οδηγίες χρήσης SIEMENS KI18RA50GB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SIEMENS KI18RA50GB Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SIEMENS KI18RA50GB θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SIEMENS KI18RA50GB


SIEMENS KI18RA50GB : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1282 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SIEMENS KI18RA50GB

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] fr it es pt el tr Mode d'emploi Istruzioni per l'uso Instrucciones de uso Instrues de Servio Kullanma talimat 2 C 4 5 6 8 super 9000 119 560 (8511) KI. . R. . fr Table des matires Prescriptions d'hygine alimentaire . Consignes de scurit et avertissements Prsentation de l'appareil . 10 11 11 12 12 13 13 14 it Istruzioni per l'uso Avvertenze per lo smaltimento . Avvertenze sui rumori di funzionamento Eliminare da soli piccoli guasti . [. . . ] El piloto de aviso destella mientras no se haya alcanzado la temperatura ajustada. 4 Tecla Super para el enfriamiento ultrarrpido La iluminacin del piloto indica la activacin de la funcin. Mediante esta funcin se enfra el compartimento frigorfico durante aprox. 6 horas hasta alcanzar la temperatura ms baja posible, conmutando a continuacin a la temperatura ajustada con anterioridad a la activacin de la opcin. 28 es La funcin de enfriamiento ultrarrpido se selecciona en caso de: S introducir grandes cantidades de alimentos frescos en el compartimento frigorfico. S Desear enfriar rpidamente bebidas. Conectar el aparato a la red elctrica Tras colocar el aparato en su emplazamiento definitivo deber dejarse reposar ste durante aprox. Durante el transporte del aparato es posible que el aceite contenido en el evaporador se desplace por el circuito de fro. Limpiar el interior del aparato antes de su puesta en funcionamiento inicial (vase el captulo Limpieza). Conectar la unidad a una red elctrica de corriente alterna de 220-240 V/50 Hz a travs de una toma de corriente instalada reglamentariamente y provista de puesta a tierra. La toma de corriente debe estar protegida con un fusible de 10 amperios como mnimo. En los aparatos destinados a pases fuera del continente europeo deber verificarse si los valores de la tensin de conexin y el tipo de corriente que figuran en la placa de caractersticas del aparato coinciden con los de la red nacional. La placa de caractersticas del aparato se encuentra en el lateral inferior izquierdo. En caso de que fuera necesario sustituir el enchufe de conexin a la red elctrica, esto slo podr ser efectuado por electricistas o tcnicos especializados del ramo. Prestar atencin a la temperatura del entorno y la ventilacin La clase climtica a la que pertenece el aparato figura en la placa de caractersticas del mismo e indica los mrgenes de temperatura en los que puede funcionar. Clase climtica SN N ST T Temperatura del entorno admisible +10 C hasta 32 C +16 C hasta 32 C +18 C hasta 38 C +18 C hasta 43 C Ventilacin El aire recalentado en la pared posterior del aparato debe poder escapar libremente. De lo contrario, el aparato tendr que aumentar su rendimiento, provocando un consumo de energa elctrica elevado e intil. Por esta razn habr que prestar particular atencin a que las aberturas de ventilacin y aireacin no estn nunca obstruidas. 29 es Atencin!No conectar el aparato en ningn caso a conectores electrnicos para ahorro energtico ni tampoco a rectificadores inversos que transforman la corriente continua en corriente alterna de 230 V (por ejemplo instalaciones de energa solar, redes elctricas de buques). ! No es necesario raspar la escarcha ni secar las gotas de agua, dado que se descongelan automticamente. El agua de descongelacin es transportada a travs de la canaleta de desage y recogida en la bandeja de evaporacin. Prestar atencin a que la canaleta y el orificio desage del agua de descongelacin estn siempre limpios. Conectar el aparato Figura 2 Accionar el interruptor principal 1. El compartimento frigorfico del aparato viene ajustado de fbrica a +5 C. Los alimentos delicados no debern almacenarse a una temperatura superior a + 4 C. Colocar y ordenar los alimentos Tnganse presentes las diferentes zonas de fro del aparato! En funcin de la circulacin del aire en el interior del frigorfico, se crean en ste diferentes zonas de fro: Zona de ms fro se encuentra entre la flecha estampada en el lateral y la balda de vidrio situada debajo Figura w. Un consejo prctico: Guarde en las zonas ms fras los alimentos delicados, como por ejemplo (pescado, embutido, carne) Zonas de menos fro se encuentran en la parte superior de la cara interior de la puerta. Un consejo prctico:Guarde en la zona menos fra el queso y la mantequilla, por ejemplo. De esta manera el queso conserva su aroma y la mantequilla se puede untar en el pan. Seleccin de la temperatura Los valores ajustados se pueden modificar. [. . . ] Cereyan fiini ebeke prizinden karnz veya cihazn bal olduu sigorta zerinden gerilimi kesiniz. Cihazn kaps ak braklmaldr. 66 tr Enerji tasarruf bilgileri alma Sesleri Hakknda Bilgiler S Cihaz dorudan gne nlarna maruz brakmaynz ve s kaynaklarndan (rn. Gerekirse bir izolasyon plakas kullannz. Normal alma Sesleri/Grltleri S Bouk horultu sesi, motordan (kompresr) gelir. S Fkrt, rlt veya kaynama seslerine, ince borularn iinde akan soutma maddesi sebep olur. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SIEMENS KI18RA50GB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SIEMENS KI18RA50GB.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag