οδηγίες χρήσης SAMSUNG SH09ZWHX/SEK ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SAMSUNG SH09ZWHX/SEK Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SAMSUNG SH09ZWHX/SEK θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SAMSUNG SH09ZWHX/SEK


SAMSUNG SH09ZWHX/SEK ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1323 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SAMSUNG SH09ZWHX-SEK (1338 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SAMSUNG SH09ZWHX/SEKΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ڤ ٤ ӷ i>ٷ η ӷ iٷ < Ͽȷ < ӿԷ ȷ ӷ , < ȿ <. < >ٷ ӷ i> fi ڿ ȿ < , , ο ӿ~ ^>~ >, , , : ڿ ȿ ڤ ӷ ٷ ̤ ӷ > <. ̤ ̷ Ȥٷ ^ӷ ~ ȷڷʤ~ IEC ȷ ʿȷ η ̷ Ȥٷ ^ӷ ~ ȷڷʤ~ ISO ȷ fi Ӥȷ~. ٿ > ~ i ٿ ӿ Ϸ G-2 ¯fiӷ ̷> ~ <~ Ͽ~ ʷ>~ . . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ڷ̷fi~ ~ <~ Pi ȷfi On . [. . . ] 16 η 17. T> AϷ< ڷ>~ ^̷> H > Turbo , , ~/i̷~ >ٷ ȷ ӷ , , < ӷ i̷> ^̿fi ۷~ fi ӷfi. ӷ iڷ> fi ӷfi. H > Turbo ȷ> ȷ 30 ٿ ~ ̤~ ̤~ η ٿ ڤ fi̷ٷ fi >~ η iڷ>. 1 A ȷ>, Ȥ < . Mٿ 30 ٿ, < ·Ӥگٷ fi̷ٷ fi >~, گ< i ~ iڷ>~ η ~ ٷٷ~ <ڷ. 3 A i ӷ ٷ̷< > Turbo ٤~ ~ <~ fi ^ 30 , Ȥ < > < fi~ ڤ~ ̤ ӷ ͷʷ> . A٤̷: H < ·Ӥگٷ fi̷ٷ fi >~, گ< i ~ iڷ>~ η ~ ٷٷ~ <ڷ. 16 η 17. 4 G-14 > Efi~ EӤȷ~ Mode > ӷ < Ӥȷ ηٿ > η i̷ӷ. TM fi ~, iڷ> i < η fi ̷~ i , ۷ ٤̷ fi Ӥȷ~. 1 A ȷ>, Ȥ < A٤̷: . ӿ, < ϯ> >~ ^< ӿ. H < >ӷ ȷ̤ ˯fi ٷ>~ ȷ ӷ > ȿ fi: Afi~ <~ ȷ< <~ ԯ<~ < ηο ٿ fi 3 ٿ. POTMOXH 2 Ȥ < . ȷ ӷ ٷ̷< > fi~ Ӥȷ~ Ȥ ͷӿ < . TM>^ > ӷ Ϥ fi fi~ Ӥȷ~ fi ~ η ̷~. 3 ȷ ӷ i> iڷ>, Ȥ < > < fi~ ڤ~, ̤ ӷ ʷ> i< iڷ>. > < fi~ ڤ~, ̤ ӷ ʷ> i< i. 5 ȷ ӷ i> ηi <~ ڷ , . 16 η 17. G-15 EHNIKA 4 ȷ ӷ Ϥ ٷٷ <ڷ, Ȥ < Pi ~ ηi~ ~ <~ ڷ οiٷ Aӷfi^~ ~ i~ ~ ^<~ ӿ~ > ^̷> ۷~, > ӷ i> i ^ > <~ ڷ, Ϳٷ~ fi ~ <~. 1 Ȥ < ȷ < fi~ ڤ~. ȷ ӷ ٷ̷< fi̷ > >, Ȥ ͷӿ < . 2 3 TM>^ A <. . . > (Off) > ͷӿ (On again) Tfi >ӷ. . . ~ fi. گ< i ^ȷ̤ <ڷ. G-16 Pi ~ ηi~ ~ <~ ڷ fiȷ Yگ Ϸ ^ >^ ~ <~ ڷ. O^~ , ~ ^fi ~ <~ ڷ > ӷ i> οiٷ, ٷ ^ο ȷ ӷ i fiȷ. 1 Pi> οi ^ >^ i< i, ٿ~ Ͽȷ ȿ < ڿ. G-17 EHNIKA Pi Xȷfi On O ȷfi~ On ڤ ӷ < fi̷ٷ < ٿ fi > ̤ > fi. > ӷ i> > fi fi 1 ڷ ̤ 24 ~. 1 ȷ ӷ i> ӷ ~ >~, Ȥ < ȷ < fi~ ڤ~ ̤ ӷ ʷ> i< ڷ. ifi~ fi~ ̷>ٷ ӿ۷ 1 ڷ η 24 ~ Ȥ^. 2 Ȥ < A٤̷: ȷ ӷ Ϥ >. Eʷ>ٷ fi~ ̤. H < ӿ fi̷ٷ fiٷ <~ ¯< ̤ fi i~ ٷfiӷ η ͷʷ>ٷ > ȷfi On. 3 ȷ ӷ Ϥ fi >~ ^ ٤^, ٿ < ^~ fi ӷ ʷ> ifi fi >~ ^ ̤~ ¯>. A٤̷: < i < ̤ fi >~ fiٷ ӿ, , . TM>^ > ¯< ٿ i ȷfi On, fi i ٷ̷< ̿^~ ٿ fi ~ 25 ~. A^ ȷfi On i ȷ ӷ < ȷfi On i>, > ӷ ^<. Ȥ < . TM>^ A i ӷ < <, i> ȷfi~, Ȥ < . G-18 Pi Xȷfi Off O ȷfi~ Off ۷~ ڤ ӷ ٷ̷< < fi̷ٷ ٿ fi > ̤ > fi. > ӷ i> > fi fi 1 ڷ ̤ 24 ~. 1 ȷ ӷ i> ӷ ~ >~, Ȥ < ȷ < fi~ ڤ~ ̤ ӷ ʷ> i< ڷ. ifi~ fi~ ̷>ٷ ӿ۷ 1 ڷ η 24 ~ Ȥ^. 2 Ȥ < ȷ ӷ Ϥ >. H < i ٷ̷< fi̷ٷ fiٷ <~ ¯< ̤ fi i~ ٷfiӷ η ͷʷ>ٷ ȷfi~ Off. ڿ̷ A i ӷ < < ٿ fi ~ η ӷ > ȷ ~: 1. [. . . ] Ϥ fi fi~ >~ i>ٷ fi̷, , ̷ < <ڷ ; fi ڷ~, ٷٷٷ <ڷ Ͽ fi̷ٷ. EϤ < >ӷ ȯ<, ȷ> Ȥ < ¯<. H < > ¯< ˯> , , <~ fiٷ Ȥ < ¯< H < , , i̷> Kٿ i̷ ٯٷ i< iڷ> η < ٷ̷ٿ ۯӿ ٷٷ <ڷ Ͽ fiٷ Ȥ < ηi ڷ Ͽ fiٷ Ȥ < O ȷfi~ > ^ٿ < ȷٷ ^̿ ηٿ ȿȷ >~ ~ <~ EϤ ȷfi~ ڷ̷> ^ٿ, , . A> ^̿. G-24 TM< <~ ȷ ӷ ٯ η ӷ< < ~ <~ ۷~, ڤ ӷ ηi> ηο η ӷ ̷ fi ^ٷ ٷ >ڷ ڷ. POTMOXH ηi> < ۷~ , , ^i> ^~ ȷfi, , < ԯ<. 1 > fii ο̷ ٷ~ ο^ ̤~ ȿ η ڿ ԯ~ ~ ٷ ^. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SAMSUNG SH09ZWHX/SEK

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SAMSUNG SH09ZWHX/SEK.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag