οδηγίες χρήσης SONY KDL-40EX505

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY KDL-40EX505 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY KDL-40EX505 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY KDL-40EX505


SONY KDL-40EX505 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2884 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY KDL-40EX505

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] > 20. fiٷ ӷ ηٷ< ӷ Ӥ , > , fi Q-Link, ڷ > ӷ < (ӿ, , ) . fiٷ ӷ ηٷ< ӷ Ӥ , > , fi NEXTVIEWLINK, i ڤ ӷ ο >ٷ ηٷ. TM, i> > <~ , >. D , > 夯ٷ ηٷ ȯ>^ fiڷ, fi i ڤ ӷ Ϥ ȯ> Download (ηٷ ) , >. D ̷ ^>~ Q-Link > ^ٿ, Ϥ · >ӷ ̤ ԯ< AV2 ~ fiڷ~, · η Scart >ӷ <~ >~ η · , > >ӷ , fi Q-Link, NEXTVIEWLINK < ~ fiȷ~ ¯>~. [. . . ] (AV2) ԯ< AUTO 11 TMTM - TM fi~ ۷~ ڤ ӷ ٷ< ~ i>~ ^ i^ ڿ̷~. > i>^ ٷi> TM TV/AV SET UP < Ϸ< ~ Ϥ TM i>^ Teletext ȷfi~ Q-Link TMfi~ < ۷~ FLOF ٷi> fi~ Ϥ fi~ ~ ӷη>~ Ϸ~ (, . ʿϷ ڷο^) < ԯ< < < STR ȷ ӷ i Ϸ~ οӷ. ٷfi < < TV/AV ȷ ӷ ͤi . STR TV/AV ~ i>^ Teletext ȷfi~ Q-Link TMfi~ < ۷~ FLOF ԯ< TV/AV 1 CH41 <TV/AV STR < ԯ< ȷڷ< i~ i~ ڿ̷~ ~ i<u TMfi~ fi >~ i TM̷ ̷~ fii^ ٷ~ ^. < fi < ¯> < ͷӿ fi < ȷ , , >^ ٷfi~ < < TV/AV ȷ ӷ ͤi . AUTO <- TV/AV STR Ϸ< ڿ̷~ < >~ ~ i<u TV/AV fi 1: 2: 3: 4: 5: . CH41 fi ̷ XYZ O O O O O >^̷ TM SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 ȷڷ< TV>VCR 12 TMTM - TM ۷^< ȷ~ i~ ڿ̷~ Ϥ i ڿ̷~ fi fiٷ ӷ ۿ Ӥ fiڷ̷. <- TV/AV STR Ϸ< ڿ̷~ < >~ ~ i<u < ڿ < fi 1: 2: 3: 4: 5: . < ͷӿ ڿ < ȷ , , >^ fi fi fiڷ̷ > ٿ ӷ i>, ӷ ̷i>, < ӷ ^i> < < STR ȷ ӷ ο fi ٷfi~, < < TV/AV ȷ ӷ ͤi . STR CH41 CH44 fi ̷ XYZ ZXY O O O O O >^̷ TM SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 ȷڷ< TV>VCR TV/AV ȷ ӷ ٷ< ӷ fiڷ̷ i <- TV/AV STR Ϸ< ڿ̷~ < >~ ~ i<u fi Ϥ i ڿ̷~ fiٷ ӷ ٷ<. 1: 2: 3: 4: 5: . < > < ¯<. CH41 CH44 fi ̷ XYZ ZXY O O O O O >^̷ TM SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 ȷڷ< TV>VCR Ϥ Ӥ i. <TV/AV STR Ϸ< ڿ̷~ < >~ ~ i<u < ͷӿ > < ȷ , , >^ fi 1: 2: 3: 4: 5: . ٷfi~, < < TV/AV ȷ ӷ ͤi . TV/AV CH41 CH44 fi ̷ XYZ ZXY O O O O O >^̷ TM SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 ȷڷ< TV>VCR 13 TMTM - TM TMfi~ i~ ڿ̷~ Ϥ i ڿ̷~ Ϸ< ηӷ < >~ ~ i<u ٷi> i ηӷ <TV/AV STR < < ifi ηӷ < < < C ȷ fi, ηӿ (TM. 5) < < STR ȷ ӷ ο fi ٷfi~, < < TV/AV ȷ ӷ ͤi . STR fi 1: 2: 3: 4: 5: . CH41 CH44 - ̷ XYZ ZXY O O O O O >^̷ TM SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 TV/AV Ϸ< fi̷~ ȿ~ i~ ڿ̷~ Ϥ i ڿ̷~ ȷϤ ڿ̷ < >~ ~ i<u ٷi> i fi̷~ <- TV/AV STR fi Ϥ ӷ Ӥ ڷ<ڷ 1: 2: 3: 4: 5: . ٷi> fi i ڷ<ڷ TM¯> ̤ ӷ ȷη> < < STR ȷ ӷ > fi ٷfi~, < < TV/AV ȷ ӷ ͤi . STR CH41 CH44 - ̷ XYZ ZXY O O O O O >^̷ TM SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 +-- . !: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TV/AV 14 TMTM - TM ȷ ӷ ȿ i ڿ̷~ ӷ > fi, fiڷ̷ fi Ϥ i ڿ̷~ >^̷ / ~ / < >~ ~ i<u ٷi> < ̷~ Ϥ ٷ ~ >~ ̷~ < ̷~. < < STR ȷ ӷ ο fi ٷfi~, < < TV/AV ȷ ӷ ͤi . <TV/AV STR fi STR 1: 2: 3: 4: 5: . TV/AV CH41 CH44 - ̷ XYZ ZXY O O O O O >^̷ TM SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 TM>^: ٷ ȷ i ڿ̷~, fi, ηӿ ٷ~ < C η ٷ iο <ڷ ¯> >ӷ ȷi. ȷ ӷ Ͽ ̷ fiڷ~ ȿ~ i~ ڿ̷~ Ϥ i ڿ̷~ ٷi> < <̷~ Ϥ ̷ < SC1 : PAL B/G, H / SECAM B/G SC2 : PAL D/K / SECAM D/K < < STR ȷ ӷ ο fi ٷfi~, < < TV/AV ȷ ӷ ͤi TV/AV . STR i <̷~ < >~ ~ i<u <- TV/AV STR fi 1: 2: 3: 4: 5: . CH41 CH44 - ̷ XYZ ZXY O O O O O >^̷ TM SC1 SC1 SC2 SC1 SC1 ȷ ڷ< >~ ڿ̷~ , fi , > Ӥ ԯ< AV2 ٷi> < ڿ̷~ < Ϥ < ¯>. ʷi> <̷ ӷ ڷ<, Ϥ , > ۷~ (Unable to download, check your VCR) fiڷ > ӷ > ~ >~ ڿ̷~ , >. ٷfi~, < < TV/AV ȷ ӷ ͤi . ȷη> TVVCR ͤ ̤ fiڷ̷ : 63 TV/AV ¯< ̤ 15 TMTM - TM fi̷~ i~ > ӷ ο fi̷ ӷfi ~ fiڷ~ ٷ ο ηӿȷ. < > >ӷ < · ٷ> ȷ< ԯ<. SET UP > i>^ ٷi> TV/AV < ԯ< ~ i>^ Ϥ Teletext ȷfi~ Q-Link TMfi~ < ۷~ FLOF ԯ< ٷi> fi̷~ i~ Ϥ fi̷~ i~ 1 CH41 <TV/AV STR < ԯ< ~ i<u < < ȷ ӷ , , ^i> ȷ ӷ TMfi~ fi >~ i TM̷ ̷~ fii^ ٷ~ ^. (AV2) ԯ< Ϥ ڷ ۷~ < < ȷ ӷ < ȷη> fi̷~ i~ AUTO fiڷ i ο > ^ ٷi, i ~ > η i ~ ٷ<. < ȷ ӷ < < ӷ i ڿ̷~ , > ηٷ >. REC ڷ<. < < fi ȷ ӷ < ڷ<. 21 TELETEXT D >~ Teletext > ӷ > ӿ ~ >~ <~, η >ӷ ȷi~ fi fiٷ ηӿ Ϥ Teletext. D ٷ~ < Picture fiڷ , >ٷ > Teletext i ʷ>ٷ > ^fiٷ~ < <~ ڷ, Ԥ~. ٷ~ < Setup fiڷ , >ٷ > Teletext i ʷi Τ~ >~ ο^ ̤~ ~ ifi~. ٷ ȿȷ ~ >~ Teletext ٷ < > ӷ Ϸi> ifi >. D > >ӷ > LIST ; TM > List ٤~ ȷ> ^ i> >^ ʷ>ٷ ο^ ̤~ ~ ifi~. i ӷ~ ~ ~ i~ > ӷ Ͽ η ӷ i> < ~ fiڷ~. > >ӷ > FLOF; TM > FLOF ٤ڷ ȷο ^̷ >ӷ ʷ>ٷ ο^ ̤~ ~ ifi~. ӷfiٷ < < fi, ~ >~ ^ ʷ̤^ ̤^. > >ӷ > TOP Teletext ; P ̷> >ӷη~ ^ >^ (TABLE OF PAGES) < Teletext ^>~ , <̷ٷ. Ͽ < < η > i ʷi>. ^~ >ٷ ; > P > ٷ 4 ^̷ <ڷ, fi, ڿ, > η ȷ < ^ fii^ . ٷ , > i̷ ^ i > >~ ӷ Ϥ ȷΤ~ ̿~ fi^~ ȷ ڿ̷ ~, fiʷ, . D fi < i Ϥ fi ȷi > ~ ٷ ^. ȿ >ӷ ٷ <̷ٷ ; D D D D D < >~ ̷ fi~ η fi <. ۿ ӷ ifi >~ >ٷٷ, ӷ ^̷fi ʷ>ٷ ο^ ̤~ ~ ifi~. ηٿٷ ~ >~ ʷ>ٷ ο^ ̤~ ~ ifi~ ٷ ӷ ^> fi < i < ȷ ӷ i< >. TV/TEXT < < TV/TEXT. [. . . ] Ϥ · fiڷ , >ٷ > ӷ<~. ifi fiӷ ifi <~ iο Ϥ ̷~ >ӷ i̤ӷ Ͽ >. ifi ̷ fi~ <~ TM> ͷӿ ηӿ() <~ < ڷ^̤ fiӷ i<~ < ηifi <~ < , < < ̷< i^ڿ. ^~ ~ fiӷ fi~ <~ <, , < >ӷ ٷi<~ ȯ> MPX ( <) OFF ̤ ӷ , ^i> <, , . < fiӷ i<~ < ڷ^̤~ <~ 26 TMTMTM H ¯< < (SERVICE). > < SERVICE , i> >ӷη ~ i , ̿^ , >ٷ > ȷ ӷ ηٷ< fi, ̷. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY KDL-40EX505

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY KDL-40EX505.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag