οδηγίες χρήσης SIEMENS T22S36N0 annexe 1

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SIEMENS T22S36N0 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SIEMENS T22S36N0 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SIEMENS T22S36N0


SIEMENS T22S36N0 annexe 1: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2171 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SIEMENS T22S36N0annexe 1

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Miel tt bármilyen szerelési munkába kezdene, válassza le a készüléket a gáz- és elektromos hálózatról. A más típusú gázra való átállítás esetén kérjük, hogy forduljon m szaki ügyfélszolgálatunkhoz. Ezt a készüléket kizárólag háztartásban történ használatra tervezték. [. . . ] Húzza meg a pántokat, és jól szorítsa be ket. A pántok helyzete függ a munkaasztal vastagságától. bypass. A f z lap kiszerelése Válassza le a készüléket a gáz- és elektromos hálózatról. Oldja meg a pántok csavarjait, majd végezze el a beszerelés m veleteit fordított sorrendben. Gázcsatlakoztatás (5. ábra) A gázcs a f z laphoz egy 1/2" (20, 955 mm) menetelt könyökkel csatlakozik. A könyök lehet vé teszi - a merev csatlakoztatást - a hajlékony fémcs vel történ csatlakoztatást (L min. A mellékelt vízálló tömítést (034308) be kell szerelni a gázcs kimenete és a gázcsatlakozás közé. . . Üzembe helyezés el tt Ez a t zhely a gázkészülékekre vonatkozó EN 30-1-1-es szabvány szerinti 3. osztályba sorolandó: bútorba beépített készülék. A készülék közelében lév bútorok ne legyenek gyúlékony anyagból. . Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy ez a cs és a konyhabútor mozgó részei (mint például egy fiók) ne érintkezhessenek egymással, és a cs ne haladjon olyan részeken keresztül, amelyek esetleg elzáródhatnak. Ha vízszintes gázcsatlakoztatás elvégzése szükséges, vev szolgálatunknál beszerezhet a 173018-as kódszámú könyök, valamint a 034308-as kódszámú tömítés. Franciaország esetén: cserélje ki a gyárilag beszerelt könyökcsövet a tartozékok zacskójában találhatóval. (5a ábra) Ne feledkezzen meg a tömítés behelyezésér l. Miután módosította valamelyik csatlakozást, ellen rizze a szigetelést. A gyártó nem vállal felel sséget, ha valamelyik csatlakozásnál szivárgás lép fel, miután módosították a csatlakozást. Elektromos csatlakoztatás (6. ábra) Ellen rizze, hogy a készülékre jellemz feszültség és áramer sség megfelel-e az elektromos hálózatnak. A f z lapokhoz járó hálózati kábel kétféle lehet: olyan, amely rendelkezik csatlakozódugóval ill. [. . . ] Ha nem fér hozzá a by-pass csavarhoz, szerelje le a zsírfogó tálcát, amelyet kapcsok és csavarok segítségével rögzítettek a f z laphoz. A leszerelést a következ módon végezze: - Vegye le az ég k fedeleit, a rostélyokat és a kapcsolókat. Használja az emel t (483196), amelyet vev szolgálatunk segítségével szerezhet be. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SIEMENS T22S36N0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SIEMENS T22S36N0.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag