά την εγκατάσταση • Αν η µονάδα δεν λειτουργεί κανονικά • Όταν εµφανίζονται στην οθόνη παράξενα ή λανθασµένα µηνύµατα 1. Πατήστε SOURCE/POWER και κρατήστε το πατηµένο µέχρι να σβήσει η µονάδα. Αφαίρεση της µονάδας οθόνης Για πρόληψη της κλοπής της µονάδας οθόνης, αφαιρείτε την όταν αφήνετε το όχηµά σας αφύλακτο. Κρατήστε πατηµένο το τµήµα απελευθέρωσης και αποσυνδέστε το βύσµα. 2. Κρατήστε ταυτόχρονα πατηµένα τα SOURCE/POWER και 6. 2. Ξεκλειδώστε τον µοχλό απελευθέρωσης και στη συνέχεια σύρετε τη µονάδα οθόνης και αποσπάστε τη από τη βάση. Βάση Μοχλός απελευθέρωσης Βραχίονας στερέωσης (πωλείται ξεχωριστά) 5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ MAN-S-A4SPT-VP-GR. fm Page 6 Thursday, April 26, 2007 10:29 AM Χειρισµός της συσκευής Τι είναι το κάθε τι Μονάδα οθόνης 6 Βασικές λειτουργίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Ενεργοποίηση της συσκευής * Πατήστε SOURCE/POWER για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή ενεργοποιείται όταν επιλέγετε µια πηγή. Απενεργοποίηση της συσκευής * Πατήστε SOURCE/POWER και κρατήστε το πατηµένο µέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σηµείωση • Βγάλτε τα ακουστικά όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη µονάδα οθόνης. Εάν τα αφήσετε, ενδέχεται να ακουστεί ένας ήχος εάν η ένταση είναι υψηλή. ቢ Επιλογή πηγής Πλήκτρο SOURCE/POWER Η µονάδα ενεργοποιείται µε την επιλογή µιας πηγής. Πατήστε για να µετακινηθείτε ανάµεσα σε όλες τις διαθέσιµες πηγές. Πατήστε και κρατήστε το πατηµένο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή που θέλετε να ακούσετε. • Η µονάδα αυτή διαθέτει δύο εισόδους εικόνας, VIDEO 1 INPUT και VIDEO 2 INPUT. * Πατήστε SOURCE/POWER για να επιλέξετε µια πηγή. Πατήστε επανειληµµένα DIMMER για εναλλαγή ανάµεσα στα ακόλουθα επίπεδα: DIMMER HIGH (υψηλό) – DIMMER MID (µέσο) – DIMMER LOW (χαµηλό) Ρύθµιση Αλλαγή της ρύθµισης εικόνας Μπορείτε να ρυθµίσετε τις παραµέτρους BRIGHTNESS (φωτεινότητα), CONTRAST (αντίθεση), COLOR (χρώµα) και HUE (απόχρωση) για κάθε πηγή. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το WIDE/MENU για να προβάλλετε το µενού ρυθµίσεων. Η ένδειξη BRIGHTNESS εµφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε WIDE/MENU για να προβάλλετε τα ονόµατα των λειτουργιών ρύθµισης. Πατήστε WIDE/MENU επανειληµµένα για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις ακόλουθες λειτουργίες ρύθµισης: BRIGHTNESS (φωτεινότητα) – CONTRAST (αντίθεση) – COLOR (χρώµα) – HUE (απόχρωση) – COLOR SYSTEM (σύστηµα χρώµατος) – Έξοδος από το µενού ρυθµίσεων 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ MAN-S-A4SPT-VP-GR. fm Page 8 Thursday, April 26, 2007 10:29 AM Σύνδεση και εγκατάσταση !ΠΡΟΣΟΧΗ • Η PIONEER δεν συνιστά την τοποθέτηση της µονάδας οθόνης ή την εκτέλεση εργασιών επισκευής σε αυτήν από εσάς τους ίδιους. Η τοποθέτηση της συσκευής ή η εκτέλεση εργασιών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή άλλους κινδύνους. Για την εγκατάσταση και για κάθε εργασία επισκευής στη µονάδα οθόνης απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Pioneer. • Ασφαλίστε τις καλωδιώσεις µε σφικτήρες καλωδίων ή µε µονωτική ταινία. Μην αφήνετε εκτεθειµένα γυµνά καλώδια. • Μην ανοίγετε οπή προς το χώρο του κινητήρα για να συνδέσετε το κίτρινο καλώδιο της µονάδας οθόνης στη µπαταρία του οχήµατος. [. . . ] • Όταν σκουπίζετε την οθόνη, προσέξτε να µην τη γρατζουνίσετε. Μη χρησιµοποιείτε ισχυρά ή διαβρωτικά χηµικά. Μικρή λυχνία φθορισµού • Στο εσωτερικό της οθόνης υπάρχει µια µικρή λυχνία φθορισµού για το φωτισµό της οθόνης LCD. – Η λυχνία φθορισµού έχει διάρκεια ζωής περίπου 10 000 ώρες, ανάλογα µε τις συνθήκες χειρισµού. (Η χρήση σε χαµηλές θερµοκρασίες µειώνει τη διάρκεια ζωής της λυχνίας φθορισµού. ) – Όταν η λυχνία φθορισµού φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η οθόνη θα είναι σκοτεινή και δεν θα προβάλλεται πλέον εικόνα. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PIONEER S-A4SPT-VP

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PIONEER S-A4SPT-VP.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag