οδηγίες χρήσης SONY KDL-32S2510 INSTRUCTION/OPERATION MANUAL

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY KDL-32S2510 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY KDL-32S2510 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY KDL-32S2510


SONY KDL-32S2510 INSTRUCTION/OPERATION MANUAL: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (22601 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SONY KDL-32S2510 (7513 ko)
   SONY KDL-32S2510 annexe 1 (22362 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY KDL-32S2510INSTRUCTION/OPERATION MANUAL

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ؾ Լ " Ǿ # ̻ % վ & ͽ ˾ ' ˾ ͽ ! [. . . ] !" !# !% 0 ҽ Ҿ $9 5&$ ؼ ҽ ˻ ػ 6&$57 69, '(2 ʾ $9 $96 ҽ н ͻ ټ ؼ 5&$ !' !( !( - ž Լ Ž ͻ Ž Ӿ $& 9 +] - ξ ʽ Ƽ ټ Լ ͻ ؼ ˼ ӽ Լ ž һ Ž Ҿ ӽ Ž ɻ Ҿ һ ͻ ž ̾ Լ - - ˾ ǽ 212)) ټ Լ - ˾ ̼ ý ټ ҽ ƽ Ľ ӽ ҽ Ҿ Ž ž ˾ Ի Ҽ һ н ټ Խ Ҿ ͻ Ž Ҽ - ž ˾ ǻ ; Ž ˽ Ի Ž ͻ ҽ μ ̾ ټ ž ) Ļ ӽ ҽ Խ Ž ҽ н վ ž ˾ ν ͻ ̾ Ž Ͻ ɻ ھ һ ļ ž ˾ ; һ Ž ؼ վ ž - ̾ ; ž Ž Լ ǽ Ǽ ̾ ̼ ӽ ˾ Ƽ о ž ˾ Լ Ծ ̻ ˾ ؾ Լ ҽ Ҽ ž T ҽ Լ [ 5 ǻ 80 Լ (85 ҽ ҽ - Ž Լ - ҽ Լ ˾ Ž Ծ ɻ ҽ Ž ͻ ɻ ͻ ҽ - Ž Ծ ˼ ν Ž ھ ҽ ̽ ͽ Ļ ˻ ٻ ;25$6 'HXWVFKODQG gVWHUUHLFK )UDQFH , WDOLD (VSDxD 3RUWXJDO 1HGHUODQG 'DQPDUN 6YHULJH 1RUJH 6XRPL %HOJLHQ 6FKZHL] (//$'$ 3ROVND HVNi UHSXEOLND 0DJ\DURUV]iJ ((X (3, /2*+ ;25$6 $73 ;(, 5 6<1721 (;2'26 Ž ½ Ž Ծ μ 6WDQGE\ Ļ ӽ ž ҽ ž ̻ Խ ̻ Լ Լ ˾ ̼ &+ ӽ $73 ʻ $ν ͻ &+ ;<= &+ 1 Ծ μ Ͻ Ҿ Լ λ ½ Ծ 4/LQN Ž ɼ ͻ Ž Ҿ Ļ Ծ ½ ž Ҿ Լ λ ؼ $9 ͻ Ž ½ Ծ 1(;79, (:/, 1. һ ½ ͻ ǽ 4/LQN ˽ Ž ҽ Ҽ ½ ̽ - ½ nĻn Ž ž Ծ һ ̻ Ž 'RZQORDG ½ - ν 4/LQN Ž ̻ Ž ͻ ؼ $9 ž 6FDUW Ž n̼ ǽn ½ Ž Ծ 4/LQN 1(;79, (:/, 1. Ҿ ǽ ̽ Ž ξ Ծ 26' һ ̻ Ž Ž վ Ǽ Ǽ ͽ $9 RXW 7HOHWH[W 7(;7 ˾ 4/LQN ; Ǽ Ƽ 4/LQN 79 )/2) :HVW ; Ǽ Ͻ ˾ Ž ͽ ̻ ͽ Ž ̻ Ž Ǽ ʼ н ջ ǻ Ž Լ ̼ I ʻ 1 Ǽ Ǽ 0(18 Ǽ ؼ ˾ Խ ξ ҽ н ˾ $, ˾ ͽ ؼ ξ Ծ ˽ ɾ Ҿ ξ һ ˽ Ǽ Ƽ ӽ Ž Ծ һ Ծ ; ž ˽ һ ; ջ ˽ Ҿ Ͻ ҽ ǽ Լ һ Լ Ǽ Լ м ɾ һ ͽ н ; + Ǽ Լ Ž Ļ Լ ͻ ؼ $9 ͽ 2Q Ҿ Ž ͻ Ӽ Լ ͽ 2II Ҽ ͽ $9 RXW 7HOHWH[W 7(;7 ˾ 4/LQN ; Ǽ Ƽ 79 )/2) :HVW ؼ &+ Ƽ Ǽ ؼ ռX ; ξ ˽ ɾ $9 ؼ $872 Լ $9 ξ һ ͼ ͽ ջ Ͻ ˾ Ž ͽ ̻ ͽ Ž ̻ Ž ξ ̻ ξ ǻ Լ ̼ UW6W ǻ ξ Լ ̼ I ʻ 79$9 Ǽ ؼ 0(18 Ǽ ؼ ˾ Խ ξ ҽ н ˾ $, ˾ ͽ ؼ ͽ $9 RXW 7HOHWH[W 7(;7 ˾ 4/LQN ; Ǽ Ƽ 79 )/2) :HVW ؼ 1 &+ Ƽ Ǽ ؼ ռX Ƽ ջ Ž ͻ ҽ Լ Qt ̻ ջ Լ ̼ ҽ Լ ̼ ; ξ ˽ ɾ $9 ؼ $872 Ƽ Ǽ Ǽ ռX ξ &+ ξ ;<= 2 2 2 2 2 Ž 6& 6& 6& 6& 6& Ƽ 79!9&5 Ǽ ջ ̻ ջ Ҿ λ Ҿ Ƽ Ǽ Ǽ ռX Լ ̼ Լ ̼ Ծ ξ Ҿ Ž Ž Ž Ž μ Ҿ ջ ξ &+ &+ ξ ;<= =;< 2 2 2 2 2 Ž 6& 6& 6& 6& 6& Ƽ 79!9&5 ̻ ջ Ҿ μ Լ ̼ Լ Ǽ Ǽ ռX Ƽ ξ ̻ λ ջ &+ &+ ξ ;<= =;< 2 2 2 2 2 Ž 6& 6& 6& 6& 6& Լ ̼ Ƽ 79!9&5 Ƽ Ǽ Ǽ ռX ξ &+ &+ ξ ;<= =;< 2 2 2 2 2 Ž 6& 6& 6& 6& 6& Ƽ 79!9&5 ; ջ ̻ ջ Ž ջ ʼ ; ɼ ̼ 8 Ҿ 8 Ҿ % ξ &+ &+ Ƽ Ǽ Ǽ ռX ;<= =;< 2 2 2 2 2 Ž 6& 6& 6& 6& 6& Ǽ ξ ջ ̻ ջ Ž ջ ξ ̻ λ Լ Ž о ջ Լ ؽ ͻ ӽ ξ &+ &+ Ƽ ̻ Ǽ ռX ;<= =;< 67B 9@YCQDEFGH 8IPRSTUAWXV ) 2 2 2 2 2 Ž 6& 6& 6& 6& 6& Ž Ҿ Ҿ Ծ ̻ ջ Ž Լ Ƽ Ž ɣ Ǽ ռX ̻ ǽ Ž) ջ Ҿ ̼ 8 ̼ ҽ Ž ջ ξ &+ &+ ;<= =;< 2 2 2 2 2 Ž 6& 6& 6& 6& 6& ž ջ ̻ ջ Ž Լ Լ ̻ T8 ) Q6G 7B C T@86H 7B T8!T86SU TWvqr RGvx ؼ Ž &9%6 Ž &9%6 6& Ž Ž Ҽ / 5 # ؼ TWvqr ξ &9%6 % Ž 5*% 5*% Ž &9%6 Ҽ Ž / Ž Ž 5 &9%6 Ž ҽ 4/LQN &9%6 Ҽ Ž / Ž Ž 5 Ž Ž ξ Ž 6W 5*% ̻ 6W! ˽ Ǽ $9 69+69, '(2 6&$57 $9$96 ʾ 5&$ ҽ н ͻ ټ +L)L ػ GS 6V9DP PVU 5&$ ؼ 6W!6&$57 ҽ 4/LQN ؼ 6W 6&$57 6&$57 6&$57 69, '(2 4/, 1. 69, '(2 5*% ) ˻ ٻ ν һ Լ ž Ļ Լ 77/ 9 Լ ž ˾ ˾ ɾ ɻ վ Ž ˾ ˾ ̻ ɻ վ ˻ ٻ ˽λ Ž Ž 315 ͽ ˾ վ ˾ н Ž ǽ ӽ ˼ ˾ վ վ ˾ վ ջ ž ǽ $9 Ļ ž ҽ ž ̻ ˾׶+ Ž ͻ н ̻ ž ҽ ǽ μ ̻ Ž ͻ н վ ˾ ν ˼ ͻ ˾ μ վ ˼ ̼ ټ ˼ ƻ ټ ͻ ¼ ž Ž˾ ̽ ɼ ǽ ˼ ɾ ̽ ̼ Ž ռ Ž 03; 2)) ͻ Ž ̼ ˾ ˾ ˼ ˾ μ ͻ 1 ˼ Լ 6(59, &( ҽ Լ 6(59, &( Ž н ҽ ̽Լ Ҿ Ҿ Ž Ž Ҿ ɻ ͻ 6(59, &( 3DQDVRQLF ƻ ; Ի ˾ ; ҽ н ͻ ټ 1 ν ž׫Լ ͻ Ҽ ļ ž Լ ν ž 79 *$0(6 Ž ̻ ; վ Լ ν ž Ž Ž ; ˾ ͻ - ξ Խ н - Ž ž о Ծ Լ - Ի Ž ˾ λ ټ 3DQDVRQLF ټ Լ 1 ͽ ͻ ǽ ջ ˾ ͽ ˾ Ž ž Ҿ о ; 0176&176& Խ $9 ҽ Լ 03; $9 RXW μ ҽ $, ˾ н Ž ; н ξ ǽ 7HOHWH[W 315 Լ $9 4/LQN ɾ 0RGH ˼ ɾ 7(;7 1 ǽ Ծ м ¼ ž ; Լ л Ծ ǽ Ž Ծ Ž ǽ μ Լ ǽ Ž ټ ҽ ǽ $9 7;36) 9 +] DF : : < % : : 9+) + + 8+) ( ( &$79 6 6 0 0 &$79 6 6 7;36) Ǽ ӽ μ ν ˾ Լ ˼ [ : 506 [ : 032 Խ Q6G 7B Q6G C Q6G D Q6G % T@86H 7B Լ Q6G 9F T@86H 9F 9+) ( ( 9+) $ + &$79 6 6 &$79 6 6 8 8 9+) 5 5 9+) 5 5 ; н ͻ 8+) 9+) ټ Ҿ Խ ټ 6W ؼ ˾ Ž׻ 5*% ؼ 6W н ͻ 6W! [. . . ] 6&$57 ҽ 4/LQN ؼ 6W 6&$57 6&$57 6&$57 69, '(2 4/, 1. 69, '(2 5*% ) ˻ ٻ ν һ Լ ž Ļ Լ 77/ 9 Լ ž ˾ ˾ ɾ ɻ վ Ž ˾ ˾ ̻ ɻ վ ˻ ٻ ˽λ Ž Ž 315 ͽ ˾ վ ˾ н Ž ǽ ӽ ˼ ˾ վ վ ˾ վ ջ ž ǽ $9 Ļ ž ҽ ž ̻ ˾׶+ Ž ͻ н ̻ ž ҽ ǽ μ ̻ Ž ͻ н վ ˾ ν ˼ ͻ ˾ μ վ ˼ ̼ ټ ˼ ƻ ټ ͻ ¼ ž Ž˾ ̽ ɼ ǽ ˼ ɾ ̽ ̼ Ž ռ Ž 03; 2)) ͻ Ž ̼ ˾ ˾ ˼ ˾ μ ͻ 1 ˼ Լ 6(59, &( ҽ Լ 6(59, &( Ž н ҽ ̽Լ Ҿ Ҿ Ž Ž Ҿ ɻ ͻ 6(59, &( 3DQDVRQLF ƻ ; Ի ˾ ; ҽ н ͻ ټ 1 ν ž׫Լ ͻ Ҽ ļ ž Լ ν ž 79 *$0(6 Ž ̻ ; վ Լ ν ž Ž Ž ; ˾ ͻ - ξ Խ н - Ž ž о Ծ Լ - Ի Ž ˾ λ ټ 3DQDVRQLF ټ Լ 1 ͽ ͻ ǽ ջ ˾ ͽ ˾ Ž ž Ҿ о ; 0176&176& Խ $9 ҽ Լ 03; $9 RXW μ ҽ $, ˾ н Ž ; н ξ ǽ 7HOHWH[W 315 Լ $9 4/LQN ɾ 0RGH ˼ ɾ 7(;7 1 ǽ Ծ м ¼ ž ; Լ л Ծ ǽ Ž Ծ Ž ǽ μ Լ ǽ Ž ټ ҽ ǽ $9 7;36) 9 +] DF : : < % : : 9+) + + 8+) ( ( &$79 6 6 0 0 &$79 6 6 7;36) Ǽ ӽ μ ν ˾ Լ ˼ [ : 506 [ : 032 Խ Q6G 7B Q6G C Q6G D Q6G % T@86H 7B Լ Q6G 9F T@86H 9F 9+) ( ( 9+) $ + &$79 6 6 &$79 6 6 8 8 9+) 5 5 9+) 5 5 ; н ͻ 8+) 9+) ټ Ҿ Խ ټ 6W ؼ ˾ Ž׻ 5*% ؼ 6W н ͻ 6W! [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY KDL-32S2510

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY KDL-32S2510.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag