οδηγίες χρήσης PIONEER SE-CE511I

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PIONEER SE-CE511I Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PIONEER SE-CE511I θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PIONEER SE-CE511I


PIONEER SE-CE511I : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (6918 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PIONEER SE-CE511I

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Η λειτουργία RDS (σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιοχές με σταθμούς FM που εκπέμπουν σήματα RDS. ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το προϊόν είναι ένα προϊόν λέιζερ κλάσης 1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60825-1:2007 που αφορά στην Ασφάλεια των προϊόντων λέιζερ. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής για παλαιά ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία απαιτούν κατάλληλη επεξεργασία, περισυλλογή και ανακύκλωση. ΠΡΟΣΟΧΗ !Μην αφήνετε τη μονάδα να έρθει σε επαφή με υγρά. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. [. . . ] STOP (διακοπή) 1 Πατήστε το κουμπί M. C. για διακοπή της αναπαραγωγής. !Η λειτουργία FADER δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση SUB. W/SUB. W στη λειτουργία SP-P/O MODE. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα SP-P/O MODE (ρύθμιση πίσω εξόδου και εξόδου προενίσχυσης) σστη σελίδα 27. Οι λειτουργίες SUB. W, SUB. W CTRL και HPF SETTING δεν είναι διαθέσιμες όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση REAR/REAR στη λειτουργία SP-P/O MODE. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα SP-P/O MODE (ρύθμιση πίσω εξόδου και εξόδου προενίσχυσης) σστη σελίδα 27. Οι λειτουργίες SUB. W CTRL και HPF SETTING δεν είναι διαθέσιμες όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση SUB. W στη λειτουργία OFF. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα SUB. W (ρύθμιση ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης υπογούφερ) στην επόμενη σελίδα. 20 El Τμήμα Λειτουργία της μονάδας FADER (ρύθμιση κατανομής ήχου εμπρός-πίσω) 1 Πατήστε M. C. για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης. 2 Περιστρέψτε το κουμπί M. C. για να ρυθμίσετε την κατανομή του ήχου μεταξύ μπροστινών/πίσω ηχείων. NOR (κανονική φάση)—REV (ανεστραμμένη φάση)—OFF (απενεργοποίηση υπογούφερ) SUB. W CTRL (ρύθμιση υπογούφερ) Το υπογούφερ αναπαράγει μόνο συχνότητες που είναι χαμηλότερες από αυτές του επιλεγμένου εύρους. για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης. για να μετακινηθείτε κυκλικά ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές: Συχνότητα αποκοπής—Στάθμη εξόδου—Στάθμη κλίσης Οι τιμές που μπορούν να ρυθμιστούν αναβοσβήνουν. 3 Περιστρέψτε το κουμπί M. C. για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. Συχνότητα αποκοπής: 50HZ—63HZ—80HZ— 100HZ—125HZ—160HZ—200HZ Στάθμη εξόδου: –24 έως +6 Στάθμη κλίσης: –6— –12 BASS BOOST (ενίσχυση μπάσων) 1 Πατήστε M. C. για να εμφανιστεί η κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης. 2 Περιστρέψτε το κουμπί M. C. για να επιλέξετε την επιθυμητή στάθμη. Καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η στάθμη, εμφανίζεται η ένδειξη 0 έως +6. HPF SETTING (ρύθμιση υψιπερατού φίλτρου) 02 El 21 Λειτουργία της μονάδας Τμήμα 02 Λειτουργία της μονάδας Εάν δεν θέλετε να αναπαράγονται από τα μπροστινά ή τα πίσω ηχεία ήχοι χαμηλής συχνότητας που ανήκουν στο εύρος συχνοτήτων της εξόδου υπογούφερ, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση HPF (υψιπερατό φίλτρο). [. . . ] USB 2. 0 υψηλής ταχύτητας Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A Κλάση USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Συσκευή MSC (Κλάσης μαζικής αποθήκευσης) Σύστημα αρχείων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAT12, FAT16, FAT32 Μορφή αποκωδικοποίησης MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PIONEER SE-CE511I

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PIONEER SE-CE511I.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag