οδηγίες χρήσης SONY HDR-CX410VE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY HDR-CX410VE Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY HDR-CX410VE θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY HDR-CX410VE


SONY HDR-CX410VE : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (7515 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY HDR-CX410VE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές ηλεκτρικού ρεύματος και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή. Να χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/ εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. [. . . ] Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο. •• Κίνδυνος βλάβης της συσκευής!Βεβαιωθείτε ότι η Σημείωση •• Στη λειτουργία USB ή Bluetooth, αν το σύστημα μείνει ανενεργό για 15 λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής. Για έξοδο από τη λειτουργία αναμονής, πατήστε . Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC: • στην υποδοχή AC~ MAINS στο πίσω μέρος του συστήματος. • στην πρίζα. Συμβουλή •• Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, να απενεργοποιείτε το σύστημα μετά τη χρήση. Απενεργοποίηση Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση OFF. »» Σβήνει η ενδεικτική λυχνία LED. Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής Όταν το προϊόν τροφοδοτείται από ρεύμα AC, αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 3 ώρες, θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής, για εξοικονόμηση ενέργειας. Μετά το πρώτο 30λεπτο αδράνειας, η οθόνη θα αρχίσει να εμφανίζει το χρόνο που απομένει πριν από την είσοδο στην κατάσταση αναμονής (από 149:59 έως 0:00). Όταν το προϊόν τροφοδοτείται από ρεύμα DC, αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 15 λεπτά, θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής, για εξοικονόμηση ενέργειας. Μετά το πρώτο 5λεπτο αδράνειας, η οθόνη θα αρχίσει να εμφανίζει το χρόνο που απομένει πριν από την είσοδο στην κατάσταση αναμονής (από 9:59 έως 0:00). Ενεργοποίηση Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON. »» Το σύστημα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή. »» Η λυχνία LED ανάβει. 7 EL Μπορείτε να πατήσετε για να ακυρώσετε την αντίστροφη μέτρηση και να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία ή να συνεχίσετε τη φόρτιση. 4 Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή από συσκευή USB Σημείωση •• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής. 1 2 3 Περιστρέψτε τον επιλογέα πηγής στη θέση USB. Πατήστε PROG για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης. Πατήστε PRESET + ή PRESET - για να εκχωρήσετε έναν αριθμό (1 έως 20) στο ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια πατήστε PROG για επιβεβαίωση. »» Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς. Σημείωση 1 2 3 Περιστρέψτε τον επιλογέα πηγής στη θέση FM. Πατήστε SEARCH +/-. »» Το σύστημα συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης. Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς. 4 •• Για να καταργήσετε έναν ήδη αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό FM, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του. Για να συντονιστείτε μη αυτόματα σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό: Περιστρέψτε αργά το κεντρικό κουμπί. Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε PRESET + ή PRESET - για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε παρατεταμένα PROG για 2 δευτερόλεπτα. »» Το σύστημα αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM. »» Ο πρώτος αποθηκευμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα. 11 EL 6 Άλλες λειτουργίες Φόρτιση του κινητού σας τηλεφώνου Σημείωση •• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το σύστημα. 1 2 4 Κλείστε τη θήκη. Σημείωση Πατήστε για να ανοίξετε τη θήκη. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB: • στην υποδοχή στο εσωτερικό της θήκης. • στην υποδοχή USB του κινητού σας τηλεφώνου. »» Στο τηλέφωνο εμφανίζεται το εικονίδιο φόρτισης. •• Δεν μπορείτε να φορτίσετε το κινητό σας τηλέφωνο όταν το σύστημα λειτουργεί με μπαταρίες. Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης 1 2 Κρατήστε πατημένο το MODE για 3 δευτερόλεπτα. [. . . ] Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται •• Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, ξανασυνδέστε το και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα. Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται •• Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη συσκευή. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή. EL 14 Κακή ραδιοφωνική λήψη •• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR. •• Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM. •• Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY HDR-CX410VE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY HDR-CX410VE.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag