οδηγίες χρήσης SONY KDL-40EX706

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY KDL-40EX706 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY KDL-40EX706 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY KDL-40EX706


SONY KDL-40EX706 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2884 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY KDL-40EX706

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ̻ ̾ ǽ о ǽ 3DQDVRQLF $XWR ҽ Ӽ Ž ˾ ˾ ռ Ƽ Ž ν վ Ž ǽ 3DQDVRQLF $XWR ɾ ̾ ˾ ɼ :, '( ν Ҿ ͻ վ Ž Ӽ Ž ˾ :66 ǽ ̼ Ӽ ͻ ؼ 6&$57 ǽ 3DQDVRQLF $XWR ̻ Ҿ ̼ ν ҽ ˾ ̻ ̾ ˾ ͽ վ ӽ Լ ξ ˾ н Ž ; ̻ ջ ̾ ռ ˾ ǽ 3DQDVRQLF $XWR н ̼ ͻ ˾ ƻ Ž ˾ ½ ξ ½ Ž ǽ \Ҽ ½ ̾ ˾ Ž ˽ ջ ̾ Ծ Ž Ž ҽ ͻ վ ǽ 3DQDVRQLF $XWR Ž) ǽ Լ μ ˾ ˼ ҽ !! ǽ ǽ Լ μ ˾ ҽ !! -XVW -XVW Ž ǽ Լ ջ ˾ Ž վ ҽ ҽ ˾ Ž ھ ͽ վ н Լ Ž Ҽ ; ɾ Ҿ վ !! -XVW ǽ ν ˾ ˾ ͻ ҽ !! =RRP (ν ˾ ҽ =RRP !! =RRP =RRP ν ˼ ˾ ̾ վ ҽ =RRP !! =RRP =RRP ν ˾ ̾ վ ҽ ǽ ν ˾ ͻ Ҽ ; =RRP !! =RRP +2/' ̼ +2/' Ľ Ծ ɼ ˾ ļ ͼ +2/' Ծ һ Ҿ ǻ ˾ ˾ ͽ Ͻ ˾ Ž Ǽ ʼ н 0(18 2. ˾ ͽ ˾ ˾ ͽ Ǽ Ǽ ˼ Լ ̼ 79$9 79$9 ʻ ˾ ͽ ˾ ͽ ˾ ˾ һ ̻ Ž ˻ ͽ վ ˼ ˼ ˾ Ծ һ ͽ ɾ ˾ һ Ҿ ǽ ͽ ͽ Sͽ һ Ҿ ǽ Ծ һ ͽ ɾ ˾ Ͻ ˾ Ž ͽ ˾ ̻ ͽ ˾ Ž Ǽ ʼ н Լ ̼ 79$9 ʻ ͽ ˾ Լ ̼ һ ˻ ͽ 3ͽ ˾ 0(18 2. [. . . ] Ƽ Ǽ Ǽ ˾ ͽ ˾ ˼ Խ ξ ҽ н ˾ $XWR 79$9 1 ˾ ͽ ˾ ˼ Խ ξ ҽ н ˾ $XWR ͽ ˾ ˾ ˾ һ ̻ ͽ ˾ Ž ˻ Խ ͽ վ ξ ˼ ˼ ҽ н $XWR ǻ ˾ ˾ Խ ξ о ; 176& ҽ Ž Ž Ž ͼ Ž ջ ˻ ͽ ռ ν λ ǻ ˾ һ Ž ˻ ͽ Ǽ Ӽ 5) $9 $9 $9 ͻ 5*% ӽ ؾ ˾ Ž ǽ Ծ ɾ Ž ƻ ˻ ͽ Ž Ǽ Ӿ Ӽ ̼ ҽ Խ ξ о 176& ҽ н н Խ ξ $о 176& ҽ ͽ н һ ͽ ˾ Ծ ˾ ˾ ˾ 315 Ծ վ ˾ 315 Ž) Ž Խ н Ž ν ټ Խ о һ ͽ ˻ ͼ Ͻ ˾ Ž ̻ + + 0(18 2. Ƽ Ǽ Ž Ǽ ʼ н Լ ̼ 79$9 ʻ 79$9 + ҽ н Ž Լ 0 ˼ ҽ н Ž 03; ˼ Ӽ ̾ ξ Ͻ ҽ ̻ ξ Ͻ н н Ž Ž ǽ н Ž ջ Ҿ Ž 03; μ ͽ ǽ 6WHUHR о ̽ о Ծ ̼ Ž ǽ Ž ջ Ž ̻ ˼ ǽ 0212 Ž н ̻ 0212 0 0 Ӽ Ľ Ž Ž ǽ ˼ ̽ ̻ ǽ Լ һ ˼ ν ƻ о Ľ 0RGH Լ ͽ ̽ Ҿ ˽ ͻ н Ͻ ˾ Ž Sͽ ̻ Sͽ Ž Ǽ ʼ н Ǽ Ž о Լ ̼ 79$9 ʻ ͽ 0(18 2. Ƽ Ǽ Ǽ Sͽ $9 RXW 79 7HOHWH[W 723 ˾ ; 4/LQN 79$9 7(;7 ; Ǽ ˼ $9 ˻ $9 RXW ƻ Ǽ ̼ ؼ $9 6FDUW Ž ̻ ջ ž Ӽ Ǽ $9 $9 0RQLWRU ˾ ν վ Ծ о ͽ 4/LQN ̻ ̽ ƻ Ǽ ̼ ؼ $9 6FDUW Ž ̻ ջ ž Ӽ Ǽ $9 $9 0RQLWRU ˾ ν վ Ծ о ͽ 4/LQN ̻ ̽ Ǽ 7HOHWH[W һ ̻ 723 )/2) ǽ /, 67 $9 RXW 7HOHWH[W ˾ ǽ ˾ ɼ ž ͻ Ͻ Ž ̻ Լ ; Ž ; )OLFNHU5 Ž Ž ͻ 21 о Ž ļ ˾ Ծ Ž Ծ ˻ л Ž ; ̻ ջ 2)) 4/LQN Ž һ ν Ž ͻ ½ '9'5 Ž Ծ 4/LQN 1(;79, (:/, 1. Ҿ ǽ Ž ν Ļ $9 $9 ػ ǽ 4/LQN ǽ 4/LQN Ž ջ 2)) $9 Ծ Ž $9 ǽ 4/LQN Ž ջ $9 Ծ Ž $9 ̻ Լ Ž ջ Լ ̽ 7HOHWH[W 4/LQN 7(;7 ǽ Ͻ Xr) (QJOLVK )UHQFK *HUPDQ *UHHN , WDOLDQ 6SDQLVK6ZHGLVK 7XUNLVK Ͻ h ) (QJOLVK (VWRQLDQ /HWW 5XPDQLDQ 5XVVLDQ 8NUDLQLDQ /LWKXDQLDQ Ͻ !&]HFK +XQJDULDQ /HWW 3ROLVK 5XPDQLDQ /LWKXDQLDQ ; ̽ Ž ξ Ծ 26' һ ̻ Ž Ž վ Ǽ ˼ Ҽ Ҽ ̽ ˾ ͻ վ Ž ǽ Լ Ҿ һ Ҿ ˽ Ծ Ͻ ˾ Ž Sͽ ̻ Sͽ Ž ̻ Ž Ǽ ʼ н ջ ǻ Ž 0(18 &+ ռ Ƽ ; 2. Ǽ ؼ ξ $73 ؼ $XWR ˽ ɾ $9 79$9 Լ ̼ 79$9 ʻ Ҿ ξ һ ˽ ξ Ǽ Ƽ ӽ Ž Ծ ˽ ɾ Ծ һ Ծ ; ž ˽ һ ; ջ ˽ Ҿ Ͻ ҽ ǽ Լ һ Լ Ǽ Լ м ɾ һ ͽ н ; Լ + Ǽ Լ Ž Ļ Լ $9 $9 ͻ ؼ $9 $9 ͽ 2Q Ҿ Ž ͻ Ӽ Լ ͽ 2II Ҽ ξ һ ͼ ͽ ջ 0(18 Ͻ ˾ &+ Ž ͽ ̻ ͽ Ž ̻ Ž ξ ̻ ξ ǻ Լ ̼ 2. ǻ 79$9 ξ Լ ̼ 79$9 ʻ Ƽ ջ ռ Ƽ ; 2. Ǽ ؼ ξ $73 ˽ ɾ $9 ؼ $XWR ν ռX Ǽ &+ ռ Ƽ ˽ 2. Ǽ ν Լ ̼ 79$9 79$9 ʻ ˽ ; ̾ Ҿ Լ ̼ ) ҽ Ҿ ž ͻ Ž ; Լ ̼ ̻ ǽ Լ ̼ 79$9 Ž Ž Ǽ ν Ǽ Լ ž Լ ̼ ջ μ ν н Ծ ; Լ ̼ 675 ; ջ ¼ ӽ ν Լ ̼ ) ʻ Y ) 79$9 Y 675 ; ) 675 &+ 6& ) Ǽ ν ռX ) 79$9 ; ̾ 9 ν 79$9 Ž 675 ռX ) 675 ) 79$9 Լ ž ͻ Ǽ ջ ɼ ˼ Ž ̻ Ǽ Ͻ ˾ Ž ͽ ̻ ͽ Ž Ǽ ̻ Ǽ Ž Ǽ ջ Լ ̼ 79$9 Ž ջ ʻ 0(18 2. Ƽ $9 RXW 7HOHWH[W 4/LQN Ǽ ؼ Sͽ ˾ ; 7(;7 ; Ǽ ؼ ˼ ˻ 79 723 79$9 2. @QDTUSPAC Ǽ 'HXWVFK (QJOLVK )UDQoDLV , WDOLDQR (//+1, . $ HWLQD 5RPkQ 3ROVNL @QDGPBC BGPTT6T @QDGPBC BGPTT6T @YP9PT (VSDxRO 1RUVN 'DQVN 6YHQVND 0DJ\DU 5XVVNLM 6ORYHQVN\ 6USVNL 1HGHUODQGV 6XRPL 7UNoH 3RUWXJXrV +UYDWVNL %XOJDULDQ 6ORYHQVNR 4/, 1. 4/LQN һ ν ½ ž Ͻ ˾ Ž ͽ 0(18 2. Ƽ Sͽ Ǽ Ǽ ̻ ͽ Ž Ž 4/LQN Ž 4/LQN Ž ͻ ջ 21 $9 RXW 7HOHWH[W 4/LQN ˾ ; 79 723 $9 79$9 Լ ̼ 79$9 ʻ ½ һ Ž 6&$57 ̼ ǽ ؼ $9 $9 ž Խ ؼ ½ Ž ǽ Ҽ ½ Ի ҽ ǽ 4/LQN 1(;79, (:/, 1. Ҿ ǽ Ľ Ծ ž Ծ ½ Ҿ ν Ž ͼ վ ջ Ž ½ ӽ Ƽ ', 5(&7 79 5(& Լ ̼ ', 5(&7 79 5(& ҽ ½ Ž ͻ Ծ Ž Ծ Լ ̼ ', 5(&7 79 5(& վ Ž ͼ Ž ½ Խ Ž Ծ Ž Ƽ Ǽ ½ Ӽ Ƽ ʻ ž Լ ҽ һ ջ ½ Ӽ ˾ Ļ ¼ ž ½ Լ Ծ Ƽ ջ Ž ¼ Ž ž Ƽ ½ ؽ ̻ ӻ Ľ Ƽ ˾ Ҿ ˾ ¾ Ƽ ҽ н ͻ ӻ Ž Ž Ž Ž ˾ м Ǽ Ƽ Ž 7(;7 ˻ ; Ǽ ˼ ̼ ̻ ; Ҿ 4/, 1. ̽ ƻ ǽ ½ ž һ ҽ - Ž ǽ Ծ $73 ҽ ½ ½ 4/LQN 3DQDVRQLF ƻ ̻ ǽ - ӻ ½ Լ ̼ 3/$< ž Ծ ̻ Ž $9 $9 Ž Ž ӻ - Ž ž ½ Ž ͻ 6723 Ҽ ɻ ν Ҿн ½ ¼ Ծ ɼ ν 4/LQN ǽ Ծ Ͻ ž Ǽ ½ ž Ž ɼ ǽ 4/LQN Ͻ ͽ Ǽ 4/LQN ̻ Ž ½ Ծ ν Ž ҽ ; ͻ ǽ Ž ǽ Ҽ ½ Ի ҽ 4 /LQN Ž ̻ 6&$57 Ž һ ̼ ǽ Ž Լ Ӿ ͻ ˼ Ž) '9'5 9&5 '9'5 Լ Ծ Ž ̻ ǽ ½ '9'5 3DQDVRQLF ½ '9'5 ջ ˻ ǽ ̻ Ծ Ž ҽ Ҽ ½ '9'5 Ž Լ ҽ Լ ̼ Ծ ջ ½ '9'5 ǽ μ Լ ̼ ɼ ½ '9'5 μ 9&5 '9' ˾ 9&5 '9' Ǽ ɼ ˾ Ծ ̻ ̼ ̻ ټ ջ ɼ ½ '9'5 Լ Ǽ ӻ '9' Լ ̼ Ծ ɼ Լ ӻ '9' Լ ̼ Ծ Ҽ ɻ ν Ҿ ǽ Ǽ Լ ̼ ռ ˾ Ҽ Ҿ '9'5 Լ ̼ Ծ о ջ ǽ Ǽ Լ ͻ ̼ ռ ˾ Ҽ Ҿ Լ ̼ Ծ ɻ ν н ǽ Ǽ Լ ̼ ռ ˾ Ҽ н '9'5 Լ ̼ Ծ ջ ǽ Ǽ Լ ͻ ̼ ռ ˾ Ҽ н Ͻ л Ҽ ɻ ν Ҿ ν Ҿ л ɻ ν н ν н ˽ ˾ Լ ̼ Ծ ǽ Ǽ Ǿ ˾ Լ ̼ Ž Ǽ 352*5$00( 5(& Ž ջ Ƽ Լ ʼ ջ ½ '9'5 ͽ Լ ̼ Ծ μ Ƽ 7(/(7(;7 - ǽ HOHWH[W Ž ˽ ӽ м Ž - ̼ 0(18 ž ҽ ǽ 7HOHWH[W ν ջ ; ̻ л HOHWH[W ǽ Խ Ƽ ϻ λ ̼ Ž - ; ̼ ͽ ǽ )$67(;7 Ի ջ ν ͻ վ Ҿ Ӿ ҽ з ջ Լ Խ ̼ Ծ Լ Ҽ Ҿ ҽ ͻ 723 7HOHWH[W Ǽ ̽ 7HOHWH[W ǽ Ҿ ̽ Ž Լ ̼ ̽ Ž Ž )/2) )$67(;7 " Ž ǽ 723 7HOHWH[W" Ž4 ǽ 723 Ž Ի ̼ ˾ ˽ Ǽ ˾ - Ž 63257 ɼ ̼ ˽ ̼ Ž ջ 63257 ̻ ľ ˽ ̼ ƻ о ջ - ̼ ̻ о ջ ̽ - ˾ ̼ ̻ о ջ ̽ Ž Լ4 - Ǽ ̽ ξ ; ̼ Ǽ ¼ ¼ Ž Ҿ μ ; ̽ ƽ ͻ վ ν ˾ - ̽ ν ͻ վ ҽ ̼ ɼ Լ ҽ 797(;7 Լ ̼ 797(;7 վ ν ̽ 7HOHWH[W Լ ջ λ ˼ ǽ ž ǽ 797HOHWH[W Ǽ ̽ Ž ̻ ̽ Ҿ Լ ̼ ʼ ; ̽ ; ̽ ̼ ҽ ǻ ̾ ̽ ͻ ̽ 0(18 Լ ̼ 0(18 ˻ ǽ Լ ̼ Լ ̼ Ӿ ͻ ̽ Լ ̼ λ ˾ ̾ ͻ ̽ 7(/(7(;7 Ž Ծ ջ ̻ ǽ ̽ ļ λ ǽ Ҿ ̽ 0(18 Լ ̼ 0(18 ˻ ǽ ̼ Ž Ҿ Լ ̼ ǽ ̼ ̻ ǽ ; ̾ ǽ 723 )$67(;7 ̼ ջ ǽ Լ Ի Ͻ ̽ ; ջ ɼ Լ ̼ λ ; ̽ Լ ͻ ̼ 2. Ͻ ̽ ˾ ̽ )3 μ ̽ ջ Ž ̻ ̼ Ի ̽ ž һ ҽ ǽ /, 67 ջ һ Ž Լ ̻ ̼ ̻ ; ̽ Լ ͻ ̼ 2. [. . . ] Ͻ ̽ ˾ ̽ )3 μ ̽ ջ Ž ̻ ̼ Ի ̽ ž һ ҽ ǽ /, 67 ջ һ Ž Լ ̻ ̼ ̻ ; ̽ Լ ͻ ̼ 2. ; ̽ Լ ̼ )3 ̻ Լ ̽ Լ ̼ 0(18 ˻ ǽ Լ ̼ ռ ˾ ž Լ ν ̽ 7HOHWH[W Ž վ Ž ; ̽ Ҿ ͼ Լ ̼ ռ ̽ Լ ̼ 797(;7 λ ˼ ǽ ž Լ ̽ )3 λ 0(18 ļ ̻ ̽ ļ Լ ̼ 0(18 ̼ ռ ˾ ž ǽ ̼ λ ; ̽ Ž վ Լ ̼ ļ Լ ̼ 797(;7 λ ˼ ǽ ž Լ ̼ 0(18 ̼ ռ ͻ ҽ ͻ ̽ ǽ ̼ λ ; ̽ Ž Ҿ ͼ վ Լ ̼ ռ ̽ Լ ̼ 797(;7 λ ˼ ǽ ž λ 7(/(7(;7 +2/' Լ ̽ 7HOHWH[W Ž ҽ ̻ ̽ Լ λ Ծ λ ̽ ̽ +2/' , 1'(; ؾ Լ ̼ , 1'(; һ ̽ ͻ Ҿ Ͻ Ľ ҽ һ Լ Ӿ ͽ ̼ Ծ λ ҽ ̽ ͻ Ҿ ̽ 0(18 ҽ 7HOHWH[W ͽ ̽ Ž Ҽ ̽ Ծ Ǽ ̽ ͻ ̽ ջ Ծ Լ ̽ ؽ Ž ˾ Ҿ ž ͻ Ž Լ ̽ ̻ Ծ ; ̽ ̼ Լ ̼ 0(18 ͻ ̻ ̼ 7 Ž ɾ ͼ վ Ծ ; ̽ ҽ Ž 7 ̻ ̽ ž ҽ ǽ /, 67 Ž ͼ վ Լ ̼ ռ ˾ Ҿ ž ټ ҽ ǽ /, 67 Լ ̼ 0(18 ̼ ̽ Ž ջ Լ ̼ ռ ̽ ̽ ռ ˾ ¼ - Լ ̼ 0(18 - ̻ λ ; ̽ - Լ ̼ 797(;7 λ ˼ ǽ ž 1 Ͻ Ž 7HOHWH[W Ƽ ˼ 79 ǽ $9 $9 Ļ ٻ Ž ˾ ӽ Ž Ӿ 79$9 Լ ̼ 79$9 Լ ̼ Ǽ ̻ Ǽ $9 ջ Ž Լ ̼ ̻ $9 Ļ ½ ؼ $9 6&$57 ̼ Ǽ վ ν Ҿ ̼ Լ Ǽ Ǽ Լ ž Ծ Ծ Ǽ ž Ӿ $9 Լ ҽ Ž t& Ҽ ν ž н Ӽ о ͻ ټ ˾ Ǽ Ǽ ž ؾ ˾ - Ǽ н ž Լ ̼ 79$9 ˾ ͻ ټ $9 - Ž н ̻ Ǽ $9 ɾ ̼ 79$9 Ҿ ž Լ 79$9 ͻ ͻ Ǽ $9 ջ - ž ҽ ǽ $9 ͻ ; 6281' 6(783 6(783 Ǽ 781, 1* ػ Ҿ - ͻ ټ ϽӼ ؼ Ӽ ɻ ξ Ͻ ؼ $ 9LGHR ؼ 69 69LGHR 9LGHR ؼ 9 5&$ ˾ 9LGHR ػ /5 5&$ - ٻ ν һ ڽ ž - ػ 69LGHR Ž ػ н ͻ +L)L 5&$ ػ / 5 $8', 2 287 ؼ $9 6&$57 ҽ 4/LQN 6&$57 4/, 1. ؼ 6W! [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY KDL-40EX706

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY KDL-40EX706.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag