οδηγίες χρήσης SAMSUNG AVMKH020EA0 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SAMSUNG AVMKH020EA0 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SAMSUNG AVMKH020EA0 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SAMSUNG AVMKH020EA0


SAMSUNG AVMKH020EA0 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (520 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SAMSUNG AVMKH020EA0ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] , > ο ٤ , ~ fi > < ȷfi, , > fi ȷfi η ηϤ ̤ ^> ~ ٷ>~ ̷~ < ӷ ̤ Τ fii^~. x , >ӷ ӿ۷ ٷ ȷ ηi~ ~ ͷ^<~ fi ifi i ο ȿ ^fi <ڷ η > ӷ i> ڷ̷. [. . . ] ԰fi fi i ڤ ӷ ӷٷ Ϸ i̤ӷ >̷ٷ ~ ȿi. G-3 EHNIKA Efiӷ ~ ӿ~ O fi~ ʷ>ٷ ' < > ӷ ȷʤ fi ~ Τ~ ۷~ ӷfi^~ ٤. E^< ӿ ȷ <~ ڷ E>~ ڷ E< ϯ> ȷfi Ai<ڷ~ ¯> -M٤Ϸ > ifiٷ~: E< ϯ> On/Off(ڿ) & E< ϯ> fi, , ~(Kfi) -M٤Ϸ fi , , ~: E< ϯ> On/Off E< ϯ> A<ڷ E< ϯ> <̷~ ^ >^ G-4 E^< ӿ TYOTM A TYOTM B E~ ڷ B, > ~ E~ ڷ B, > ~ E^< ӿ TYOTM C E~ ڷ TYOTM D E~ ڷ B, > ~ B, > ~ E^< ӿ EHNIKA G-5 TYOTM E E~ ڷ TYOTM F E~ ڷ B, > ~ B, > ~ TM > ^ ٷϿ~ ifiٷ~ ^< ӿ >, >^~ fiٷ , , ~. fi, ӷ > > fiٷ Ϥ ʿȷ ٷϿ ifiٷ~ ȷ> >ӷ fi~. A̷ ¯<-<ڷ η ifi A̷ ¯< >ӷ Էfi Ϳ̷. TM, > ~ ӷfi^~ >~ ȷ < ̷ ¯>. Tfi >~ < <~ fi >~ <ڷ i~ ~ iڷ>~ < ·ӷi~ > < i~ ~ ٷٷ~ <ڷ < fi̷~ >~ > < ȷfi On < ȷfi Off Pi iڷ>~ Tٷ <ڷ Ki <~ ڷ Pi ȷfi On Pi ȷfi Off E ηٿٷ~ ~ ̷ٷ>~ < On/Off & >~ / ^~ ȷfi TM>^ x ηi> > ڷ, < > ·ӷi~ >. x T~ ̷~( ) Ϥٷ ٷ ٤Ϸ ~ fi. G-6 E̷ ¯<-<ڷ η Oifi η^̤ ¯< >ӷ ӷ Էfi Ϳ̷ η ηi>ٷٷ >. TM, > ~ ӷfi^~ >~ ȷ < ̷ ¯>. Tfi~ >~ E< ϯ> fi, , ~ (Efi~ fi ٷ ٤Ϸ fi , , ~) E< ϯ> > ( >^ ηٿٷ~ >) E< ϯ> Ͽi~ ^>~ Pi ȷfi On Pi ȷfi Off E< ϯ> <~ <ڷ i~ iڷ>~ < ȷfi On < ȷfi Off < <~ Pi iڷ>~ Tٷ <ڷ Ki ڷ E< ϯ> <̷~ > < On/Off & >~ /^~ ȷfi E< ϯ> On/Off < i~ ٷٷ~ <ڷ < fi̷~ >~ > < ·ӷi~ > < <~ Mode TM>^ x T < <~ >ӷ ȷ ̤ ηٷٿ. x A ηi> > ڷ, Ȥ < ·ӷi~ >. `Oٷ i ڷ ӷ ηi> >, fi ifi ̷ ¯< i ʷ> < ϯȷ ηi >. 12. x T~ ̷~( ) Ϥٷ ٷ ٤Ϸ ~ fi. G-7 EHNIKA Kfi X< fi~ i<~ >ӷ ӷ Էfi Ϳ̷ η ηi>ٷٷ >. TM, > ~ ӷfi^~ >~ ȷ < ¯>. fiiȷ fi, , ̷ >~ < All On < All Off E< ϯ> On/Off <ڷ On/Off E< TM > ^ x < ϯ> >~ ӿ, fi > ^ η ӷ ̷fi ˯̷ ̤ fi <. Ͽȷ fi, , ȷfi~ ڿ̷~ >~ COOL AUTO HEAT TM > ^ x Ϥ ηٿ fiڷ̷ >~ ȷfi ڿ̷~ >~, >~ ڤ < < fi~ fi ٷ ڿ̷ٷ Cool (, , )/ Auto(fi̷)/Heat(i̷). x T~ ̷~( ) Ϥٷ ٷ ٤Ϸ ~ fi. G-8 TM ^^̤ ¯> <~ >~ >ӷ Էfi Ϳ̷ η i>ٷ >ȯ. ȷ ӷ < < >~, , Ϥ ӿ >. Tfi~ >~ E< ϯ> ڷ (Efi~ fi ٷ ٤Ϸ fi , , ~) E< ϯ> > E< ϯ> Ͽi~ ^>~ ʿ i ^̷> Pi iڷ>~ Tٷ <ڷ E< ϯ> <̷~ > Ki ~ <~ ڷ < On/Off & >~ /^~ ȷfi E< ϯ> <~ <ڷ i~ iڷ>~ > <~ ^<~ ӿ~ E< ϯ> On/Off < i~ ٷٷ~ <ڷ < fi̷~ >~ > < <~ < ·ӷi~ > < <~ Mode TM>^ x T < <~ >ӷ ȷ ̤ ηٷٿ. [. . . ] E > ӷ ηi< ӷ < <(̤ η 32 sec. ). A̷ ¯< H < > ¯<. x EϤ ^~ گ fiȷ ӿ۷ ۷~ η i<ڷ ¯>. x EϤ > ٿ ٿ i<ڷ ¯>(7 ̤ڷ < fi). A̷ ¯< O , , <~ ˯>, fiٷ Ȥ < (On/Off) ¯>. x EϤ ^~ ԯ i<ڷ ~ ӿ~. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SAMSUNG AVMKH020EA0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SAMSUNG AVMKH020EA0.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag