οδηγίες χρήσης PIONEER SE-A611

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PIONEER SE-A611 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PIONEER SE-A611 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PIONEER SE-A611


PIONEER SE-A611 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (6536 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PIONEER SE-A611

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Οδηγίες χειρισμού42 Πριν την έναρξη λειτουργίας Για ασφαλή οδήγηση 3 Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τη συλλογή και απόρριψη παλαιών συσκευών και χρησιμοποιημένων μπαταριών 3 Λειτουργία επίδειξης 4 Σε περίπτωση προβλήματος 4 Σχετικά με αυτήν τη μονάδα 4 Λειτουργία της μονάδας Κύρια μονάδα 6 Τηλεχειριστήριο 7 Ενδείξεις οθόνης 9 Μενού εγκατάστασης 9 Βασικές λειτουργίες αυτής της μονάδας 10 Χρήση και φροντίδα του τηλεχειριστηρίου 12 Λειτουργίες μενού, κοινές για ρυθμίσεις λειτουργιών/ρυθμίσεις ήχου/αρχικές ρυθμίσεις/λίστες 12 Ραδιόφωνο 13 Ενσωματωμένο DVD player 16 Φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου USB/ μνήμη USB 25 Ρυθμίσεις ήχου 27 Ρύθμιση του DVD player 29 Αρχικές ρυθμίσεις 33 Χρήση πηγής AUX1 και AUX2 36 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ρυθμιστή φωτεινότητας 36 Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων 37 Μηνύματα σφάλματος 39 2 El Τμήμα Πριν την έναρξη λειτουργίας Για ασφαλή οδήγηση !Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ατυχήματος και πιθανής παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν πρέπει ποτέ να παρακολουθείτε βίντεο στην μπροστινή οθόνη, ενώ οδηγείτε. Επίσης, οι πίσω οθόνες δεν πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο όπου μπορεί να εμποδίζουν την ορατότητα του οδηγού. Σε ορισμένες χώρες ή πολιτείες η χρήση οθόνης προβολής εντός του οχήματος, ακόμη και από τους συνεπιβάτες του οχήματος, μπορεί να είναι παράνομη. [. . . ] Το υπογούφερ αναπαράγει μόνο συχνότητες που είναι χαμηλότερες από αυτές του επιλεγμένου εύρους. Όταν επιλέγετε OFF στο SUB. W, δεν μπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα SUB. W (ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης υπογούφερ) σ’αυτή την σελίδα. για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης. για κυκλική εναλλαγή μεταξύ της συχνότητας αποκοπής και της στάθμης εξόδου του υπογούφερ. Συχνότητα αποκοπής (Αναβοσβήνει η ένδειξη συχνότητας αποκοπής. )—Στάθμη εξόδου (Αναβοσβήνει η ένδειξη στάθμης εξόδου. ) 3 Περιστρέψτε το κουμπί M. C. για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. Συχνότητα αποκοπής: 50HZ—63HZ—80HZ— 100HZ—125HZ Στάθμη εξόδου: –24 έως +6 SLA (ρύθμιση στάθμης πηγής) Η λειτουργία ρύθμισης της στάθμης πηγής (SLA) σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε τη στάθμη του ήχου κάθε πηγής, αποτρέποντας έτσι τις μεγάλες αυξομειώσεις της έντασης κατά την αλλαγή από τη µια πηγή στην άλλη. Οι ρυθμίσεις βασίζονται στην ένταση ήχου του ραδιόφωνου FM, η οποία παραμένει σταθερή. Όταν επιλέγετε ως πηγή το δέκτη FM, δεν μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση SLA. Με τη λειτουργία αυτή μπορεί επίσης να προσαρμοστεί η ένταση ήχου MW/LW. Η ρύθμιση της επιθυμητής γλώσσας υποτίτλων δεν θα επηρεαστεί από τυχόν αλλαγή της γλώσσας υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή με την επιλογή SUBTITLE. Σημείωση Εάν πατήσετε το πλήκτρο MENU στη διάρκεια εμφάνισης ενός μενού ρυθμίσεων DVD, το μενού ρυθμίσεων DVD ακυρώνεται και η μονάδα επανέρχεται στην προηγούμενη οθόνη. Όταν επιλέγετε OTHERS Μια οθόνη για την εισαγωγή του κωδικού γλώσσας εμφανίζεται όταν επιλέγετε OTHERS. Ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας κωδικών γλώσσας για DVD σστη σελίδα 49. 1 Εάν πατήσετε το πλήκτρο CLEAR διαγράφονται οι αριθμοί που έχουν εισαχθεί. Λειτουργίες μενού κοινές για προσαρμογές ρυθμίσεων DVD Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη 1 Πατήστε RETURN. El 29 Τμήμα 02 Λειτουργία της μονάδας Ρύθμιση γλώσσας ομιλίας 1 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε AUDIO LANG. 2 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Εμφανίζεται το μενού γλώσσας ομιλίας. 3 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα ομιλίας. 4 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. Η γλώσσα ομιλίας έχει οριστεί. !Εάν επιλέξατε OTHERS, ανατρέξτε στην ενότητα Όταν επιλέγετε OTHERS στην προηγούμενη σελίδα. Ρύθμιση γλώσσας οδηγιών επί της οθόνης Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε για την εμφάνιση πληροφοριών, το μενού ρυθμίσεων DVD, την εμφάνιση λίστας, κτλ. 1 Μετακινήστε τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε OSD LANGUAGE στο LANG. 2 Πατήστε τα πλήκτρα μετακίνησης. [. . . ] Κανονική/Ανεστραμμένη Ήχος USB DVD Player Σύστημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σύστημα DVD, Video CD, CD, WMA, MP3, AAC, DivX, JPEG, MPEG Τυπικές προδιαγραφές σύνδεσης USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USB 2. 0 υψηλής ταχύτητας Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 0 A Κλάση USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PIONEER SE-A611

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PIONEER SE-A611.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag