οδηγίες χρήσης SONY DR-EX12IP

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY DR-EX12IP Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY DR-EX12IP θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY DR-EX12IP


SONY DR-EX12IP : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1058 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SONY DR-EX12IP (574 ko)
   SONY DR-EX12IP DATASHEET (168 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY DR-EX12IP

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] , . SonicStage Help SonicStage Help SonicStage, . "Help" ­ "SonicStage Help" SonicStage. . SonicStage Help, "ATRAC Audio Device. " HOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (Equalizer) . . . . . . 29 EQ Custom . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Clear Stereo (VPT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 (Clear Stereo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 (All Songs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 (Playlist Select) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (Dynamic Normalizer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 (Sort). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 (Display Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 SonicStage (Playlists) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 100 (Favorite 100) . . . . . . . . . . . 15 (Recent Transfers). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 / (Jacket Mode). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 (Volume Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 (Intelligent Shuffle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 100 (My Favorite Shuffle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 (Manual Volume). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 (Preset Volume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 (Artist Link Shuffle) . . . . . . . . . . . . . . . 18 (Time Machine Shuffle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 (AVLS (Volume Limit)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 (Beep) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 (Sports Shuffle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 (Set Date-Time) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 (Search) . . . . . . . . . . . . 21 (Song) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 (Artist). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (Album) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 (Genre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 (Date Disp Type). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 (Time Disp Type) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 (Release Year) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (Jacket Search). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 (PLAY MODE) . . . . . . . . . . . . . . . 27 USB (USB Bus Powered) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 (Power Save Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 (Contrast) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 (Brightness) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 (Sound). . . 28 (Equalizer · Clear Bass) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 (Information) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 (Reset All Settings). . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 (Format) . . . . . . . . 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1 FM . . . . . . . . . . . . . . 59 2 (FM Auto Preset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3 . . . . . . . . . . 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 (Scan Sens) . . . . . . . . . . . . . . . . 64 / (Mono/Auto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] "Clear Stereo" ( 34) "VPT" ( 33) "Clear Stereo OFF" ( ) "VPT OFF", "Property". "Display Mode" "Intelligent Shuffle" ( 17) FM ( NW-E013F/ E015F/E016F). 0 / (Jacket Mode) SonicStage. , SonicStage Help. /HOME / , . . /HOME HOME. / (Settings) . . / "Jacket Mode>" / . , 11. /HOME. 1 (Volume Mode) 2 . Preset Volume ( ): VOL +/­ 3 : "Low, " "Mid, " "High" (, ) /HOME / (Manual Volume) /HOME HOME. / (Settings) . . / "Advanced / "Volume Mode>, " / "Manual Volume, " . , 0 30 VOL +/­. /HOME. (Preset Volume) /HOME HOME. / (Settings) . Settings>, " . / "Advanced / "Volume Mode>, " . / "Preset Volume, " . , ("Low, " "Mid, " "High") VOL +/­. /HOME. "AVLS" ( ) ( 44), . Save ON Normal Save ON Super Save OFF 15 . FM ( NW-E013F/ E015F/E016F). (Contrast) 15 . "0" . /HOME / /HOME HOME. / (Settings) . Settings>, " . / "Advanced / "Contrast>, " . . / . /HOME. (Brightness) 7 . "6" . /HOME / /HOME HOME. / (Settings) . Settings>, " . / "Advanced / "Brightness>, " . / . /HOME. . , . (Information) , flash, . /HOME / /HOME HOME. / . (Settings) / "Advanced Settings>, " . 1: 2: flash 3: 4: / "Information>, " /HOME. (Reset All Settings) . . /HOME / . /HOME HOME. . / (Settings) / "Advanced . Settings>, " . / "Initialize>, " / "Reset All Settings>, " . / "OK, " . [. . . ] flash. LOW BATTERY MEMORY ERROR NO DATA flash. . flash, SonicStage . NO DATABASE . NO ITEM PRESET FULL SIMPLE MODE SYSTEM ERROR UPDATE ERROR USB CONNECT SonicStage . SonicStage, . flash "CANNOT PLAY", "DRM ERROR", "EXPIRED", "FILE ERROR", "FORMAT ERROR", "MEMORY ERROR" "NO DATABASE", flash. flash "Format" ( 57). 4 SonicStage , . ""­ " . "*1 " ". [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY DR-EX12IP

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY DR-EX12IP.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag