οδηγίες χρήσης SIEMENS GIGASET E45

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SIEMENS GIGASET E45 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SIEMENS GIGASET E45 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SIEMENS GIGASET E45


SIEMENS GIGASET E45 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1177 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SIEMENS GIGASET E45 (873 ko)
   SIEMENS GIGASET E45 (1310 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SIEMENS GIGASET E45

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. [. . . ] www. gigaset. com CS Vzen zkaznci, spolecnost Gigaset Communications GmbH je prvnm nstupcem spolecnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kter dle pejala segment produkt Gigaset spolecnosti Siemens AG. Jakkoli prohlsen spolecnosti Siemens AG nebo SHC, kter naleznete v uzivatelskch pruckch, je teba povazovat za prohlsen spolecnosti Gigaset Communications GmbH. Vzen zkaznk, Spolocnos Gigaset Communications GmbH je prvnym nstupcom spolocnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktor zasa pokracovala v cinnosti divzie Gigaset spolocnosti Siemens AG. Z tohto dvodu je potrebn vsetky vyhlsenia spolocnosti Siemens AG alebo SHC, ktor sa nachdzaj v pouzvateskch prruckch, chpa ako vyhlsenia spolocnosti Gigaset Communications GmbH. Stimate client, Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rndul su, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmaii efectuate de Siemens AG sau SHC i incluse n ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparine Gigaset Communications GmbH. Postovani potrosacu, Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu nai u korisnickim uputstvima treba tumaciti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH. , Gigaset Communications GmbH Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) trvnyes jogutdja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset zletgnak utdja. Ebbl kvetkezen a Siemens AG vagy az SHC felhasznli kziknyveiben tallhat brmely kijelentst a Gigaset Communications GmbH kijelentsnek kell tekinteni. Remljk, megelgedssel hasznlja Gigaset kszlkt. PL SK Szanowny Kliencie, Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobierc prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktra z kolei przejla segment produktw Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie owiadczenia firm Siemens AG i SHC, ktre mona znale w instrukcjach obslugi, naley traktowa jako owiadczenia firmy Gigaset Communications GmbH. [. . . ] , , , , ' , , , . ) u . . , . 25 a ( ). : /, 4-. , . s. [ ]. . : u u u v t s. . (): /: , 6 . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SIEMENS GIGASET E45

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SIEMENS GIGASET E45.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag