οδηγίες χρήσης SIEMENS GIGASET AL110

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SIEMENS GIGASET AL110 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SIEMENS GIGASET AL110 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SIEMENS GIGASET AL110


SIEMENS GIGASET AL110 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (331 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SIEMENS GIGASET AL110 (323 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SIEMENS GIGASET AL110

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] AL110 / GRC EL / A31008-M2303-T101-1-8U19 / Overview. fm / 17. 05. 2011 1 Gigaset AL110 Φορητό ακουστικό 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων 1 4 Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου 5 Πλήκτρο ελέγχου (u) 6 Πλήκτρο απάντησης 7 Πλήκτρο τερματισμού και ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 2 8 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχου 3 κλήσης 4 (κρατώντας πατημένο) 5 στην κατάσταση αναμονής) 6 9 Ενεργοποίηση/ 7 απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων (κρατώντας πατημένο) 10 Πλήκτρο R - Παράλληλη κλήση (Flash) - Παύση κλήσης 8 (κρατώντας πατημένο) 9 11 Μικρόφωνο 10 12 Πλήκτρο "απενεργοποίησης 11 μικροφώνου" 12 Υπόδειξη Νέα μηνύματα στη λίστα κλήσεων/λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (δικτύου) σελ. 8) υποδεικνύονται από ( την οθόνη που αναβοσβήνει. ¢ 11. 12. INT 11:56 MENU V Πλήκτρα οθόνης: Με το πάτημα των πλήκτρων ανακαλείται η εκάστοτε λειτουργία που εμφανίζεται επάνω από αυτά στην οθόνη. Ένδειξη Σημασία κατά το πάτημα του πλήκτρου INT Κλήση άλλων δηλωμένων φορητών ακουστικών σελ. [. . . ] Στο φορητό ακουστικό MENU Ρυθμισεις OK Ακουστικο OK Δηλωση ακουστ. Εισάγετε το ΡΙΝ συστήματος του σταθμού βάσης (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000) OK. Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη Δηλωνεται. . . . u (επιλογή καταχώρησης) ¢ MENU Τις ακόλουθες λειτουργίες μπορείτε να επιλέξετε με u: Διαγ. καταχ/σης Διαγραφή τρέχουσας καταχώρησης. Αντιγ. σε καταλ Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο. Ημερομηνια/ Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας της κλήσης (σε περίπτωση που έχει Ωρα ρυθμιστεί). Κατασταση Νεα κλησ: νέα αναπάντητη κλήση. Παλ. κλησ: ήδη αναγνωσμένη καταχώρηση. Εισερχομ: Η κλήση έχει γίνει αποδεκτή. Διαγραφ. λιστας Προσοχή!Διαγράφονται όλες οι παλαιές και νέες καταχωρήσεις. ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 2. Στο σταθμό βάσης Εντός 60 δευτερολέπτων μετά την εισαγωγή του PIΝ συστήματος, πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/ σελ. 1) παρατεταμένα αναζήτησης (paging) ( (για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτο). ¢ Επιστροφή κλήσης σε καλούντα από τη λίστα κλήσεων f ¢ Κλησεις 01+02 ¢ OK ¢ u (επιλογή καταχώρησης) ¢ c Η διαδικασία δήλωσης διαρκεί περίπου 1 λεπτό. Τα φορητά ακουστικά λαμβάνουν τον εκάστοτε μικρότερο ελεύθερο εσωτερικό αριθμό (1-4). Εάν οι εσωτερικοί αριθμοί 1–4 έχουν δοθεί ήδη σε άλλες συσκευές, ο αριθμός 4 αντικαθίσταται. Ρύθμιση αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου για κλήση με το πλήκτρο 1 Χρειάζεται μόνο να πατήσετε το πλήκτρο 1 παρατεταμένα στο φορητό ακουστικό και συνδέεστε αυτόματα με τον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου. επισκόπηση του μενού, Κατάργηση φορητών ακουστικών Η κατάργηση της δήλωσης των φορητών ακουστικών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με επαναφορά του σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Με τον τρόπο αυτό γίνεται επαναφορά και των σελ. υπολοίπων ρυθμίσεων Εάν έχετε δηλώσει μόνο φορητά ακουστικά άλλων συσκευών με δυνατότητα GAP, μπορείτε να καταργήσετε τη δήλωσή τους μόνο με Επαναφορά σελ. υλικού εξοπλισμού (Hardware-Reset) ¢ ¢ Αναζήτηση φορητού ακουστικού ("Paging") Έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε το φορητό σας ακουστικό με τη βοήθεια του σταθμού βάσης. ◆ Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης σελ. (paging) στο σταθμό βάσης ( ◆ Όλα τα φορητά ακουστικά κουδουνίζουν ταυτόχρονα ("Paging"), ακόμη και όταν οι ήχοι κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένοι. Τερματισμός: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης σελ. 1) ή το πλήκτρο απάντησης c σε ένα ( φορητό ακουστικό. ¢ ¢ Χρήση περισσότερων φορητών ακουστικών Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων Εσωτερικές είναι οι κλήσεις χωρίς χρέωση προς άλλα φορητά ακουστικά που έχουν δηλωθεί στον ίδιο σταθμό βάσης. [. . . ] Για να επιλέξετε μία λειτουργία, στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου πατήστε MENU (άνοιγμα μενού), μετακινηθείτε στην επιθυμητή λειτουργία με τα πλήκτρα t και v και επιβεβαιώστε με OK. Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο a. 1 Ξυπνητηρι Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ξυπνητηριού Εναλλακτικά στην επιλογή της λειτουργίας μέσω των πλήκτρων t και v μπορείτε επίσης να εισάγετε το συνδυασμό αριθμητικών ψηφίων που υπάρχει μπροστά από τη λειτουργία στη συγκεκριμένη επισκόπηση του μενού. Παράδειγμα για τη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας: MENU ¢ 4 1 ¢ OΚ 1-1 Ενεργοποιηση 1-2 Ωρα Αφυπνησης Μορφή της καταχώρησης: ΩΩΛΛ 2 Ρυθμισεις ηχων Δυνατότητα ρύθμισης σε 3 βαθμίδες 2-1 Ενταση ακουστ. 2-2 Ενταση κουδουν Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 5 βαθμίδων + "Crescendo" 2-3 Μελωδια κουδ. 2-3-1 Εισερχ. κλησεις 2-3-2 Εσωτερ. κλησεις 2-3-3 Ξυπνητηρι 2-4 Τονοι υπηρεσ 2-5 Χαμηλ. μπατ/ρια ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 2-5-1 Εκτος 2-5-2 Εντος 2-5-3 Κατα την κλ. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SIEMENS GIGASET AL110

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SIEMENS GIGASET AL110.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag