οδηγίες χρήσης SONY KDL-32P302H

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY KDL-32P302H Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY KDL-32P302H θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY KDL-32P302H


SONY KDL-32P302H : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (17837 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SONY KDL-32P302H annexe 3 (4403 ko)
   SONY KDL-32P302H annexe 1 (11893 ko)
   SONY KDL-32P302H annexe 2 (11923 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY KDL-32P302H

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Το επιλεγμένο πρόγραμμα θα αποθηκευτεί στα αγαπημένα σας. ❐❐Για χρήση των Αγαπημένων Πατήστε το κουμπί FAV. Εμφανίζεται η λίστα των αγαπημένων. Επιλέξτε το επιθυμητό προκαθορισμένο αγαπημένο πρόγραμμα από τη λίστα αγαπημένων A-D. ❐❐Αυτόματη ρύθμιση προγράμματος SETTINGS ➾ ΡΥΘΜΙΣΗ ➙ Αυτόματος συντονισμός Συντονίζει αυτόματα τα προγράμματα. 1 Επιλέξτε τη χώρα όπου χρησιμοποιείται η τηλεόραση. Οι ρυθμίσεις προγραμμάτων αλλάζουν ανάλογα με τη χώρα που επιλέγετε. [. . . ] Επαναφέρει κάθε λειτουργία φωνής. Επιλέξτε τη λειτουργία ήχου που θέλετε να επαναφέρετε. ❐❐Για ορισμό Αυτόματης έντασης SETTINGS ➾ ΗΧΟΣ ➙ Αυτόμ. ένταση Ορισμός επιλογής Αυτόμ. ένταση στη ρύθμιση Ενεργ/νο. Οι μεταβολές στην ένταση του ήχου που παρουσιάζονται σε διάφορα κανάλια προσαρμόζονται αυτόματα με σκοπό την άνετη παρακολούθηση της τηλεόρασης κατά την εναλλαγή των καναλιών. ❐❐Για ρύθμιση της λειτουργίας Clear Voice ll SETTINGS ➾ ΗΧΟΣ ➙ Clear Voice ll Ενίσχυση της καθαρότητας του ήχου από την τηλεόραση. ❐❐Για τη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου SETTINGS ➾ ΗΧΟΣ ➙ Ισορροπία Ρύθμιση ισορροπίας ήχου αριστερά/δεξιά. ❐❐Για χρήση ηχείων της τηλεόρασης SETTINGS ➾ ΗΧΟΣ ➙ Ηχεία TV [Ανάλογα με το μοντέλο] Κατά την ακρόαση από τα ηχεία εξωτερικών συσκευών, όπως είναι ο εξοπλισμός home cinema, τα ηχεία της τηλεόρασης μπορούν να απενεργοποιηθούν. Όταν υπάρχουν συσκευές home cinema που συνδέονται με SIMPLINK, ο ορισμός της ρύθμισης Ηχεία TV στην επιλογή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ενεργοποιεί αυτόματα τον εξοπλισμό home cinema. • Απενεργ/νο : Τα ηχεία της τηλεόρασης δεν αναπαράγουν τον ήχο. • Οι ήχοι της τηλεόρασης μπορούν να αναπαραχθούν από τα ηχεία μιας : εξωτερικής συσκευής ήχου. ✎✎ Σε αυτήν τη λειτουργία, ο ήχος ρυθμίζεται στην εξωτερική συσκευή ήχου που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση. • Ενεργ/νο : Ο ήχος αναπαράγεται από τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης. ❐❐Για χρήση της Ψηφιακής εξόδου ήχου SETTINGS ➾ ΗΧΟΣ ➙ Ψηφ. έξοδος ήχου [Ανάλογα με το μοντέλο] Στοιχείο Ρυθμίζει την Ψηφιακή έξοδο ήχου. Είσοδος ήχου Ψηφιακή έξοδος ήχου PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital PCM Αυτόματα PCM MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC Όλες ❐❐Ρύθμιση ήχου DTV SETTINGS ➾ ΗΧΟΣ ➙ Ρύθμιση ήχου DTV Όταν ένα σήμα εισόδου αποτελείται από διαφορετικά σήματα ήχου, αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο ήχου που θέλετε. Αν έχετε επιλέξει AΥΤΟΜΑΤΑ, η σειρά αναζήτησης είναι HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG και ο ήχος παράγεται στην πρώτη μορφή ήχου που υποστηρίζεται. ✎✎ Για την Ιταλία μόνο, η σειρά αναζήτησης είναι HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital. ✎✎ Αν η επιλεγμένη μορφή ήχου δεν υποστηρίζεται, χρησιμοποιείται κάποια άλλη μορφή ήχου. ❐❐Για επιλογή της εξωτερικής εισόδου Πατήστε το κουμπί INPUT. Επιλέγει την εξωτερική είσοδο. • Κλείσιμο Οθόνης : Η οθόνη κλείνει και ακούγεται μόνο ο ήχος. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη. ❐❐Για χρήση του χρονοδιακόπτη ύπνου SETTINGS ➾ ΩΡΑ ➙ Χρονοδιακόπτης Ύπνου Απενεργοποιεί την τηλεόραση μετά από προκαθορισμένο αριθμό λεπτών. Για να ακυρώσετε το Χρονοδιακόπτη Ύπνου, επιλέξτε Απενεργ/νο. ❐❐Για ρύθμιση της τρέχουσας ώρας Ελέγχει ή αλλάζει την ώρα ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση. • Αυτόματα : Συγχρονίζει το ρολόι της τηλεόρασης με τις πληροφορίες ψηφιακής ώρας που εκπέμπονται από τον τηλεοπτικό σταθμό. • Μη αυτόματα : Μη αυτόματη ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας εάν η αυτόματη ρύθμιση δεν αντιστοιχεί στην τρέχουσα ώρα. SETTINGS ➾ ΩΡΑ ➙ Ρολόι ❐❐Για ρύθμιση της τηλεόρασης να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται αυτόματα SETTINGS ➾ ΩΡΑ ➙ Ώρα ενεργ. / Ώρα σβησίματος Ρυθμίζει την ώρα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Επιλέξτε Απενεργ/νο από την Επανάληψη για να διακόψετε τη λειτουργία Ώρα ενεργ. / Ώρα σβησίματος. ✎✎ Για χρήση της λειτουργίας Ώρα ενεργ. / Ώρα σβησίματος, ρυθμίστε σωστά την τρέχουσα ώρα. ✎✎ Ακόμη κι όταν η λειτουργία Ώρα ενεργ. είναι ενεργοποιημένη, η τηλεόραση σβήνει αυτόματα σε 120 λεπτά όταν δεν πατηθεί κανένα κουμπί σε αυτό το διάστημα. ❐❐Για ρύθμιση αυτόματης αναμονής SETTINGS ➾ ΩΡΑ ➙ Αυτόματη αναμονή [Ανάλογα με το μοντέλο] Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί στην τηλεόραση ή το τηλεχειριστήριο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. [. . . ] • Ελέγξτε αν η ανάλυση έχει ρυθμιστεί σωστά για την είσοδο σήματος από υπολογιστή. • Για να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ως δευτερεύουσα οθόνη, ελέγξτε αν ο συνδεδεμένος επιτραπέζιος ή φορητός υπολογιστής υποστηρίζει τη χρήση δύο οθονών. ꕢꕢ Δεν ακούγεται ήχος μετά τη σύνδεση του υπολογιστή με το καλώδιο HDMI. • Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών για να επιβεβαιώσετε ότι υποστηρίζει έξοδο φωνής μέσω HDMI. (Οι κάρτες γραφικών με έξοδο DVI απαιτούν σύνδεση ενός ξεχωριστού καλωδίου για τον ήχο. ) ꕢꕢ Όταν η συσκευή συνδεθεί με τον υπολογιστή, η εικόνα στην οθόνη εμφανίζεται κομμένη ή μετακινείται προς τη μία πλευρά. • Ρυθμίστε την ανάλυση ώστε να υποστηρίζεται το σήμα εισόδου από τον υπολογιστή. (Εάν αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. ) • Επιλέξτε Οθόνη και ρυθμίστε τα εξής: Θέση/Μέγεθος/Φάση. ❐❐Προβλήματα κατά την αναπαραγωγή ταινιών από τα Μέσα ꕢꕢ Δεν μπορώ να δω τα αρχεία στη Λίστα ταινιών. ꕢꕢ Το αρχείο δεν είναι έγκυρο. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY KDL-32P302H

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY KDL-32P302H.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag