οδηγίες χρήσης SIEMENS GIGASET DA510

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SIEMENS GIGASET DA510 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SIEMENS GIGASET DA510 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SIEMENS GIGASET DA510


SIEMENS GIGASET DA510 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (335 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SIEMENS GIGASET DA510 (298 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SIEMENS GIGASET DA510

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Gigaset DA510 /IM1 el / A30054-M6530-R101-3-7W19 / DA510_el. fm / 17. 01. 2012 1 el Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA510 1 2 3 4 5 6 7 8 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα άμεσης κλήσης 2 Ετικέτα για τη σημείωση της αντιστοίχισης των πλήκτρων άμεσης κλήσης 3 Πλήκτρο εναλλαγής 4 Πλήκτρο αποθήκευσης 5 Πλήκτρο επανάκλησης/ Πλήκτρο παύσης 6 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης 7 Πλήκτρο σίγασης 8 Πλήκτρο έντασης/άμεσης κλήσης Πλήκτρο ρύθμισης της έντασης του ακουστικού και ήχου κουδουνισμού και για την άμεση κλήση (κλήση Baby) Φωτεινή ένδειξη (LED) G Πλήκτρο έντασης/άμεσης κλήσης αναβοσβήνει στις εισερχόμενες κλήσεις ανάβει κατά την απάντηση, όταν ενεργοποιηθεί η άμεση κλήση σηματοδοτεί, πότε ενεργοποιείται το κλείδωμα του πληκτρολογίου (γρήγορο διπλό άναμμα και σβήσιμο) ¤ ¤ ¤ Gigaset DA510 /IM1 el / A30054-M6530-R101-3-7W19 / DA510_el. fm / 17. 01. 2012 2 el σύνδεση τηλεφώνου ¤ 2 Συνδέστε την τηλεφωνική σύνδεση (1) με την οικιακή τηλεφωνική σας σύνδεση. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου. ¤ 5 1 4 Οδηγήστε το καλώδιο του τηλεφώνου μέσω του καναλιού καλωδίου: για επιτραπέζια λειτουργία προς τα πάνω (2) για επιτοίχια στερέωση προς τα κάτω (3). Συνδέστε το ακουστικό και το τηλέφωνο με το χρησιμοποιούμενο καλώδιο (4). ¤ 3 Επιτοίχια στερέωση Ανοίξτε δύο οπές σε απόσταση 99, 4 mm στον τοίχο και στερεώστε δύο βίδες. Αφαιρέστε την ασφάλεια του ακουστικού (5) με ένα κατσαβίδι και τοποθετήστε τη μέσα στην υποδοχή της επιτραπέζιας συσκευής όπως δείχνει το σχήμα (6). [. . . ] N Πατήστε το πλήκτρο με αριθμό 8. Q/ /2 Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο για την επιθυμητή ρύθμιση: 0: Αναίρεση φραγής 1: Ενεργοποίηση φραγής £ Καθορισμός αριθμών κλήσης εκτάκτου ανάγκης cK N5 ~ K& Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης. Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 8 και 5. Εισάγετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης. Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό. Gigaset DA510 /IM1 el / A30054-M6530-R101-3-7W19 / DA510_el. fm / 17. 01. 2012 7 el Διαγραφή αριθμού κλήσης εκτάκτου ανάγκης Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης. N 5 Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 8 και 5. K & Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό. Ο αριθμός κλήσης εκτάκτου ανάγκης διαγράφεται. Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό. Απενεργοποιείται η άμεση κλήση. cK K& Φραγή και αναίρεση φραγής αριθμών Μπορείτε να κάνετε φραγή σε κλήσεις σε ορισμένους κωδικούς κλήσης (π. χ. κωδικούς κλήσης έναντι χρέωσης). Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε έως 3 αριθμούς. Φραγή αριθμών Άμεση κλήση (Κλήση μικρών παιδιών) Εφόσον η άμεση κλήση είναι ενεργοποιημένη ο αποθηκευμένος αριθμός επιλέγεται με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου (με εξαίρεση το πλήκτρο μνήμης K). cK NL /2/3 Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης. Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 8 και 6. Με το αριθμητικό πλήκτρο επιλέξτε μια από τις τρεις φραγές κωδικού κλήσης. Εισάγετε τον κωδικό κλήσης που θέλετε να φραγεί (π. 0900, 001) ή τα πρώτα ψηφία (έως πέντε) ενός αριθμού κλήσης. Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό. Ενεργοποίηση άμεσης κλήσης Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης. G Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης. ~ Εισάγετε τον αριθμό κλήσης για άμεση κλήση. K & Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό. Ενεργοποιείται η άμεση κλήση. Αν σηκωθεί το ακουστικό, ανάβει το πλήκτρο άμεσης κλήσης. cK ~ K& Αναίρεση φραγής αριθμών Για να αναιρεθεί η φραγή των αριθμών: c K Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο της αποθήκευσης. [. . . ] Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία: K & Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι δυνατές: Ακολουθία αριθμών 1 02 0 1 2 0 1 2 1 1 11 25 0 1 0 1 2 3 0 1 2 1 1 91 92 0 1 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 Τιμή 1s 3s 6s S εκτός, E εκτός, M εντός S εκτός, E εκτός, M εκτός S εκτός, E εντός, M εκτός απενεργοποιημένο ενεργοποιημένο Περιγραφή Ρυθμίστε τη διάρκεια της παύσης που ορίζεται με το πλήκτρο της παύσης Ρύθμιση λειτουργίας σίγασης S: Πομπός, E: Δέκτης, M: Μελωδία 1 10 Κλίκ πλήκτρων απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση επαναφορά όλων των ρυθμίσεων διαγραφή όλων των πλήκτρων άμεσης κλήσης διαγραφή όλων των κωδικών υπηρεσίας (AKZ) επαναφορά των πλήκτρων άμεσης κλήσης που αντιστοιχίστηκαν από το δίκτυο (εφόσον προρυθμίστηκαν για το τηλέφωνό σας) αργό άναμμα και σβήσιμο γρήγορο άναμμα και σβήσιμο απενεργοποιημένο 1, 5 : 1 2:1 85 / 85 ms 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms 90 ms 120 ms 270 ms 375 ms 600 ms 100 ms Ρύθμιση ένδειξης κλήσης (LED), ή απενεργοποίηση 1 32 Ρύθμιση σχέσης σημάτων για την παλμική κλήση Ρύθμιση χρόνου σήματος/παύσης σήματος για την τονική κλήση 1 95 Χρόνος Flash για την τονική κλήση Ρύθμιση Gigaset DA510 /IM1 el / A30054-M6530-R101-3-7W19 / DA510_el. fm / 17. 01. 2012 11 el Ακολουθία αριθμών 5 6 8 0–4 0–9 0 1 2 1–3 1 2 Τιμή Περιγραφή Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού, 5 επίπεδα, 0: Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού Ρύθμιση μελωδίας ήχου κουδουνισμού, 10 μελωδίες Αναίρεση κλειδώματος πληκτρολογίου Ενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου Προσωρινή αναίρεση κλειδώματος πληκτρολογίου Ρύθμιση έντασης ακουστικού, 3 επίπεδα τονική κλήση Παλμική κλήση ρύθμιση τύπου κλήσης 9 # Παράρτημα Φροντίδα Σκουπίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί ή με ένα αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά και πανί μικροϊνών. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί. Υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SIEMENS GIGASET DA510

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SIEMENS GIGASET DA510.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag