οδηγίες χρήσης SONY DCR-SR77E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY DCR-SR77E Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY DCR-SR77E θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY DCR-SR77E


SONY DCR-SR77E : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (9568 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SONY DCR-SR77E annexe 1 (3901 ko)
   SONY DCR-SR77E annexe 2 (9140 ko)
   SONY DCR-SR77E (4926 ko)
   SONY DCR-SR77E annexe 1 (6427 ko)
   SONY DCR-SR77E annexe 2 (3546 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY DCR-SR77E

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ' fi, i ڤ ӷ ȷ, > ¯ο ȷ ӷ ¯i ٷ , <̷ٷ. CAUTION RISC OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN. TM: TM TM, TMTM. TM TM TM á TM. Ͽ~ TM : Ͽ ο ڿ̷ٷ η ٷ>~ >ӷ ٷfi^ ̷ η^̿^. TM Τ~ ~, i> > ̷ η^̿^ > ӷ η ^< ڷ< η' > ηfi ̷ο ȷ̷ٷ. ~ ifi~ ٿ (LCD) >ӷ ηٷ·̤ < ͷο , , <~ ¯>~. [. . . ] > >~ ӷ > < DIGITAL ZOOM ¯> ȷ ӷ Ͽ i , , ȷ zoom. Yٷ > οٷ >ӷ ӷfi ̷̿ ̤ 40x, fi̷ η fiٷ > "240x" < "40x". ȷfi~ >~ i> i " PHOTO" i̤ > DVD-RAM, >ӷ ӷfi ̷̿ fi ̤ 40x, fi̷ η fiٷ > "240x". 2 3 Ϥ i i η ٿ < < . ٷٷ~ ԯfi i~ i ʷ> ̿ڷ , , ȷ zoom. 0:00:00 REM 3 0 MIN FINE 17:00 3 0 / 9 / 2 00 3 Yٷ Dig. Zoom >ӷ "On" (240x) (fi ڷ< ٷ) W ԯ< , , ȷ zoom T 82 TM ( ) ٿ ڷ< < fi ^̷^̤ DVD , οڷ < fi^, > ӷ ifi, Ӥ ηٿ ڷ<. ηi> "MIC. Filter: ON", i ~ <~ ۯfiٷ~ fi Ϸ, fi fi fi^ < ηٿ ڷ<: fi ̷> fi >ӷ fi ӷ ^< < < fi ηٿ ӷڷ^<. 1 < < MENU, Ϥ "MIC. Filter" "Camera Functions Setup" η ηfi < < . Camer a F u nc t i on s S e t u p P r o g r am AE Wh i t e Ba l . F i l t e r 16:9 ENTER RETURN RAM 2 3 Ϥ "On", η Ӥȷ < < . < < MENU ȷ ӷ ̷> i. TM>^: > >~ ӷ < ~ >~ ifi ȷ ӷ , , fi > . 53). 0:00:00 REM 3 0 MIN FINE 17:00 3 0 / 9 / 2 00 3 > > 83 TM 16:9 ӷ ӷڿ ڷ̤~ fi~ fiڷ >~ ifi~, ٿٷ ӷ Ͽ ̤i~ ~ ifi~ > 16:9. 1 < < MENU, Ϥ "16:9" "Camera Functions Setup" η ηfi < < . Camer a F u nc t i on s S e t u p P r o g r am AE Wh i t e Ba l . F i l t e r Of f 16:9 On ENTER RETURN RAM TM>^: ̷~ ʿ~ ʷ>ٷ ηٿ <~ ~ <~ η ο^ ̤~ ~ ifi~ ڿٷ. ڿ > 16:9 η ӷڿ fiڷ fi~ fiڷ~ >~ ifi~, ٷ <̷ٷ ηi> ~ ̷~ ٷ>~ >~ i ʷ>ٷ. i Power Save i i> < fi̷ η fiٷ > DVD , οڷ. RAM 2 3 Ϥ "On" < "Off", η Ӥȷ < < . < < MENU ȷ ӷ ̷> i. 90 TM LED ETM (RECORD LED) > ӷ > > ڷ<~ fi, , ~ DVD , οڷ~ fi̷ η ηٿ ȿȷ ~ ڷ<~. i On Off ¯fi >~ ӿ, fi~ ȷ ӷ > fi DVD , οڷ ڿ. >~ ӿ, fi̷ η ηٿ ڷ<. 2 E>~ ڷ<~ Ϥ "On" < "Off", η Ӥȷ < < . < < MENU ȷ ӷ ̷> i. 3 1 < < MENU, Ϥ "Record LED" "Initial Setup", η ηfi < < . I n i t i a l Setup Be e p Power S ave R e c o r d LED Language Demo Mode Reset ENTER RETURN On Of f RAM TM>^: i Record LED i ʷ> ~ >~ ifi. i> "Record LED: Off" ηٿ ڷ< ̤ >^ fi ٿ < ͷ< ٷӷϿ ^~: ٷӷ~ ^fi~ > ڷ<~ i ڷ>. Yٷ > o-ȷfi, >~ ڷ<~ i ӷ, , < fiٷ i> < REC Ϳٷ Record LED >ӷ On < Off. TMTMTM (LANGUAGE) > ӷ Ͽ ۷ >ٷ ȷ ʿ ^ η ^ . ڷο^ ȷη> > fi ٷ ο Ͽ ο. 1 < < MENU, Ϥ "Language" "Initial Setup", η ηfi < < . OE i> "English". I n i t i a l Se t up Be e p Power S ave R e c o r d LED L an gu age Demo Mode Reset ENTER RETURN Eng l i sh F r ana i s Espa ol Deu t sch I t a l i ano RAM TM>^: i ۷~ i ii> < fi̷ η fiٷ > DVD , οڷ 2 Ϥ "Francais", η ηfi < < . Con f i g u r a t i on I n i t i a l e Be e p Power S ave LED E n r g. L an gu e F r an a i s Mode D mo R gl D faut ENTRER RETOUR RAM 3 < < MENU ȷ ӷ ̷> i. 91 TM TMTM TM (RESET) > ӷ ·ӷʤ ~ i>~ ^ ~ گΤ~ (گΤ~ i>~ fi ٿ (. (TM^٤, fi i>~ >~/ڷ~, ^fiٷ~ η fiٷ~ ^̿^ ~ ifi~ LCD i ·ӷi. ) 1 < < MENU, Ϥ "Reset" "Initial Setup", η ηfi < < . ʷ> ifi ȷ , , >^ ~ ·ӷڿ~. 3 I n i t i a l Setup Be e p Power S ave R e c o r d LED Language Demo Mode Reset ENTER RETURN < < MENU ȷ ӷ ̷> i. RAM TM>^: ȷ ӷ ·ӷڿ ȿ, Ϥ "NO" ifi ȷ , , >^ , <̷ 2 < Ϥ < s . 2 > >~/ fi i> ӷ > ·ӷڿ, < joystick ȷ ӷ Ϥ "YES" η ηfi < < . Re s e t Re s e t ? [. . . ] Y~ i>~ i ·ӷڿ. TM>^: ٿ < reset ӷ. q ٿ~ ̤^ i~ A> Pi >~ οڷ~ Program AE White Bal. ElS Dig. Zoom MIC. Filter 16 : 9 Pi ڷ<~ VIDEO Mode Quality Self Timer OSD Output Pi >~ Date Mode Date Set Pi LCD Brightness Color Level AگΤ~ i>~ Beep Power Save Record LED Language Demo Mode On Off On English Auto Auto Auto On 40 Off Off FINE FINE Off On D/M/Y Aگ< i Mi~ i~ TM. 144 1/1/2003 0:00 * ο >ӷ i ʷ ӿ i̤ > < οٷ. 161 fiڷ ¯ο ÷ڷο CCD DZ-MV350E: 1/4-inch interlaced DZ-MV380E: 1/3. 8-inch interlaced TMfi~ ifi~ pixels DZ-MV350E > 800. 000 DZ-MV380E > 1. 020. 000 Aifi~ pixels DZ-MV350E T>: > ^ڷ>: > DZ-MV380E T>: > ^ڷ>: > fi~ DZ-MV350E: F1. 8-2. 5, f = 3. 15-31. 5 mm DZ-MV380E: F1. 8-2. 4, f = 3. 8-38 mm ȿ~ >: DZ-MV350E 30. 5 mm DZ-MV380E 37 mm Afi̷/X> Ofi 10x, 40x-240x , , ȷfi zoom (40x ȷ ^ڷ>~) 0. 3 lx : Yٷ > > Low Light 0. 44- ^ TFT (> 110. 000 pixels) 2. 5- ^ TFT (> 120. 000 pixels) H 1/60 - 1/4000 Ϥ Eڷ< ^ڷ fi Stereo ȷ mini-jack 3. 5 mm ( > ӷ i> fi^ > > ̤^ jack ) T> ( <) ^ڷ> ( > DVD-RAM, οٷ <~ SD, Kٷ Multimedia) > 18 ٿ (XTRA) > 30 ٿ (FINE) > 60 ٿ (STD) > 30 ٿ (FINE) > 60 ٿ (STD) 999. DZ-MV350E > 220 ( > FINE) DZ-MV380E > 50 ( > FINE) > ӿ fiٷ ڷ<~ η ~ οٷ~ (. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY DCR-SR77E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY DCR-SR77E.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag