οδηγίες χρήσης PIONEER SE-MJ751

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PIONEER SE-MJ751 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PIONEER SE-MJ751 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PIONEER SE-MJ751


PIONEER SE-MJ751 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (5376 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PIONEER SE-MJ751

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει ως σκοπό να προειδοποιήσει το χρήστη για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή. D3-4-2-1-1_A1_El ΠΡΟΣΟΧΗ Το παρόν προϊόν είναι ένα προϊόν λέιζερ κλάσης 1 που ταξινομείται σύμφωνα με την Οδηγία περί ασφάλειας των προϊόντων λέιζερ, IEC 60825-1:2007. Συνθήκες λειτουργίας Οι συνιστώμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για τη λειτουργία της συσκευής είναι: Θερμοκρασία +5 °C έως +35 °C και υγρασία μικρότερη από 85 %RH (με ελεύθερες τις θυρίδες ψύξης) Μην εγκαθιστάτε αυτήν τη συσκευή σε χώρους στους οποίους εκτίθεται σε υψηλή υγρασία, σε χώρους με κακό αερισμό, ή σε χώρους στους οποίους εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως (ή σε έντονο τεχνητό φωτισμό) D3-4-2-1-7c*_A1_El ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ 1ης ΚΛΑΣΗΣ D58-5-2-2a_A1_El ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ Αυτή η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Για να αποφύγετε κινδύνους πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (π. χ. [. . . ] (Ανατρέξτε στην ακόλουθη περιγραφή. ) Εμφάνιση του χρόνου που έχει παρέλθει ή που απομένει. Εισαγάγετε επίσης τον χρόνο από τον οποίο επιθυμείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. (Ανατρέξτε στην ακόλουθη περιγραφή. ) Αλλαγή της κατάστασης αναπαραγωγής (σελίδα 34). Αλλαγή του ήχου. Αλλαγή της γωνίας λήψης του δίσκου BDROM/DVD-Video. Αλλαγή της γλώσσας υπότιτλων. Αλλαγή της κωδικοσελίδας υπότιτλων. Σημείωση • Τα στοιχεία με δυνατότητα επιλογής εξαρτώνται από τον τύπο του δίσκου. • Οι τύποι των εγγεγραμμένων ροών δευτερεύοντος ήχου εξαρτώνται από τον δίσκο και το αρχείο. • Ορισμένοι δίσκοι δεν περιλαμβάνουν δευτερεύοντα ήχο/ δευτερεύον βίντεο. • Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο δευτερεύων ήχος/το δευτερεύον βίντεο ενδέχεται να αλλάξει ή να εμφανιστεί απευθείας η οθόνη αλλαγής του δίσκου χωρίς να εμφανιστεί ο τρέχων δευτερεύων ήχος/το τρέχον δευτερεύον βίντεο ή ο συνολικός αριθμός των ροών δευτερεύοντος ήχου/βίντεο που έχουν εγγραφεί στον δίσκο που προβάλλεται. Chapter (Κεφάλαιο) (κομμάτι/αρχείο)1 Time (Χρόνος) Αναπαραγωγή από συγκεκριμένο χρονικό σημείο (Time Search) 1 Επιλέξτε Time. Για την επιλογή χρησιμοποιήστε τα κουμπιά / και πατήστε το κουμπί ENTER. Η αναπαραγωγή ξεκινά από την καθορισμένη θέση. Κεφάλαιο 5 Αναπαραγωγή από το Home Media Gallery BDP-450 BDP-150 – Υπολογιστές με Microsoft Windows 7 με εγκατεστημένο το Windows Media Player 12 – Διακομιστές ψηφιακών μέσων που είναι συμβατοί με DLNA (σε υπολογιστές ή άλλες συσκευές) Η αναπαραγωγή των αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε υπολογιστή ή DMS (Digital Media Server - Διακομιστής ψηφιακών μέσων), όπως περιγράφονται παραπάνω, είναι δυνατή μέσω συσκευής αναπαραγωγής ψηφιακών μέσων (Digital Media Player - DMP). Η συσκευή υποστηρίζει τη χρήση τέτοιας συσκευής DMP. Η αναπαραγωγή των αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε έναν υπολογιστή ή DMS (Digital Media Server Διακομιστής ψηφιακών μέσων), όπως περιγράφονται παραπάνω, είναι δυνατή μέσω εντολής από έναν εξωτερικό Ελεγκτή ψηφιακών μέσων (Digital Media Controller - DMC). Οι συσκευές που ελέγχει αυτός ο DMC για την αναπαραγωγή αρχείων αποκαλούνται DMR (Digital Media Renderers - Συσκευές απόδοσης ψηφιακών μέσων). Η παρούσα συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει τη λειτουργία DMR. Σε κατάσταση DMR, οι λειτουργίες, όπως π. χ. η αναπαραγωγή και η διακοπή αρχείων, μπορούν να εκτελεστούν από τον εξωτερικό ελεγκτή. • Για την αναπαραγωγή αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα σε συσκευές στο δίκτυο, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακομιστή DHCP στον δρομολογητή σας. Σε περίπτωση που ο δρομολογητής σας δεν διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία διακομιστή DHCP, θα πρέπει να ρυθμίσετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο. Διαφορετικά, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε συσκευές στο δίκτυο. Δείτε σελίδα 45. 05 Πληροφορίες για το Home Media Gallery Η λειτουργία Home Media Gallery της συγκεκριμένης συσκευής αναπαραγωγής σάς επιτρέπει να εμφανίζετε μια λίστα των πηγών εισόδου και να ξεκινάτε την αναπαραγωγή. [. . . ] Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και μετά ενεργοποιήστε την εκ νέου. 57 El 08 Γλωσσάριο  Γωνία (Πολλαπλές γωνίες) Έως και 9 γωνίες λήψης μπορούν να εγγραφούν ταυτόχρονα σε δίσκους BD-ROM ή DVD-Video και σας επιτρέπουν να παρακολουθήσετε την ίδια σκηνή από διαφορετικές γωνίες λήψης.  Dolby Digital Plus To Dolby Digital Plus αποτελεί μορφή ήχου για μέσα υψηλής ευκρίνειας. Βασισμένο στο Dolby Digital, συνδυάζει αποτελεσματικότητα και ευελιξία για την παροχή υψηλής ποιότητας ήχου πολλαπλών καναλιών. Με τα BD-ROM, μπορούν να εγγραφούν έως 7. 1 κανάλια ψηφιακού ήχου.  Dolby TrueHD Το Dolby TrueHD αποτελεί μορφή ήχου που χρησιμοποιεί κωδικοποίηση χωρίς απώλειες. Με τα BD-ROM μπορούν να εγγραφούν έως 8 κανάλια στα 96 kHz/24 bits, ή έως 6 κανάλια στα 192 kHz/24 bits.  Μορφή AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) Δείτε σελίδα 9.  AVCREC Δείτε σελίδα 7.  DRM Τεχνολογία προστασίας ψηφιακών δεδομένων κατοχυρωμένης πνευματικής ιδιοκτησίας. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PIONEER SE-MJ751

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PIONEER SE-MJ751.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag