οδηγίες χρήσης PIONEER SE-CL501T

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PIONEER SE-CL501T Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PIONEER SE-CL501T θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PIONEER SE-CL501T


PIONEER SE-CL501T : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (9796 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PIONEER SE-CL501T

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Επιτρέπεται η ξεχωριστή διανοµή τροποποιηµένων πηγών unRAR ή ως τµήµα ξεχωριστού λογισµικού, µε την προϋπόθεση ότι αναφέρεται ξεκάθαρα στα σχετικά έγγραφα και στις επισηµάνσεις της πηγής ότι ο κώδικας δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη συστήµατος αρχειοθέτησης συµβατού µε RAR (WinRAR). GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Έκδοση 3, 29 Ιουνίου 2007 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf. org/> Επιτρέπεται η αντιγραφή και η διανοµή αντιγράφων αυτού του εγγράφου της άδειας χρήσης, αλλά απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή του. Αυτή η έκδοση της άδειας χρήσης GNU Lesser General Public License εµπεριέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις της έκδοσης 3 της GNU General Public License, συµπληρωµένες µε τις επιπλέον άδειες που παρατίθενται πιο κάτω. Συµπληρωµατικοί Ορισµοί Σύµφωνα µε τον τρόπο που χρησιµοποιείται εδώ, ο όρος, “αυτή η Άδεια χρήσης” αναφέρεται στην έκδοση 3 της GNU Lesser General Public License και ο όρος “GNU GPL” αναφέρεται στην έκδοση 3 της GNU General Public License. [. . . ] ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ Α∆ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ 9 MAN-F10BT-INFO-GR. fm Page 10 Thursday, July 2, 2009 2:15 PM Άδεια Χρήσης ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. Εκχώρηση της Άδειας Χρήσης. Οι δικαιοπάροχοι σας εκχωρούν µία άδεια που δεν µπορεί να µεταβιβαστεί και είναι µη αποκλειστική, για να χρησιµοποιήσετε τα δεδοµένα του χάρτη και πληροφορίες για τα σηµεία ενδιαφέροντος που αναφέρονται σε επιχειρήσεις (τα “POI”), (και τα δύο µαζί ως “∆εδοµένα”) τα οποία περιέχονται σε αυτούς τους δίσκους, αποκλειστικά για προσωπική µη εµπορική χρήση και δε θα τα χρησιµοποιήσετε στη λειτουργία κάποιου γραφείου παροχής υπηρεσιών ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση η οποία προϋποθέτει την επεξεργασία δεδοµένων τρίτων ή άλλων φορέων. Μπορείτε να δηµιουργήσετε µόνο ένα (1) αντίγραφο των ∆εδοµένων για τήρηση αρχείου ή ως αντιγράφου ασφαλείας, αλλά απαγορεύεται να αντιγράψετε, αναπαράγετε, τροποποιήσετε, δηµιουργήσετε παράγωγα, εξάγετε τη δοµή ή ανασυνθέσετε τα ∆εδοµένα. Η χρήση των ∆εδοµένων περιορίζεται στα προϊόντα της PIONEER. Τα ∆εδοµένα περιέχουν εµπιστευτικές και ιδιόκτητες πληροφορίες και υλικό και ενδέχεται να περιέχουν εµπορικά µυστικά, συνεπώς συµφωνείτε να διαχειριστείτε τα δεδοµένα µε εµπιστευτικό τρόπο και να µην τα γνωστοποιήσετε, ή κάποιο τµήµα αυτών µε οποιαδήποτε µορφή, να µην τα ενοικιάσετε, δηµοσιεύσετε, εκχωρήσετε την άδεια ή τα µεταβιβάσετε σε οποιονδήποτε άλλο. Απαγορεύεται ρητώς να κάνετε λήψη των ψηφιακών χαρτών και των προγραµµάτων που περιέχονται στα ∆εδοµένα ή να τα µεταφέρετε σε κάποιο άλλο ψηφιακό µέσο ή ηλεκτρονικό υπολογιστή. Απαγορεύεται η χρήση των Σηµείων Ενδιαφέροντος για (i) σύνταξη λιστών αλληλογραφίας (ii) οποιαδήποτε άλλη παρόµοια χρήση. Τα δεδοµένα προστατεύονται από τους ∆ικαιοπάροχους και οι ∆ικαιοπάροχοι διατηρούν όλα τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας των ∆εδοµένων. Συµφωνείτε ότι δε θα τροποποιήσετε, αφαιρέσετε ή καλύψετε κάποια προειδοποίηση για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή κάποιο υπόµνηµα ιδιοκτησίας που εµπεριέχεται ή περιλαµβάνεται επί των ∆εδοµένων. Τα ισχύοντα πνευµατικά δικαιώµατα έχουν ως εξής: Data Source © 2009 Tele Atlas © BEV, GZ 1368/2003 © DAV © IGN France Michelin data © Michelin 2009 © Ordnance Survey of Northern Ireland © Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions © Swisstopo Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2009 © Roskartographia Αυτό το προϊόν περιλαµβάνει δεδοµένα χαρτογράφησης που έχουν παραχωρηθεί από την Ordnance Survey µε την άδεια του Ελεγκτή του Τυπογραφείου της Αυτού Μεγαλειότητας. γ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆Ε ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ Η ORDNANCE SURVEY ΥΠΕΥΘΥΝΗ 11 MAN-F10BT-INFO-GR. fm Page 12 Thursday, July 2, 2009 2:15 PM Άδεια Χρήσης ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή Α∆ΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ. ΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ∆Ε ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ, ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Ή ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Απαγορεύεται να χρησιµοποιήσετε τα ∆εδοµένα µε οποιαδήποτε εκτυπωµένη ή δηµοσιευµένη µορφή µέσω της οποίας δηµιουργούνται παράγωγα για δωρεάν διανοµή, ή πώληση στο κοινό, δίχως πρώτα να έχει δοθεί άδεια από την Ordnance Survey. Θα αποζηµιώνετε και θα προστατεύετε την Ordnance Survey από κάθε αξίωση, απαίτηση ή δίωξη, ανεξάρτητα από τη φύση της αξίωσης, της απαίτησης ή της δίωξης που µπορεί να προβάλλει ως ισχυρισµό απώλεια, έξοδα, ζηµίες, δαπάνες ή τραυµατισµό (συµπεριλαµβανοµένων των θανάσιµων τραυµατισµών) που προκύπτει από την εξουσιοδοτηµένη ή µη εξουσιοδοτηµένη χρήση, κατοχή, τροποποίηση ή µεταβολή των ∆εδοµένων από εσάς. Ο Τελικός Χρήστης αποδέχεται την υποχρέωση να παρέχει κατόπιν αιτήµατος στην Ordnance Survey, πληροφορίες για προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχει τα οποία περιέχουν και/ή προέρχονται από τα Προϊόντα µε Άδεια χρήσης. Αν ανακαλυφθεί παράβαση των προαναφερθέντων όρων της σύµβασης, θα θεωρηθείτε υπεύθυνοι απέναντι στην Ordnance Survey. Επιπρόσθετες Προβλέψεις που ισχύουν µόνο για τα ∆εδοµένα στη Νορβηγία. Απαγορεύεται να χρησιµοποιήσετε τα ∆εδοµένα για να δηµιουργήσετε χάρτες γενικής χρήσης σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή, οι οποίοι είναι παρόµοιοι µε τα κύρια εθνικά προϊόντα της Νορβηγικής Αρχής Χαρτογράφησης (Norwegian Mapping Authority). (Οποιαδήποτε παράγωγα προϊόντα των ∆εδοµένων της Νορβηγίας θα θεωρηθούν παρόµοια µε τα κύρια εθνικά προϊόντα της Νορβηγικής Αρχής Χαρτογράφησης (Norwegian Mapping Authority), αν το παράγωγο προϊόν έχει τοπική ή εθνική κάλυψη και ταυτόχρονα περιεχόµενο, κλίµακα και µορφή που είναι παρόµοια µε τα κύρια εθνικά προϊόντα της Νορβηγικής Αρχής Χαρτογραφίας (Norwegian Mapping Authority). 10. Επιπρόσθετες Προβλέψεις που ισχύουν µόνο για τα ∆εδοµένα στη Πολωνία. Απαγορεύεται να χρησιµοποιήσετε τα ∆εδοµένα για να δηµιουργήσετε έντυπους χάρτες. [. . . ] ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ • Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ. • ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ Ή ΚΑΘΡΕΠΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ Ο∆ΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΖΗΜΙΑ. !ΠΡΟΣΟΧΗ • Για λόγους ασφαλείας, η λειτουργία της κάµερας οπισθοπορείας δεν είναι διαθέσιµη έως ότου γίνει πλήρης εκκίνηση του συστήµατος πλοήγησης. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PIONEER SE-CL501T

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PIONEER SE-CL501T.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag