οδηγίες χρήσης SONY KDL-32S2530 INSTRUCTION/OPERATION MANUAL

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY KDL-32S2530 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY KDL-32S2530 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY KDL-32S2530


SONY KDL-32S2530 INSTRUCTION/OPERATION MANUAL: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (22601 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SONY KDL-32S2530 annexe 2 (7513 ko)
   SONY KDL-32S2530 annexe 1 (22362 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY KDL-32S2530INSTRUCTION/OPERATION MANUAL

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 20 TM LCD ( > < >ӷ ȷi fiϷ ٷ ٤Ϸ. ) < 2 <̷ fiڷ~ 2 >̷ٷ > 2 , >~ TM̷ ȷ>~ η^>^ TM<ڷ~ < ٷ ηȷ ٷ~ <ڷ. fi ȷ ٤ 26", 32", 37" fi ȷ ٤ 2 6 / 3 2 L B 7* 4 , >~ ȷ ӷfi ~ , ~ ӷڤ . 1 1 TM TM TMTM TM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 TM ڷ>~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 > <^ ηٿٷ >~ NOW/NEXT Guide (fi~ áTM/ ڿ̷~) . [. . . ] i>~ TM TMTM / TM TM < < G η, Ӥȷ, D < E ȷ ӷ Ϥ <: AV1, AV2, Comp. , RGB, HDMI1 < HDMI2. Ȥ < EXIT ȷ ӷ ·Ӥi η< , < fiڷ~. M. MENU . 1 . (Language) ڷ TM̷ . RGB HDMI1 HDMI2 < (Էfi) (fi50PB6*) > ӷ i TM i on < i off. 234 1 2 3 < > MENU () η Ӥȷ ٷ ȿ D < E ȷ ӷ Ϥ E. Ȥ < G η ηfi ٷ <ڷ ȷ ӷ Ϥ On (>) < Off (>). Yٷ Ϥ < >~ On, TM ^>ٷ Ϸڿ. D YMITMHO . (Language) EIKONAO ڷ HXOTMO TM̷ . i>~ ¯fiӷ < E M. MENU . 1 D <E . (Language) ڷ TM̷ . i>~ ¯fiӷ G Off On 4 Ȥ ·ӷϷ, fi < EXIT ȷ ӷ ڤ, , η< , < fiڷ~. 23 61 TM TMTM / TM TM 7 LIST 8 0 9 Q. VIEW EXIT BACK EXIT MENU INFO i GUIDE (fi~ fi 42/50PC3*) > fi < fi SIMPLINK. OE ۷~ >ٷ ӷfiٷ Ϥ η ӷڷ^<~ ^ Է >ӷ ̤~ fiڷ ̤^ η^> HDMI ^>~ Ϥ ηȷ η i>~. TM ٤ 26/32LB7*, > SIMPLINK >ٷ fi > HDMI IN 3. MENU OK OK INFO i GUIDE BACK FAV VOL * FAV PR VOL PR MUTE 1 RATIO SLEEP SUBTITLE UPDATE 2 3 62 TM TMTM / TM TM YMITMHO . (Language) EIKONAO ڷ HXOTMO TM̷ . i>~ 1 < > MENU () η Ӥȷ ٷ ȿ D < E ȷ ӷ Ϥ E. M. MENU . 2 Ȥ < G η ηfi ٷ <ڷ < E ȷ ӷ Ϥ SIMPLINK. D 1 3 Ȥ < G η ηfi ٷ <ڷ D < E ȷ ӷ Ϥ On (>) < Off (>). . (Language) ڷ TM̷ . i>~ G Off On 4 Ȥ < EXIT ȷ ӷ ·Ӥi η< , < fiڷ~. 23 >~ SIMPLINK Disc playback (ӷڷ^< >) Ϥ ~ ԷΤ~ ¤~ >ӷ ̤~ fiڷ ٷ~ ٷ ȿ D < E < F < G, O K η ٷ ȿ ӷڷ^<~, ȷ<~, ~, <~ ӷ<~ ~ ٷ >^, <~ ӷ<~ ~ ٷ fi~ η ٷ>~ ʿϷ. TM~ G G TM ηٿٷ >~ Component, HDMI, > ӷ Ϥ fi ٷ ^ 4:3, 16:9 (> fiӷ) η Zoom 1/2. TM ηٿٷ >~ RGB > ӷ Ϥ fi ٷ ^ 4:3 η 16:9 (> fiӷ). TM TMTM TM ٿٷ fiӷ~-< ӷfi Kfi Afi <~1/2 Ϥ ȷ , < fiӷ~ , , <~ >ȷ~. < < ȷ ӷ < i>~ ηi>ٷ fi <. 7 LIST MENU 8 0 9 Q. VIEW EXIT BACK EXIT MENU INFO i GUIDE OK OK INFO i GUIDE BACK FAV VOL * FAV PR VOL PR MUTE 1 RATIO SLEEP SUBTITLE UPDATE 2 3 YMITMHO ٿ. fiv~ EIKONAO />̷o~ HXOTMO PAO o^̤vo TM TM 1 2 3 Ȥ < MENU η ηfi ٷ <ڷ D < E ȷ ӷ Ϥ EIKONA. < > G η Ӥȷ ٷ ȿ D < E ȷ ӷ Ϥ Intelligent Eye (fi 26/32LB7*), ӷfi, K<, Afi, <~1 < <~2. i>~ ӷfi, < η ̷fi >ӷ ڷ̷̤~ ٷȷΤ~ i>~ ȷ , ӷڷ^< ~ fiӷ~ η ӷ i. D M. v. fiv~ > ӷfi K< Afi <~1 <~2 4 23 69 TM TM TMȯ> Ϥ fi̷~ fi~ ^̿^ (pfi/M/K) ȷ ӷ ·ӷʤ ~ ̤~ (·ӷڿ ~ ̤~ i>~), Ϥ fi. i> < warm (pfi) ȷ ӷ ۯ ٷ ifiڷ ̷ٷ fi^~ fi < < cool (, , fi) ȷ fi ӷ ̷ٷ fi . > < > ӷ i> ηٿٷ >~ <~. 7 LIST MENU 8 0 9 Q. VIEW EXIT BACK EXIT MENU INFO i GUIDE OK OK INFO i GUIDE BACK FAV VOL * FAV PR VOL PR MUTE 1 RATIO SLEEP SUBTITLE UPDATE 2 3 YMITMHO ٿ. fiv~ EO > OONHO PAO o^̤vo 70 TM TM 1 Ȥ < MENU η ηfi ٷ <ڷ D < E ȷ ӷ Ϥ EIKONA. M. MENU . 1 2 Ȥ < G η ηfi ٷ <ڷ < E ȷ ӷ Ϥ />̷o~. D ٿ. fiv~ />̷o~ o^̤vo G 3 < > G η Ӥȷ ٷ ȿ D < E ȷ ӷ Ϥ fi, M, pfi < <~. v. fiv~ > fi M pfi <~. 4 Ȥ < EXIT ȷ ӷ ·Ӥi η< , < fiڷ~. 23 TM TM ٿٷ fiӷ~-< <~ i> ȷڿ ٷ ^ ^ η ^ Ȥ^ fiӷ. [. . . ] < [k][h][ ][Set ID][ ][̤ӷ][Cr] ̤ӷ Min: 0 ~ : 64 ӷڤ fiٷ "÷ڿ ڷ̷ ̤^ 1". ӷڿ <, , ~ [h][ ][Set ID][ ][OK][̤ӷ][x] ӷڿ <, , ~ [c][ ][Set ID][ ][OK][̤ӷ][x] * Yٷ > ^~ > < RGB-PC < < Component, Ϥ fi fiӷ~ 16:9 < 4:3. 111 0 9 . < [k][i][ ][Set ID][ ][̤ӷ][Cr] ̤ӷ Min: 0 ~ : 64 ӷڤ fiٷ "÷ڿ ڷ̷ ̤^ 1". > >~ ӷ ο < i fi AUDIO (HXOTM). < [k][t][ ][Set ID][ ][̤ӷ][Cr] ̤ӷ Min: 0 ~ : 64 ӷڤ fiٷ "÷ڿ ڷ̷ ̤^ 1". [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY KDL-32S2530

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY KDL-32S2530.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag