οδηγίες χρήσης SONY ICD-TX50

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY ICD-TX50 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY ICD-TX50 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY ICD-TX50


SONY ICD-TX50 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1743 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SONY ICD-TX50 QUICK START GUIDE (1550 ko)
   SONY ICD-TX50 (1878 ko)
   SONY ICD-TX50 DATASHEET (185 ko)
   SONY ICD-TX50 QUICK START GUIDE (1504 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY ICD-TX50

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] IC Recorder Oδηγίες λειτoυργίας Κάντε κλικ!Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας Πίνακας περιεχομένων Εγγραφή αρχείων Χρήση του υπολογιστή σας Αντιμετώπιση προβλημάτων Ευρετήριο GR 4-300-043-31(1) ICD-TX50  Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Σημείωση για τους χρήστες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Αλλαγή των ρυθμίσεων εγγραφής. . . . . . . . . 38 Προετοιμασία της συσκευής ψηφιακής εγγραφής Έλεγχος μερών και στοιχείων ελέγχου . . . . 8 Χρήση του μενού ενδείξεων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Αποφυγή ακούσιων λειτουργιών (HOLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Διατήρηση της μέτριας έντασης ήχου (Μόνο για τα Ευρωπαϊκά μοντέλα). . . . . . 17 Επαναφόρτιση της μπαταρίας. . . . . . . . . . . . . . . . 18 Επιλογή του φακέλου προορισμού εγγραφής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Επιλογή μιας σκηνής εγγραφής για κάθε κατάσταση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Συμβουλές για καλύτερη εγγραφή. . . . . . . . . . . . . . . 40 Αλλαγή των ρυθμίσεων Scene Select. . . . . . . . . . . 41 Αλλαγή των ρυθμίσεων Scene Select στις προεπιλεγμένες τιμές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Ευρετήριο Αυτόματη έναρξη της εγγραφής κατά την ανίχνευση ήχου – λειτουργία VOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Αναπαραγωγή αρχείων Βασική αναπαραγωγή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Αλλαγή των ρυθμίσεων αναπαραγωγής. [. . . ] δεν έχει καταχωρηθεί τίτλος ή όνομα καλλιτέχνη, εμφανίζεται η ένδειξη "No Data" Αν  στο παράθυρο ενδείξεων της συσκευής ψηφιακής εγγραφής. Πίνακας περιεχομένων Ευρετήριο Δομή φακέλων που εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων της συσκευής ψηφιακής εγγραφής Η οθόνη της δομής των φακέλων που εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων της συσκευής ψηφιακής εγγραφής διαφέρει από τη δομή που εμφανίζεται στον υπολογιστή. Οι ενδείξεις φακέλου στο παράθυρο ενδείξεων της συσκευής ψηφιακής εγγραφής είναι ως εξής: : Φάκελος για αρχεία που έχουν εγγραφεί με χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής : Φάκελος που έχει μεταφερθεί από έναν υπολογιστή (Εμφανίζονται όταν έχουν μεταφερθεί αρχεία μουσικής από έναν υπολογιστή. ) : Φάκελος για αρχεία podcast που έχουν μεταφερθεί από έναν υπολογιστή (Αυτοί οι φάκελοι εμφανίζονται όταν έχουν μεταφερθεί αρχεία podcast από έναν υπολογιστή. ) Παρατήρηση Αν οι φάκελοι δεν έχουν αρχεία των οποίων η αναπαραγωγή είναι δυνατή με τη χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής, αυτοί οι φάκελοι δεν θα εμφανιστούν στο παράθυρο ενδείξεων της συσκευής ψηφιακής εγγραφής. Φάκελοι που εμφανίζονται στην κατηγορία "  Recording Files" της συσκευής ψηφιακής εγγραφής Θα εμφανιστούν φάκελοι για αρχεία που εγγράφονται με τη χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής (φάκελοι κάτω από το φάκελο VOICE). Παρατήρηση Ακόμα και αν γίνεται απευθείας μεταφορά ενός αρχείου κάτω από το φάκελο VOICE, δεν θα εμφανιστεί στην κατηγορία "  Recording Files" της συσκευής ψηφιακής εγγραφής. Συνέχεια  83 Χρήση του υπολογιστή σας Φάκελοι που εμφανίζονται στην κατηγορία "  Music" της συσκευής ψηφιακής εγγραφής Πίνακας περιεχομένων Οι παρακάτω φάκελοι θα εμφανιστούν μεταξύ των φακέλων που προωθήθηκαν από τον υπολογιστή.  Οι φάκελοι κάτω από το φάκελο MUSIC που περιέχει ένα αρχείο (όταν ορισμένοι φάκελοι έχουν πολλαπλά επίπεδα, όλοι οι φάκελοι θα εμφανίζονται παράλληλα. )  Φάκελοι που μεταφέρονται σε θέσεις άλλες εκτός κάτω από το φάκελο MUSIC ή το φάκελο PODCASTS.  Φάκελος που ονομάζεται "No Folder" (Αν μεταφέρετε αρχεία μουσικής ξεχωριστά, αυτά τα αρχεία θα εμφανίζονται κάτω από αυτόν το φάκελο. ) Φάκελοι που εμφανίζονται στην κατηγορία "  Podcast" της συσκευής ψηφιακής εγγραφής Ευρετήριο Εμφανίζονται οι φάκελοι για αρχεία podcast που μεταφέρθηκαν από υπολογιστή. Όταν μεταφέρετε αρχεία podcast από τον υπολογιστή στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο λογισμικό Sound Organizer. 84 Χρήση του υπολογιστή σας Αποσύνδεση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής από τον υπολογιστή σας Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί καταστροφή δεδομένων. Πίνακας περιεχομένων  Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι αναμμένη η ένδειξη λειτουργίας της συσκευής ψηφιακής εγγραφής. Ευρετήριο  Εκτελέστε την παρακάτω λειτουργία στον υπολογιστή σας. *1 Στη γραμμή εργασιών των Windows στο κάτω δεξιό τμήμα της επιφάνειας εργασίας κάντε αριστερό κλικ στο εικονίδιο:  Κάντε αριστερό κλικ στο στοιχείο "Εξαγωγή IC RECORDER" (Windows 7) ή "Ασφαλής κατάργηση: Συσκευή αποθήκευσης USB" (Windows XP, Windows Vista). Το εικονίδιο και το μενού που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Το εικονίδιο ενδέχεται να μην εμφανίζεται πάντα στη γραμμή εργασιών, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Σε μια οθόνη Macintosh, κάντε κλικ στο εικονίδιο εξαγωγής "IC RECORDER" ή "MEMORY CARD" στην πλευρική γραμμή Finder.  Αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης USB από τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής και τη θύρα USB του υπολογιστή σας. *1 Για λεπτομέρειες σχετικά με την αποσύνδεση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής από τον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται μαζί με τον υπολογιστή σας. 85 Χρήση του υπολογιστή σας Πίνακας περιεχομένων Αντιγραφή αρχείων από τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής στον υπολογιστή Ευρετήριο Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία και φακέλους από τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής στον υπολογιστή για να τα αποθηκεύσετε.  Συνδέστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής με τον υπολογιστή ( σελ.  80).  Αντιγράψτε τα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε να μεταφέρετε στον υπολογιστή σας. Σύρετε και αποθέστε τα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε από τη μονάδα "IC RECORDER" ή "MEMORY CARD" στην τοπική μονάδα δίσκου του υπολογιστή σας. Για αντιγραφή ενός αρχείου ή φακέλου (με μεταφορά και απόθεση) Συσκευή ψηφιακής Ο υπολογιστής σας εγγραφής ή κάρτα microSD  Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το κουμπί,  σύρετε,  και στη συνέχεια αποθέστε το στοιχείο.  Αποσυνδέστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής από τον υπολογιστή ( σελ.  84). 86 Χρήση του υπολογιστή σας Πίνακας περιεχομένων Αντιγραφή αρχείων μουσικής από τον υπολογιστή στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής και αναπαραγωγή τους Ευρετήριο Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία μουσικής ή άλλα αρχεία ήχου (LPCM(. wav)/ MP3(. mp3)/WMA(. wma)/AAC-LC(. m4a)*) από τον υπολογιστή σας στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής με μεταφορά και απόθεση και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε αναπαραγωγή στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής. * Για πληροφορίες σχετικά με τη μορφή των αρχείων που μπορείτε να αναπαραγάγετε με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα "Σχεδίαση και προδιαγραφές" ( σελ.  101). Αντιγραφή ενός αρχείου μουσικής από τον υπολογιστή σας στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής (μεταφορά και απόθεση)  Συνδέστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής με τον υπολογιστή ( σελ.  80).  Αντιγράψτε το φάκελο στον οποίο είναι αποθηκευμένα τα αρχεία μουσικής στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής. Στην οθόνη των Windows με τη χρήση του Explorer και στην οθόνη Macintosh με τη χρήση της λειτουργίας Finder, κάντε μεταφορά και απόθεση του φακέλου που περιέχει τα αρχεία μουσικής στο στοιχείο "IC RECORDER" ή "MEMORY CARD". Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής μπορεί να αναγνωρίσει έως 400 φακέλους. Μπορείτε να αντιγράψετε έως 199 αρχεία σε κάθε φάκελο. Επιπλέον, η συσκευή ψηφιακής εγγραφής μπορεί να αναγνωρίσει συνολικά μέχρι 4. 095 φακέλους και αρχεία για ένα μέσο μνήμης. ( σελ.  84).  Αποσυνδέστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής από τον υπολογιστή 87 Χρήση του υπολογιστή σας Αναπαραγωγή των αρχείων μουσικής που αντιγράφονται από τον υπολογιστή με τη χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής Πίνακας περιεχομένων  Επιλέξτε ένα φάκελο.  Εμφανίστε τη λίστα κατηγοριών με έναν από τους παρακάτω τρόπους:  Σε λειτουργία διακοπής ή αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το BACK/HOME για να εμφανίσετε το μενού Home, στη συνέχεια, επιλέξτε "  Select File" και, τέλος, πατήστε /ENT.  Στη λειτουργία διακοπής, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί BACK/HOME μέχρι να εμφανιστεί η λίστα κατηγοριών.  Πατήστε  ή  για να επιλέξετε " Music" και, στη συνέχεια, πατήστε /ENT.  Πατήστε  ή  για να επιλέξετε το φάκελο ( ) στον οποίο θέλετε να αντιγράψετε το αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε /ENT. Ευρετήριο  Επιλέξτε το αρχείο μουσικής για αναπαραγωγή. Πατήστε  ή  για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε /ENT. Ξεκινά η αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου.  Πατήστε  STOP για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Για να κάνετε αναπαραγωγή και άλλου αρχείου Σε κατάσταση διακοπής, πατήστε  ή  για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε /ENT για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 88 Χρήση του υπολογιστή σας Πίνακας περιεχομένων Χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής ως μνήμη USB Όταν είναι συνδεδεμένη η συσκευή ψηφιακής εγγραφής στον υπολογιστή σας, δεδομένα εικόνας ή δεδομένα κειμένου στον υπολογιστή, καθώς και αρχεία που έχουν εγγραφεί με τη χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής, μπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής. Ο υπολογιστής σας πρέπει να πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συστήματος για τη χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής ως μνήμης USB. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος, ανατρέξτε στη σελίδα 99. Ευρετήριο 89 Χρήση του υπολογιστή σας Πίνακας περιεχομένων Χρήση του παρεχόμενου λογισμικού Sound Organizer Τι μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας το Sound Organizer Το Sound Organizer επιτρέπει την ανταλλαγή αρχείων με μια συσκευή ψηφιακής εγγραφής ή κάρτα μνήμης. Τα τραγούδια που εισάγονται από CD μουσικής και άλλα μέσα, MP3 και άλλα αρχεία ήχου που εισάγονται από υπολογιστή, και τα podcast μπορούν να αναπαραχθούν και να μεταφερθούν σε μια συσκευή ψηφιακής εγγραφής. Για τα εισηγμένα αρχεία μπορούν να πραγματοποιηθούν διάφορες λειτουργίες, όπως αναπαραγωγή, επεξεργασία και μετατροπή σε MP3 και άλλες μορφές. [. . . ] Για να απφευθεί λάη ή απώλεια/ διαγραφή σε αφαιρύενα ή απσπώενα έσα ή εαρτήατα απθήκευσης δεδένων, φείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε τ πρϊν σας για επισκευή κατά την περίδ εγγύησης. Η παρύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έδα και τυς κινδύνυς εταφράς πυ συνδένται ε τη εταφρά τυ πρϊντς σας πρς και απ τη Sony ή έλς τυ δικτύυ ASN. Η παρύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εής: •Περιδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εαρτηάτων ως απτέλεσα φυσιλγικής φθράς. •Αναλώσια (συστατικά έρη για τα πία πρλέπεται περιδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ωής ενς πρϊντς πως η επαναφρτιενες παταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάπες, καλώδια κλπ. ), •ηιά ή ελαττώατα πυ πρκλήθηκαν λγω ρήσης, λειτυργίας ή ειρισύ ασύατων ε την καννική ατική ή ικιακή ρήση, •ηιές ή αλλαγές στ πρϊν πυ πρκλήθηκαν απ: –Κακή ρήση, συπεριλαανένυ: –τυ ειρισύ πυ επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ηιά ή αλλαγές στ πρϊν ή λάη σε θνες υγρών κρυστάλλων –η καννική ή η σύφωνη ε τις δηγίες της Sony εγκατάσταση ή ρήση τυ πρϊντς –η συντήρηση τυ πρϊντς σύφωνα ε τις δηγίες σωστής συντήρησης της Sony –εγκατάσταση ή ρήση τυ πρϊντς ε τρπ η σύφων ε τις τενικές πρδιαγραφές και τα πρτυπα ασφαλείας πυ ισύυν στη ώρα πυ έει εγκατασταθεί και ρησιπιείται τ πρϊν. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY ICD-TX50

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY ICD-TX50.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag