οδηγίες χρήσης SONY KDL-32V4000

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY KDL-32V4000 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY KDL-32V4000 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY KDL-32V4000


SONY KDL-32V4000 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (17825 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SONY KDL-32V4000 annexe 1 (34905 ko)
   SONY KDL-32V4000 annexe 2 (6191 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY KDL-32V4000

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue : Neutral Brown : Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows; The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. [. . . ] < '/" ȷ ӷ ȷϤ "PC sound select" (< i~ < fi /) η < OK. Menu[Sound:Advanced] PC sound select Speech emphasis Sound wide PC sound select 5 < '/" ȷ ӷ ȷϤ "On" : SELECT O K : ENTER M BACK E : EXIT (̤) η:< OK. Menu[Sound:Advanced] Speech emphasis Select option On Off 3 < '/"/\/| ȷ ӷ ȷϤ fi <SELECT O K : ENTER M : BACK< OK. : i> η E : EXIT Menu[Sound:Advanced] PC sound select Select option PC TV AV1 FM radio 6 < K END ȷ :. : EXIT : SELECT O : ENTER M BACK E AV2 TMTM "Speech emphasis" (OEʷ >~) > ӷ i> fiٷ "Sound via" (~ ̤^) i> "Hi-fi" (TM^fi ̷). 4 : SELECT O K : ENTER M : BACK E : EXIT < END ȷ . 18 GR <~ >~ (TMӤȷ) ڿ̷ٷ fiڷ~ [1] fi̷ ӷ< i> ȷη> ڷο^ ȷ ӷ ӷ< η ӷ i ηȷ ڿ̷ٷ fiڷ~ ٿ ̷ ~ ηٿٷ~. 7 < '/"/\/| ȷ ӷ Ϥ i ^ ڷ̿^ fi > ٷ ڿ̷ٷ i i η < ȷ ӷ ·Ӥi ifi i>^ ~ fi̷~ ӷ<~. Menu[Setup:Programmes-TV] Automatic search 759. 25MHz PAL-B/G 0 8 E09 16 1 S06 9 E1 0 17 2 S08 10 E11 18 3 S1 0 11 E36 19 4 S11 12 E37 20 5 E03 13 E38 21 6 E05 14 E5 0 22 7 E06 15 E53 23 E54 E56 E57 : SELECT O K : ENTER M : BACK E : EXIT TMTM > > 7 ȷ ̤~ fi ڿ ȷη> ӷ<~. 8 < '/" ȷ ӷ ȷϤ "Start search" (> ӷ<~) η < ȷ ӷ گ> fi̷ ӷ< ڷ̿^. Menu[Setup:Programmes-TV] Automatic search Adjust setting 1 2 3 < MENU ȷ ӷ , ifi . < '/" ȷ ӷ ȷϤ "Programmes-TV" (ڿ̷ٷ fiڷ~) η < OK. Menu[Setup:P Picture Sound Setup Prog Prog Firs Rota AV c Cloc PC s Lang rogra Features ramme ramme t ins te onnec k set etup uage mmes-TV] s-TV s-FM radio tallation tions up C C S S S o o o t t u l u o a n o n r r try ur sy d sys e pro t sea s t g r t e r c Germany em PAL m B/G . from h 9 : SELECT O K : ENTER : BACK E "Search is completed" Yٷ ʷ> M<̷ : EXIT (~ ӷ<~), < END ȷ . [2] > ۷< > ӷ i> ڿ̷ٷ ο. 4 < '/" ȷ ӷ ȷϤ "Automatic search" : SELECT ӷ<) : BACK E : EXIT (fi̷ O K : ENTER M η < OK. Menu[Setup:Programmes-TV] Automatic search A M S E E u a o r n t n r a t o u t s e matic search al adjustment e programme range r/change name 1 2 5 < '/" ȷ ӷ ȷϤ ifi ȯ> η : SELECT O K\/| ȷ M : BACK E : EXIT < : ENTER ӷ ۷fi i. Menu[Setup:Programmes-TV] Automatic search Adjust setting C C S S S o o o t t u l u o a n o n r r try ur sy d sys e pro t sea Germany em PAL m B/G . from h i< ٷ , <̷ٷ fi 1 ^~ 3 [1] fi̷ ӷ< ȷ ӷ , ifi "Programmes-TV" (ڿ̷ٷ fiڷ~). < '/" ȷ ӷ ȷϤ "Manual adjustment" (> ۷<) η < . Menu[Setup:Programmes-TV] Manual adjustment A M S E E u a o r n t n r a t o u t s e matic search al adjustment e programme range r/change name s t g r t e r c : SELECT O K : ENTER M : BACK E : EXIT TMTM > ӷ Ͽ "Colour system" (TM̷ ^̿^) η "Sound system" (TM̷ <) fi fiٷ "Country" (ڷ) > "Other countries" (~ ~). 3 6 < '/" ȷ ӷ ȷϤ ifi : SELECT O : ENTER M \/| E : ӷ ȯ> ηK < : BACK ȷEXIT ڷ< i. (> >ӷη fi > ȷ ̤~. ) > >~ ӷ Ϥ < ηӷ ȷ ӷ i> ȯ> "Frequency" (TMfiٷ). Menu[Setup:Programmes-TV] Manual adjustment Adjust setting C F N C S S h r a o o k a e m l u i n q e o n p nel uency ur system d system 1 2 E P B O 5 2 1 A / f 9 4. 25MHz 2 L G f < '/" ȷ ӷ Ϥ "Store progr. from" (i fiڷ̷ fi) η < OK ȷ ӷ , ifi "Store progr. from" (i fiڷ̷ fi). Menu[Setup:Programmes-TV] Automatic search 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 E E E E E E E E 0 1 1 3 3 3 5 5 9 0 1 6 7 8 0 3 1 1 1 1 2 2 2 2 6 7 8 9 0 1 2 3 E54 E56 E57 S S S S E E E 0 0 1 1 0 0 0 6 8 0 1 3 5 6 1 1 1 1 1 1 4 : SELECT O : ENTER M < KEND ȷ : BACK E : EXIT . : SELECT O K : ENTER M : BACK E : EXIT GR 19 <~ >~ (TMӤȷ) ̤ ȯ> Channel (ӿ) Frequency (TMfiٷ) </ ԯ< 0159 ڷ< ηӿ Ͽ fi < ηӿ. [4] ȷڷ< ڿ~ ڷ̿^ OEӷ < fiڷ ο ڿ̷ٷ ̤ ڿ ӷ ȷڷ. 045 863 (MHz) ٤~ ۯfi~ ӿ fi <̷, ԯ< ηٿٷ~ η ۯ ӷٷfi. Auto, PAL, SECAM > ̷~. Name (Y̷) Colour system (TM̷ ^̿^) Sound system (TM̷ <) Skip (ڿ, , ) B/G, I, D/K, L, L', Auto* TM̷ <̷~. On (̤) ӿȷ <̷ "() (YNO)" Off (̤) ٷ ڿ ڷ>ٷ. * "Auto" (fi̷) "Sound system" (TM̷ <) >ӷ ȷi fi fiٷ "Colour system" (TM̷ ^̿^) i> "Auto" (fi̷). 1 2 TMTM ӿ ~ i>~ ̷ ^̿^ ٷ ηӿȷ, ӷϷ< ηӷ > ӷ >ӷ <. i ӷ ӷϷ< ηӷ Ͽ "Auto" (fi̷) "Colour system" (TM̷ ^̿^) ڤ ̷ <, , ~ (PAL < SECAM). i< ٷ , <̷ٷ fi 1 ^~ 3 [1] fi̷ ӷ< ȷ ӷ , ifi "Programmes-TV" (ڿ̷ٷ fiڷ~). < '/" ȷ ӷ ȷϤ "Erase programme range" (ȷڷ< ڿ~ ڷ̿^) η < OK. Menu[Setup:Programmes-TV] Erase programme range A M S E E u a o r n t n r a t o u t s e matic search al adjustment e programme range r/change name [3] fi i~ ^ ڷ̿^ ȷ ο ڿ̷ٷ ӷ Ϸ iڷ. 3 < '/"/\/| ȷ ӷ ȷϤ fiڷ̷ SELECT O Kӷ ȷڿ, , Eη < OK. i ӷ ȷڿ, , ڿ̷ٷ ȷ ̤ ڿ, ȷϤ fiڷ̷ گ< ~ i<~ ڿ~. Menu[Setup:Programmes-TV] Erase programme range 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 E E E E E E E E 0 1 1 3 3 3 5 5 9 0 1 6 7 8 0 3 1 1 1 1 2 2 2 2 6 7 8 9 0 1 2 3 E54 E56 E57 1 2 i< ٷ , <̷ٷ fi 1 ^~ 3 [1] fi̷ ӷ< ȷ ӷ , ifi "Programmes-TV" (ڿ̷ٷ fiڷ~). < '/" ȷ ӷ ȷϤ "Erase programme range" (ȷڷ< ڿ~ ڷ̿^) η < OK. Menu[Setup:Programmes-FM Erase programme range A M S E E u a o r n t n r a t o u t s e matic search al adjustment e programme range r/change name radio] 3 1 2 i< ٷ , <̷ٷ fi 1 ^~ 3 [1] fi̷ ӷ< ȷ ӷ , ifi "Programmes-FM radio" (ڿ̷ٷ-ڿ FM). < '/" ȷ ӷ ȷϤ "Sort" (fi) η < OK. Menu[Setup:Programmes-FM Sort A M S E E u a o r n t n r a t o u t s e matic search al adjustment e programme range r/change name radio] < '/"/\/| ȷ ӷ ȷϤ fiڷ̷ : i : ENTER M : BACK : EXIT SELECT O Kӷ ȷڿ, , Eη < OK. ̤ fiڷ̷ , ٷ >. i ӷ ȷڿ, , ڿ̷ٷ ȷ ̤ ڿ, ȷϤ fiڷ̷ گ< ~ i<~ ڿ~. Menu[Setup:Programmes-FM Erase programme range 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 2 3 3 4 4 5 5 6 . 5 0 5 0 5 0 5 0 1 1 1 1 2 2 2 2 6 7 8 9 0 1 2 3 radio] 0 0 0 0 0 0 0 8 8 9 9 9 9 9 9 9 0 0 1 1 2 . . 0 5 0 5 0 5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9 9 9 9 9 9 0 6 7 7 8 8 9 9 0 . . 5 0 5 0 5 0 5 0 3 4 < '/"/\/| ȷ ӷ ȷϤ ifi : SELECT O fiڷ̷ K : ENTER M : BACK E : EXIT ӷ ٷi. Yٷ ηӿ ٷi> i< i, fi~ ~/fi~ i~ ηӷ i ٷi ^/ο^. < OK ȷ ӷ ͤi fi ̷ >. Menu[Setup:Programmes-FM Sort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 2 3 3 4 4 5 5 6 . 5 0 5 0 5 0 5 0 1 1 1 1 2 2 2 2 6 7 8 9 0 1 2 3 radio] : SELECT O K : ENTER M : BACK E : EXIT ȷڿ ڿ̷ٷ ̤ ڿ, < '/"/\/| ȷ ӷ Ϥ fiڷ̷ ٤~ ~ ڿ~. ̤ fiڷ̷ , ٷ >. Menu[Setup:Programmes-FM Erase programme range 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 2 3 3 4 4 5 5 6 . 5 0 5 0 5 0 5 0 1 1 1 1 2 2 2 2 6 7 8 9 0 1 2 3 radio] 0 0 0 0 0 0 0 8 8 9 9 9 9 9 9 9 0 0 1 1 2 . . 0 5 0 5 0 5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9 9 9 9 9 9 0 6 7 7 8 8 9 9 0 . [. . . ] Yٷ Ӥ ȷ ȷ< <, , , ^i> fi Ӥ ٷ ηȷ fiӷ~ η < ~ >ȯ~ fi~. GR 39 , ̿^ < , <iȷ ¯, ٿ ٷ ڷο^ ȷ i< ηٿٷ ~ , Ͽ, ~. TM< fiڷ~ LCD fi, ̷ ٿ >^ , ^i> fi ۷~ ӷϷfi ̷~ >ӷ ̤~ ^ٿ > >~ ̷~. , ^i> fi <~ i> mute. گ <~. ڷ< 6 ~ fiӷ گ fiӷ < <~. 11 11 15 9, 39 11 12 12 fiӷ گ fiӷ. گ fiӷ fi > AV-IN2. گ fiӷ < <~, fi ifi, ~. , ^i> fi ڷ> >ӷ ̤ ^ٿ. < <, , > ӷ >ӷ fi, ̷. 6 fiӷ >ӷ ηi<. , ^i> fi ڷ> >ӷ ̤ ^ٿ. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY KDL-32V4000

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY KDL-32V4000.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag