οδηγίες χρήσης SONY ICD-UX523F

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY ICD-UX523F Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY ICD-UX523F θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY ICD-UX523F


SONY ICD-UX523F : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1670 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SONY ICD-UX523F QUICK START GUIDE (462 ko)
   SONY ICD-UX523F (1814 ko)
   SONY ICD-UX523F QUICK START GUIDE (1265 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY ICD-UX523F

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] IC Recorder οδηγίες λειτουργίας Κάντε κλικ!Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας Πίνακας περιεχομένων Εγγραφή αρχείων Χρήση του υπολογιστή σας Αντιμετώπιση προβλημάτων Ευρετήριο GR 4-293-034-31(1) ICD-UX522/UX522F/UX523/UX523F  Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Σημείωση για τους χρήστες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Αλλαγή της ρύθμισης Scene Select στις προεπιλεγμένες τιμές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Πίνακας περιεχομένων Ευρετήριο Προετοιμασία της συσκευής εγγραφής Έλεγχος των εξαρτημάτων και χειριστηρίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Χρήση του παραθύρου ενδείξεων. . . . . . . . . . 10 Αποφυγή ακούσιων λειτουργιών (HOLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Διατήρηση της μέτριας έντασης ήχου (AVLS) (Μόνο για Ευρωπαϊκά μοντέλα). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Επαναφόρτιση της μπαταρίας. . . . . . . . . . . . . . . . 18 Αυτόματη έναρξη της εγγραφής κατά την ανίχνευση ήχου – λειτουργία VOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Εγγραφή με άλλες συσκευές. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Εγγραφή με εξωτερικό μικρόφωνο. . . . . . . . . . . . . . . 39 Εγγραφή από άλλο εξοπλισμό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Αναπαραγωγή αρχείων Βασική αναπαραγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Διακοπή αναπαραγωγής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Άλλες λειτουργίες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Εμφάνιση κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Επαναφόρτιση της μπαταρίας με χρήση υπολογιστή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Επαναφόρτιση της μπαταρίας με χρήση προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος USB AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Αλλαγή των ρυθμίσεων αναπαραγωγής. [. . . ] 75) Επιλέξτε "DX" όταν η κατάσταση λήψης της συσκευής ψηφιακής εγγραφής δεν είναι καλή λόγω αδύναμου σήματος. *1 μόνο για ICD-UX522F/UX523F 94 Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του μενού Πίνακας περιεχομένων Καρτέλες Στοιχεία μενού Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση) (FM radio)*1 Scan Sensitivity*1 ( σελ. 76) Ρυθμίζει την ευαισθησία της σάρωσης κατά την προεπιλογή σταθμών ραδιοφώνου FM. High(SCAN H)*: Η ευαισθησία σάρωσης έχει ρυθμιστεί στο υψηλό επίπεδο. Low(SCAN L): Η ευαισθησία σάρωσης έχει ρυθμιστεί στο χαμηλό επίπεδο. Κατά τη λήψη ή την εγγραφή FM, πραγματοποιεί εναλλαγή τον ήχο από το ηχείο και τον ήχο από τα ακουστικά. Headphones*: Ο ήχος ακούγεται από τα ακουστικά. Speaker: Ο ήχος ακούγεται από το ηχείο/τα ηχεία. Ευρετήριο Audio Output*1 ( σελ. 77) *1 μόνο για ICD-UX522F/UX523F 95 Χρήση του υπολογιστή σας Χρήση του υπολογιστή σας Πίνακας περιεχομένων Χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής με τον υπολογιστή σας Όταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ τους. Ευρετήριο Αντιγραφή αρχείων από τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής για αποθήκευση στον υπολογιστή ( σελ. 101) Αντιγραφή αρχείων μουσικής από τον υπολογιστή στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής για αναπαραγωγή ( σελ.  102) Χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής ως μνήμη USB ( σελ. 104) Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής δεδομένα εικόνας ή κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή. Διαχείριση και επεξεργασία αρχείων με τη χρήση του λογισμικού Sound Organizer ( σελ. 105) Το παρεχόμενο λογισμικό Sound Organizer επιτρέπει τη μεταφορά αρχείων που έχετε εγγράψει με τη χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής στον υπολογιστή για τη διαχείριση και επεξεργασία τους. Στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία μουσικής και podcast που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή. Απαιτήσεις συστήματος για τον υπολογιστή σας Για λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος για τον υπολογιστή, ανατρέξτε στη σελίδα 107, 115. 96 Χρήση του υπολογιστή σας Σύνδεση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής με τον υπολογιστή Πίνακας περιεχομένων Ευρετήριο Συσκευή ψηφιακής εγγραφής Ο υπολογιστής σας Στη θύρα USB του υπολογιστή Για την ανταλλαγή αρχείων μεταξύ της συσκευής ψηφιακής εγγραφής και του υπολογιστή, συνδέστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής με τον υπολογιστή.  Σύρετε το μοχλό USB DIRECT στο πίσω μέρος της συσκευής ψηφιακής εγγραφής και τοποθετήστε τη σύνδεση USB στη θύρα USB ενός ενεργοποιημένου υπολογιστή. ψηφιακής εγγραφής. Στην οθόνη Windows, ανοίξτε το στοιχείο "Ο Υπολογιστής μου" ή "Υπολογιστής" και βεβαιωθείτε ότι αναγνωρίζονται τα "IC RECORDER" ή "MEMORY CARD". Στην οθόνη Macintosh, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται μια μονάδα "IC RECORDER" ή "MEMORY CARD" στο Finder.  Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής αναγνωρίζει κανονικά τη συσκευή Ο υπολογιστής αναγνωρίζει τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση. Όσο η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή, στο παράθυρο ενδείξεων της συσκευής ψηφιακής εγγραφής εμφανίζεται η ένδειξη "Connecting". Αν δεν είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής απευθείας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο υποστήριξης σύνδεσης USB. Καλώδιο υποστήριξης σύνδεσης USB (παρέχεται) 97 Χρήση του υπολογιστή σας Δομή φακέλων και αρχείων Οι φάκελοι και τα αρχεία εμφανίζονται στην οθόνη υπολογιστή όπως απεικονίζονται εδώ. Στην οθόνη των Windows με τη χρήση της λειτουργίας Explorer και στην οθόνη Macintosh με τη χρήση της λειτουργίας Finder, μπορείτε να ανοίξετε φακέλους και αρχεία ανοίγοντας τη μονάδα "IC RECORDER" ή "MEMORY CARD". Αν συνδέσετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής με τον υπολογιστή αφού το μέσο μνήμης προορισμού έχει οριστεί σε "Memory Card" ( σελ. 29) η δομή των φακέλων διαφέρει από τον ορισμό του μέσου μνήμης προορισμού ως "Built-In Memory". Πίνακας περιεχομένων Ευρετήριο Ενσωματωμένη μνήμη IC RECORDER VOICE*1 FOLDER01 FOLDER05 MUSIC POP Φάκελος που έχει μεταφερθεί από τον υπολογιστή σας J-POP*2 LPCM PODCASTS NEWS*2 MP3 AAC-LC Conversation*2 Κάρτα microSD "MEMORY CARD" PRIVATE SONY VOICE Φάκελος για αρχεία που έχουν εγγραφεί με FOLDER01 χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής FOLDER05 Φάκελος που έχει μεταφερθεί από τον υπολογιστή σας J-POP LPCM PODCASTS NEWS Conversation Φάκελος για αρχεία που έχουν εγγραφεί με χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής MUSIC POP AAC-LC *3 *3 AAC-LC MP3 AAC-LC LPCM MP3 MP3 LPCM MP3 MP3 WMA Instructions*5 *4 WMA *1 Ακόμα και αν γίνεται απευθείας μεταφορά ενός αρχείου κάτω από το φάκελο VOICE, δεν θα εμφανιστεί στην καρτέλα της συσκευής ψηφιακής εγγραφής. [. . . ] Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη µεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή µέλος του δικτύου ASN. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής: • Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα φυσιολογικής φθοράς. • Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως µη επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάµπες, καλώδια κλπ. ), • Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισµού ασύµβατων µε την κανονική ατοµική ή οικιακή χρήση, • Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από: – Κακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένου: – του χειρισµού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζηµιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων – µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος – µη συντήρηση του προϊόντος σύµφωνα µε τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony – εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος µε τρόπο µη σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται το προϊόν. • Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος µε λογισµικό που δεν παρέχεται µε το προϊόν ή λανθασµένη εγκατάσταση του λογισµικού. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY ICD-UX523F

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY ICD-UX523F.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag