οδηγίες χρήσης SIEMENS GIGASET DA610

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SIEMENS GIGASET DA610 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SIEMENS GIGASET DA610 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SIEMENS GIGASET DA610


SIEMENS GIGASET DA610 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (389 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SIEMENS GIGASET DA610 (278 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SIEMENS GIGASET DA610

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Gigaset DA610 / el / A30350-M212-R102-4-UJ19 / overview. fm / 27. 04. 2012 Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Οθόνη και πλήκτρα 1 Οθόνη ( σελ. 4) 2 Πλήκτρο ελέγχου ( σελ. 5) 3 Πλήκτρο ταχείας κλήσης 4 Πλήκτρο αποθήκευσης 5 Πλήκτρο επανάκλησης/Πλήκτρο παύσης 6 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης 7 Πλήκτρο σίγασης 8 Πλήκτρο αστερίσκου, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού (κρατώντας πατημένο) £ 9 £ Πλήκτρο δίεσης, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων (κρατώντας πατημένο) 10 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 11 Πλήκτρα για τη ρύθμιση της έντασης του ακουστικού, του μεγάφωνου και του ήχου κουδουνισμού 12 Μικρόφωνο για τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας Φωτεινή ένδειξη (LED) @ Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας αναβοσβήνει στις εισερχόμενες κλήσεις ανάβει, όταν η συνομιλία πραγματοποιείται από το μεγάφωνο ¤ ¤ el en es it pt 1110-01 1 Gigaset DA610 / el / A30350-M212-R102-4-UJ19 / overview. fm / 27. 04. 2012 Σύνδεση τηλεφώνου ¤ 2 Συνδέστε τη θύρα τηλεφώνου (1) με την τηλεφωνική σας γραμμή. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε το καλώδιο του τηλεφώνου που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή. [. . . ] K J Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου και το πλήκτρο ταχείας κλήσης. O Πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιβεβαιώστε με το [. Αν το πλήκτρο είναι ήδη κατειλημμένο, εμφανίζεται το περιεχόμενο. είτε. . . ¤ ¤ £ Καταχώρηση 1-50 CALL BACK SAVE NUMBER DELETE ENTRY DELETE ALL ~ Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου για την ταχεία κλήσης. . . . ή Μεταφέρετε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα κλήσεων ή επανάκλησης. 8 1110-01 el en es it pt Gigaset DA610 / el / A30350-M212-R102-4-UJ19 / telephony. fm / 27. 04. 2012 t / I Άνοιγμα λίστα κλήσεων / επανάκλησης. q Επιλέξτε καταχώρηση και επιβεβαιώστε με [. Αποθήκευση της καταχώρησης ταχείας κλήσης K Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο αποθήκευσης ή [. Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας K Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης. 5 Πατήστε την ακολουθία πλήκτρων για τη ρύθμιση της μορφής της ημερομηνίας. Πατήστε το πλήκτρο για την επιθυμητή μορφή ημερομηνίας: Q για ΜΜ/ΗΗ π. χ. 12/31 για 31 Δεκεμβρίου Υποδείξεις Κατά την αποθήκευση των πλήκτρων ταχείας κλήσης προσέξτε: u Τα * και # αποθηκεύονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ρυθμισμένη διαδικασία κλήσης, παρότι χρησιμοποιούνται μόνο στις τονικές κλήσεις ( σελ. u Αν ο καταχωρημένος αριθμός τηλεφώνου είναι μεγαλύτερος από 32 ψηφία, αποθηκεύονται μόνο τα πρώτα 32 ψηφία. Οι μεμονωμένοι αριθμοί ταχείας κλήσης μπορούν να αντικατασταθούν αλλά όχι να διαγραφούν. £ K για ΗΗ/ΜΜ 2 για ΜΜ. ΗΗ 3 για ΗΗ. ΜΜ π. χ. 31. 12 Αποθήκευση ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. Ρύθμιση τηλεφώνου Για τη ρύθμιση του τηλεφώνου χρησιμοποιείτε το πλήκτρο αποθήκευσης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις στην κατάσταση ηρεμίας ή με σηκωμένο το ακουστικό. Ρύθμιση μορφής ώρας K Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης. 5 Q Πατήστε την ακολουθία πλήκτρων για τη ρύθμιση της μορφής ώρας. Πατήστε το πλήκτρο για την επιθυμητή μορφή ώρας: 12ωρη μορφή Αλλαγή γλώσσας Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα για την ένδειξη της οθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε έξι γλώσσες. K Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης. 5 L Πατήστε την ακολουθία πλήκτρων για τη ρύθμιση γλώσσας. Πατήστε το πλήκτρο για την επιθυμητή γλώσσα: Q Αγγλικά 3 Ισπανικά K 2 24ωρη μορφή Αποθήκευση ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμισης. Ρύθμιση έντασης ακουστικού Μπορείτε να ορίσετε την ένταση του ακουστικού στην κατάσταση ρύθμισης ή να την αλλάξετε κατά τη διάρκειας μιας συνομιλίας απευθείας με τα πλήκτρα ( σελ. Μπορούν να ρυθμιστούν τρία επίπεδα. K O Ενεργοποίηση κατάστασης ρύθμισης για την ένταση ακουστικού. Πατήστε το πλήκτρο για την επιθυμητή ένταση. : χαμηλή 2 μεσαία 3 υψηλή £ K Γερμανικά 2 Γαλλικά 4 Ιταλικά 5 Ολλανδικά Αποθήκευση ρυθμίσεων και έξοδος από την κατάσταση ρύθμθσης. Ρυθμίσεις για ημερομηνία και ώρα Μπορείτε να αλλάξετε την τρέχουσα ημερομηνία χειροκίνητα και να αλλάξετε τη μορφή της προβολής. Η ώρα ενημερώνεται μέσω εισερχόμενων κλήσεων με ένδειξη αριθμού. [. . . ] 11 ρύθμιση γλώσσας . 9 ρύθμιση της ημερομηνίας/ώρας . 12 Η Ημερομηνία και ώρα . 9 Ήχος κουδουνισμού . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SIEMENS GIGASET DA610

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SIEMENS GIGASET DA610.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag