οδηγίες χρήσης SHARP AH-A12CR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SHARP AH-A12CR Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SHARP AH-A12CR θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SHARP AH-A12CR


SHARP AH-A12CR : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3853 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SHARP AH-A12CR

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 EpG ( ) ( ) / EPG . . . . . . . . . . . . . . 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 NOW/NEXT Guide ( / ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 8 Days Guide( 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Date Change ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Record/Remind Setting ( / ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 I E ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 PICTURE WIZARD(B E) . . . . . . . . . . . . . . . 94 Energy Saving( ) . . . . . . . . . 95 . . . 96 . . . . . . . . . . . . . . 97 . . . . . . . . . . . . . . 98 Expert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Trumotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 /. . . . . 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 E / SET PASSWORD & LOCK SYSTEM ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 PARENTAL CONTROL ( ) (MONO TT T) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 . . . . . . . . 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 . . . . 107 II . . . . . . . . . . . . . . . . 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 INFINITE SOUND ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 ON/ OFF (/ ) . . . . . . 112 DTV (MONO ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 . . . . . . . . . 114 . . . . . . . . . . . . . . . . 115 (MONO ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 I/II - / ( ). . . . . . . . . . . . . . . 117 - NICAM ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 LANGUAGE SELECTION ( ) 120 tELEtExt / (ON - OFF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 SIMPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 TOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 FASTEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 tELEtExt TELETEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 TELETEXT . . . . . . . 133 t TT T . . . . . . . . . . . . . . . . 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 T T . . . . . . . . . . . 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 . . . . . . . . . 156 II LCD : 19/22/26/32LD3*** . [. . . ] . · P . · ExIt Photo List ( ). · baCk Help OSD. 69 na xphmooEE th kEyh usb 01_a. jpg 2008/12/10 1920 x 1080 479 KB 4 . , bGm, (), (ZOOM IN), , . . 2/13 Q. MENU BGM · i . ExIt Photo List ( ). photo List( ) 01_a. jpg 2008/12/10 1920 x 1080 479 KB , . 2/13 Q. MENU . BGM 1 2 . NA XPHMOOEE TH KEYH USB , . ( . , . 71 na xphmooEE th kEyh usb set photo view( ), . . . Music Folder 2009_5_3_TOP100+(_. . . / / . 1 2 NA XPHMOOEE TH KEYH USB . . 72 set video( ), . 70 100 50 60 TruMotion . ( 32/42/46/52/60LD5****, 32/37/42/47/55LE5***) . NA XPHMOOEE TH KEYH USB 1 2 trumotion. 94, 97 103) 73 na xphmooEE th kEyh usb set audio( ), . . II 0 / / L R . 74 NA XPHMOOEE TH KEYH USB 1 2 , . MUSIC (*. MP3) i bit 32 320 kbps MPEG1 Layer3 : 32 kHz, 44. 1 kHz, 48 kHz MPEG2 Layer3 : 16 kHz, 22. 05 kHz, 24 kHz MPEG2. 5 Layer3 : 8 kHz, 11. 025 kHz, 12 kHz USB INPUT (). NA XPHMOOEE TH KEYH USB 1 . 2 . 1 2 3 4 5 6 : (Album Art Image), . 2008 21:00~00:00 DTV 2 TV2 00:00 Show/Game Show . Now Tyra 21:00 Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna. Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna. /. Timer Record/Remind (/). 86 / EpG 1 EPG. 1 . noW/nExt Guide ( / ) . RED EPG. Page Up/Down( / ' ). EPG ( ) ( ) That '70s show DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 5 YLE FST 6 CNN 8 YLE24 FAV Favourite That '70s show Your World Today Legenen om Den. . . . Naturtimmen Lyssna Glamour Keno World Business Fantomen Kritiskt ABC Tänään otsikoissa . /. . 87 EpG ( ) ( ) 8 Days Guide( 8 ) That '70s show 25 Nov. 5 YLE FST 6 CNN 8 YLE24 FAV Favourite . . . Kungskonsumente Antigues Roadshow The Drum Mint Extra TV2: Farmen The Drum You Call The Hits Fashion Essentials . . . 5 YLE FST 6 CNN 8 YLE24 . . . Kungskonsumente Antigues Roadshow The Drum Mint Extra TV2: Farmen The Drum You Call The Hits Fashion Essentials . . . 2008 10:05 12:40 Fia Champion Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; 25 Nov. 2008 10:05 EPG ( ) ( ) 89 EpG ( ) ( ) Record/Remind setting ( /) , . [. . . ] [k][e][ ][Set ID][ ][][Cr] 00 : ( ) 01 : ( ) [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][][x] . [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr] 05. ( ) [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][][x] , , * , 'OxFF' . [k][c][ ][Set ID][ ][][Cr] [k][g][ ][Set ID][ ][][Cr] 07 : 14:9 01 : (4:3) Min : 00 : 64 09 : . 02 : (16:9) 0B : 04 : * " 10 1F : Cinema Zoom 1 16 1". [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SHARP AH-A12CR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SHARP AH-A12CR.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag