οδηγίες χρήσης SONY BDP-S790 UTASÍTÁSI/ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY BDP-S790 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY BDP-S790 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY BDP-S790


SONY BDP-S790 UTASÍTÁSI/ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2494 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SONY BDP-S790 (1999 ko)
   SONY BDP-S790 (2084 ko)
   SONY BDP-S790 DATASHEET (190 ko)
   SONY BDP-S790 NAUDOJIMO / EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJOS (4709 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY BDP-S790UTASÍTÁSI/ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] masterpage:Right 010COV. book Page 1 Wednesday, April 25, 2012 5:06 PM 4-418-507-11(2) (HU) Blu-ray Disc™- / DVD-lejátszó Kezelési utasítás Csatlakozások és beállítások Lejátszás Internet Beállítások és módosítási lehetőségek További információk BDP-S790 BDP-S790 4-418-507-11(2) (HU) D:\DTP\@_SONY\BDPS790\Print\4418507112(HU)\4418507112BDP010COV. book Page 2 Wednesday, April 25, 2012 5:06 PM S790CEK\020WAR. fm master page=left specdef v20111123 FIGYELMEZTETÉS A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának. Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék burkolatát. A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti. Az elemeket vagy az elemeket tartalmazó eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek (pl. [. . . ] Egy olyan PARTY munkamenet bezárása, amelyben a lejátszó részt vesz. A PARTY STREAMING funkció befejeződik az összes többi részt vevő készüléken. A CD-DA lemezre vonatkozó információk megjelenítése a Gracenote technológiával. Pause (Szünet) A lejátszás szüneteltetése. Top Menu (Legfelső menü) A BD- vagy DVDlemezek legfelső menüjének megjelenítése. Menu/Popup A BD-ROM lemezek Menu (Menü/ felugró menüjének Előugró menü) vagy a DVD-lemezek menüjének megjelenítése. Title Search (Címkeresés) Címek keresése BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezen, a lejátszás elindítása az elejéről. Leave PARTY (PARTY elhagyása) Close PARTY (PARTY bezárása) Chapter Search Fejezet keresése, (Fejezetkeresés) a lejátszás elindítása az elejéről. Angle (Nézőpont) Váltás egy másik nézőpontra, ha több nézőpont is elérhető a BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezen. Music Search (Zenekeresés) IP Content Az internetes tartalom NR Pro képminőségének (Internetes javítása. tartalom zajcsökkentése) Video Search (Videókeresés) A BD-ROM vagy DVD-ROM lemezre vonatkozó információk megjelenítése a Gracenote technológiával. Csak [Photo] (Fénykép) esetén Leírás A diavetítés sebességének módosítása. A diavetítések effektusának beállítása. Menüpont Slideshow Speed (Diavetítés sebessége) Slideshow Effect (Diavetítés effektusa) Csak [Music] (Zene) esetén Leírás Zenei fájlok regisztrálása az USB-memóriában a diavetítés háttérzenéjeként. Menüpont Add Slideshow BGM (Diavetítés háttérzenéje) 26 BDP-S790 4-418-507-11(2) D:\DTP\@_SONY\BDPS790\Print\4418507112(HU)\4418507112BDP010COV. book Page 27 Wednesday, April 25, 2012 5:06 PM S790CEK\050PLY. fm master page=right specdef v20111123 Menüpont Leírás Slideshow BGM • Off (Kikapcsolva): A (Diavetítés funkció kikapcsolása. háttérzenéje) • My Music from USB (Saját zene USB-ről): Az [Add Slideshow BGM] (Diavetítés háttérzenéjének hozzáadása) funkcióban regisztrált zenei fájlok beállítása. • Play from Music CD (Lejátszás zenei CDről): A számok beállítása a CD-DA lemezeken. Switch Display (Kijelzés váltása) Slideshow (Diavetítés) Rotate Left (Elforgatás balra) Rotate Right (Elforgatás jobbra) Váltás a [Grid View] (Rácsnézet) és a [List View] (Listanézet) között. A fénykép elforgatása az óramutató járásával ellentétesen 90 fokkal. A fénykép elforgatása az óramutató járásával egyező irányban 90 fokkal. 27 BDP-S790 4-418-507-11(2) Lejátszás D:\DTP\@_SONY\BDPS790\Print\4418507112(HU)\4418507112BDP010COV. book Page 28 Wednesday, April 25, 2012 5:06 PM S790CEK\060INT. fm master page=left specdef v20111123 Internet Böngészés az interneten A lejátszóval az internetre kapcsolódva webhelyeket tekinthet meg. Ha a [Previous page] (Előző oldal) választása esetén sem jelenik meg az előző oldal, akkor válassza a beállítómenüből a [Window List] (Ablaklista) lehetőséget, majd a listából válassza ki azt az oldalt, ahová vissza szeretne térni. Kilépés az internetböngészőből Nyomja meg a HOME gombot. 1 2 3 Csatlakoztassa a lejátszót egy hálózathoz (18. Válassza a főmenü [Network] (Hálózat) pontját a </, gombokkal. Válassza az [Internet Browser] (Internetböngésző) lehetőséget a M/m gombokkal, majd nyomja meg az ENTER gombot. Az internetböngésző képernyő A webhelyek tartalmát a DISPLAY gomb megnyomásával tekintheti meg. A megjelenített információk a webhely és a lap állapotától függően eltérnek. z Egyes webhelyek a böngésző által nem támogatott funkciókat használnak. Előfordulhat, hogy bizonyos webhelyek nem jelennek meg megfelelően, vagy nem működnek. URL-cím megadása Válassza beállítómenü [URL entry] (URL megadása) pontját. Írja be az URL-címet a szoftveres billentyűzettel, és válassza az [Enter] (Bevitel) lehetőséget. A Az oldal címe B Az oldal internetcíme C Kurzor Ha meg szeretne nézni egy hivatkozott webhelyet, vigye rá a kurzort a </M/m/, gombbal, és nyomja meg az ENTER billentyűt. Az alapértelmezett kezdőlap beállítása Miközben a beállítani kívánt lap látható, válassza a [Set as start page] (Beállítás kezdőlapként) lehetőséget a beállítómenüből. D SSL ikon Akkor jelenik meg, ha a webhely titkosítást használ. Visszatérés az előző oldalra Válassza a beállítómenü [Previous page] (Előző oldal) pontját. E A térerősség jelzője (csak vezeték nélküli hálózati kapcsolat esetén) F Folyamatjelző sáv/töltésikon A lapok beolvasása és fájlletöltés/ fájlátvitel közben jelenik meg. 28 BDP-S790 4-418-507-11(2) D:\DTP\@_SONY\BDPS790\Print\4418507112(HU)\4418507112BDP010COV. book Page 29 Wednesday, April 25, 2012 5:06 PM S790CEK\060INT. fm master page=right specdef v20111123 G Szövegbeviteli mező Nyomja meg a ENTER gombot, és válassza a beállítómenü [Input] (Bevitel) elemét a szoftveres billentyűzet megnyitásához. Menüpont Break (Sortörés) Delete (Törlés) Leírás A kurzort a következő sor elejére lépteti a szövegbeviteli mezőben. Törli a kurzor bal oldalán látható karaktert a szövegbevitel során. H Görgetősáv Az oldal látható részét a </M/m/, gombokkal mozgathatja. Az elérhető beállítások Különféle beállítások és műveletek válnak elérhetővé az OPTIONS gomb megnyomásakor. Az elérhető elemek a helyzettől függően változnak. Menüpont Browser Setup (Böngésző beállítása) Leírás • Zoom (Nagyítás): A megjelenített tartalom méretének növelése vagy csökkentése. • JavaScript Setup (JavaScript beállítása): A JavaScript használatának engedélyezése és letiltása. • Cookie Setup (Cookie beállítása): A cookie-k elfogadásának engedélyezése és letiltása. [. . . ] WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP) A TKIP biztonsági technológiát a WEP hiányosságainak kiküszöbölésére fejlesztették ki. A TKIP magasabb biztonsági szintet nyújt a WEP-nél. WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES) Az AES biztonsági technológia fejlett, a WEP és a TKIP technológiától alapvetően különböző védelmi módszert alkalmaz. Az AES magasabb biztonsági szinten nyújt, mint a WEP vagy a TKIP. b • Egyes fájlok nem játszhatók le a fájlformátumtól, a fájlkódolástól, a rögzítési állapottól vagy a DLNAkiszolgáló állapotától függően. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY BDP-S790

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY BDP-S790.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag