οδηγίες χρήσης SAMSUNG M 1712

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SAMSUNG M 1712 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SAMSUNG M 1712 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SAMSUNG M 1712


SAMSUNG M 1712 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (233 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SAMSUNG M 1712

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] MONTE§O M 1712 ºOYPNOTM MIKPOKYMATøN OËÁ>Â~ XÚ<ÛÂ^~ ¶ 42000/3000 °Ú<ÁÔÚÔ~ OËÁfi~ AÓ i¤ÏÂÙ ӷ Ì·ÁÂÈÚ¤, , ÂÙ οÔÈÔ Ê·ÁËÙfi 1. B¿ÏÙ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ ÊÔÚÓÔ. EÈϤÍÙ ÙËÓ ÈÛ¯ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ, >Ô ÂÈÏÔÁ<~ ÈÛ¯Ô~ 2. EÈϤÍÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·~ ÙÔ ÎÔÌ, >Ô ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË E¿Ó i¤ÏÂÙ ӷ Í·ÁÒÛÂÙ οÔÈÔ Ê·ÁËÙfi 1. [. . . ] TÚfiÊÈÌ· TM·Ó¿ÎÈ ¶ÔÛfiÙËÙ· 150g IÛ¯~ 600W XÚfiÓÔ~ (ÏÂÙ¿) 5-51/2 XÚfiÓÔ~ ·Ó·ÌÔÓ<~ (ÏÂÙ¿) 2-3 OËÁ>Â~ ¶ÚÔÛi¤ÛÙ 15 ml < 1 ÎÔÙ·Ï¿ÎÈ ÙÛ·ÁÈÔ ÎÚÔ ÓÂÚfi. ¶ÚÔÛi¤ÛÙ 30 ml < 2 ÎÔÙ·Ï¿ÎÈ· ÙÛ·ÁÈÔ ÎÚÔ ÓÂÚfi. ¶ÚÔÛi¤ÛÙ 15 ml < 1 ÎÔÙ·Ï¿ÎÈ ÙÛ·ÁÈÔ ÎÚÔ ÓÂÚfi. ¶ÚÔÛi¤ÛÙ 30 ml < 2 ÎÔÙ·Ï¿ÎÈ· ÙÛ·ÁÈÔ ÎÚÔ ÓÂÚfi. ¶ÚÔÛi¤ÛÙ 15 ml < 1 ÎÔÙ·Ï¿ÎÈ ÙÛ·ÁÈÔ ÎÚÔ ÓÂÚfi. ¶ÚÔÛi¤ÛÙ 15 ml < 1 ÎÔÙ·Ï¿ÎÈ ÙÛ·ÁÈÔ ÎÚÔ ÓÂÚfi MÚfiÎÔÏÏÔ 300g 600W 10-11 2-3 Aڷο~ 300g 600W 9-91/2 2-3 º·ÛÔÏ¿ÎÈ· 300g 600W 10-11 2-3 AÓ¿ÌÂÈÎÙ· Ï·¯·ÓÈο 300g (ηÚfiÙÔ, ·Ú·Î¿~, ηϷÌfiÎÈ) AÓ¿ÌÂÈÎÙ· Ï·¯·ÓÈο (ÎÈÓ¤Èη) 300g 600W 81/2-91/2 2-3 600W 8-9 2-3 19 OËÁfi~ M·ÁÂÈڤ̷ÙÔ~ OËÁfi~ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ~ ÁÈ· ÊÚ¤Ûη Ï·¯·ÓÈο. XÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ηٿÏÏËÏÔ ÛÎÂÔ~ Ú¤Í Ì η¿ÎÈ. ¶ÚÔÛi¤ÛÙ 30- 45 ml ÎÚÔ ÓÂÚfi (2- 3 ÎÔÙ·Ï¿ÎÈ· ÙÛ·ÁÈÔ) ÁÈ· οi 250 g ÂÎÙfi~ Â¿Ó ÛÓÈÛÙ¿Ù·È ¿ÏÏË ÔÛfiÙËÙ· (, Ï. M·ÁÂÈÚ¤, , Ù Ì η¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ (, Ï. TMÓ¯>ÛÙ ÙÔ Ì·ÁÂ>ÚÂÌ· ÁÈ· ÙÔ ÂÈiÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. Aӷη٤, , Ù ÌÈ· ÊÔÚ¿ ηٿ ÙÔ Ì·ÁÂ>ÚÂÌ· Î·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·ÁÂ>ÚÂÌ·. ¶ÚÔÛi¤ÛÙ ·Ï¿ÙÈ, < , ÔÙÚÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·ÁÂ>ÚÂÌ·. TMοÛÙ ηٿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·Ó·ÌÔÓ<~ 3 ÏÂÙ¿. YfiÂÈÍË : Kfi, , Ù ٷ ÊÚ¤Ûη Ï·¯·ÓÈο Û fiÌÔÈ· ÙÂÌ¿¯È·. 'OÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÎÔÔÓ, ÙfiÛÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· i· Ì·ÁÂÈÚÂÙÔÓ. YÏ· Ù· ÊÚ¤Ûη Ï·¯·ÓÈο Ú¤ÂÈ Ó· Ì·ÁÂÈÚÂÙÔÓ Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÈÛ¯ (800 W) TÚfiÊÈÌÔ ¶ÔÛfiÙËÙ· XÚfiÓÔ~ (ÏÂÙ¿) XÚfiÓÔ~ AÓ·ÌÔÓ<~ (ÏÂÙ¿) 3 OËÁ>Â~ MÚfiÎÔÏÔ 250 g 500 g 250 g 5-51/2 81/2-9 6-7 EÙÔÈÌ¿ÛÙ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ÌÔΤٷ. TÔÔiÂÙ<ÛÙ ٷ ÎÔÙÛ¿ÓÈ· ÚÔ~ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ¶ÚÔÛi¤ÛÙ 60 - 75 ml (5-6 ÎÔÙ·Ï¿ÎÈ· ÙÛ·ÁÈÔ) ÓÂÚfi. Kfi, , Ù ٷ Û fiÌÔÈ· ÙÂÌ¿¯È·. EÙÔÈÌ¿ÛÙ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ÌÔΤٷ. Kfi, , Ù ٷ ÌÂÁ¿Ï· ÌÔΤٷ ÛÙË Ì¤ÛË. TÔÔiÂÙ<ÛÙ ٷ ÎÔÙÛ¿ÓÈ· ÚÔ~ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. [. . . ] Aӷη٤, , Ù ÌÂÚÈΤ~ ÊÔÚ¤~ ÁÈ· 3 ó - 4 ó ÏÂÙ¿ Ì ÈÛ¯ 600 W. AÊ<ÛÙ ٷ ÁÈ· 2 ­ 3 ÏÂÙ¿ ̤۷ ÛÙÔ ÊÔÚÓÔ. K·i·ÚÈÛÌfi~ ÙÔ ºÔÚÓÔ MÈÎÚÔÎÌ¿Ù^Ó TMÛÙ¿ÛÂÈ~ T· ·Ú·¿Ó^ ̤ÚË ÙÔ ÊÔÚÓÔ Ú¤ÂÈ Ó· ηi·Ú>ÔÓÙ·È Û¯Ó¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊÁ< ÛÏÏÔÁ<~ Ï>Ô~ Î·È ÔÏÂÈÌÌ¿Ù^Ó ÙÚÔÊÒÓ: x x x MH Ú>ÍÂÙ ÓÂÚfi ÛÙÈ~ iÚ>Â~ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ. EÛ^ÙÂÚÈΤ~ Î·È ÂÍ^ÙÂÚÈΤ~ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ~ H fiÚÙ· Î·È ÙÔ ·Ú¤Ì, ÛÌ· O Á¿ÏÈÓÔ~ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ~ >ÛÎÔ~ Î·È Ô Ï·ÛÙÈÎfi~ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ~ ·ÎÙÏÈÔ~ TÔ ·Ú¤Ì, ÛÌ· ÙË~ fiÚÙ·~ ¶ANTOTE Ó· Â>Ó·È Î·i·Úfi. Ú¤ÂÈ MË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÛÎfiÓÂ~ ηi·ÚÈÛÌÔ < ¯ËÌÈο ηi·ÚÈÛÙÈο. 1 ¶¿ÓÙÔÙ ÂϤÁ¯ÂÙ ·Ó ÙÔ ·Ú¤Ì, ÛÌ· ÙË~ fiÚÙ·~ Â>Ó·È Î·i·Úfi Î·È fiÙÈ Ë fiÚÙ· ÎÏÂ>ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SAMSUNG M 1712

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SAMSUNG M 1712.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag