οδηγίες χρήσης SONY KDL-40EX709

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY KDL-40EX709 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY KDL-40EX709 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY KDL-40EX709


SONY KDL-40EX709 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2884 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY KDL-40EX709

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ν RGvx !# Ǽ !$ ǽ W8S9W9S !% ǽ Uryrr !& Ļ % ̻ ' վ ( ̾ ˾ ˽ ˾ TUDGG ! ! ˾ 6W " Ǽ ˾ $9 ػ Ҿ ػ н ͻ ҽ ˻ ػ 6&$57 69, '(2 ͽ ˾ " C # ͽ $ % ξ & Ծ ! "" "# "# - ž Լ Ž ͻ - ̾ ; ž Ž Ž Ӿ $& 9 +] - ξ ʽ Ƽ ټ Լ ͻ ؼ ˼ ӽ Լ ž һ Ž Ҿ ӽ Ž ɻ3 Ҿ 3 һ ͻ ž ̾ Լ Ի Ҽ һ н ټ Խ Ҿ ͻ Ž Ҽ - ž ˾ ǻ ; Ž ˽ Ի Ž ͻ ҽ μ ̾ ټ ž - Ž Ҿ ҽ - ˾ ǽ 212)) ټ Լ ˾ ̼ ý ټ ҽ ƽ Ľ ӽ ҽ Ҿ Ž ž ˾ Ļ ӽ ҽ Խ Ž ҽ н վ ž ˾ ν ͻ ̾ Ž Ͻ ɻ ھ һ ļ ž ˾ ; һ Ž ؼ վ ž ) Լ ǽ Ǽ ̾ ̼ ӽ ˾ Ƽ о ž ˾ Լ Ծ - л ټ һ Ľ λ Ҿ Ž ҽ Խ ӽ ҽ ӽ ɻ ٻ һ н ˼ ӽ ӽ ν ž Լ ǽ Ծ м ͻ Ҽ ļ ž Լ ν ž 79 *$0(6 Ž ̻ ; վ Լ ν ž Ž Ž ; ˾ ͻ - ξ Խ н - Ž ž о Ծ Լ - Ի Ž ˾ λ ټ 3DQDVRQLF ټ Լ ¼ ž ; Լ л Ծ ǽ Ž Ծ Ž ǽ μ Լ ǽ Ž ټ ҽ ǽ $9 ̻ ˾ ؾ Լ T ҽ Ҽ ˼ 5 ҽ Լ [ 5 ǻ 80 ԼJ (85$ ҽ ҽ Ž Լ ҽ Լ ˾ - Ž Ծ ɻ ҽ Ž ͻ ɻ ͻ ҽ - Ž Ծ ˼ ν Ž ھ ҽ ̽ ͽ - Ļ ˻ ٻ $9 $9 $9 9&5 '9'5 $9 Ž ½ Ž Ծ μ 6WDQGE\ Ļ ӽ ž ҽ ž ̻ Լ ˾ ̼ Ծ μ Ͻ Ҿ Ļ Ծ ½ ؼ $9 ͻ Ž ½ ͻ ǽ 4/LQN ̽ Ҿ Լ λ ½ Ծ 4/LQN Ž ɼ ͻ Ž ž Ҿ Լ λ ½ Ծ 1(;79, (:/, 1. [. . . ] ̻ ̾ ǽ о ǽ 3DQDVRQLF $XWR ҽ Ӽ Ž ˾ ˾ ռ Ƽ Ž ν վ Ž ǽ 3DQDVRQLF $XWR ɾ ̾ ˾ ɼ :, '( ν Ҿ ͻ վ Ž Ӽ Ž ˾ :66 ǽ ̼ Ӽ ͻ ؼ 6&$57 ǽ 3DQDVRQLF $XWR ̻ Ҿ ̼ ν ҽ ˾ ̻ ̾ ˾ ͽ վ ӽ Լ ξ ˾ н Ž ; ̻ ջ ̾ ռ ˾ Ž) - ǽ 3DQDVRQLF $XWR н ̼ ͻ ˾ ƻ Ž ˾ ½ ξ ½ Ž ǽ \Ҽ ½ ̾ ˾ Ž ˽ ջ ̾ Ծ Ž Ž ҽ ͻ վ ǽ ǽ Լ μ ˾ ˼ ҽ !! ǽ ǽ Լ μ ˾ ҽ !! -XVW -XVW Ž ǽ Լ ջ ˾ Ž վ ҽ ҽ ˾ Ž ھ ͽ վ н Լ Ž Ҽ ; ɾ Ҿ վ !! -XVW ǽ ν ˾ ˾ ͻ ҽ !! =RRP (ν ˾ ҽ =RRP !! =RRP =RRP ν ˼ ˾ ̾ վ ҽ =RRP !! =RRP =RRP ν ˾ ̾ վ ҽ ǽ ν ˾ ͻ Ҽ ; =RRP !! =RRP ˾ 67, // ̼ 67, // Ľ Ծ ɼ ˾ ļ ͼ +2/' 67, // Լ ̼ 7(/(7(;7 Ž Ҿ 7HOHWH[W ǽ ˾ ͻ ǽ Լ һ Ž Ҿ ջ ̽ 7HOHWH[W Ľ Ž ǽ Լ Լ ̽ 7HOHWH[W ջ Ҿ Լ ̼ 7(/(7(;7 ν ; Ҿ վ ǻ ջ 797(;7 ǽ ˾ ͻ ǽ U@G@U@YU Ծ һ ͽ ɾ ˾ Ͻ ͽ ˾ Ž Ǽ ʼ н Լ ̼ 79$9 ʻ ͽ ˾ Լ ̼ 675 ͽ Ի Ž μ ˻ Խ ξ ҽ о 3, &785( ͽ ˾ 79$9 Խ ξ ҽ о ˾ $, ˾ $XWR 675 ҽ н Խ ξ ҽ ͽ о ν ; Ž Ļ Ǽ Ӽ 176& ž һ н һ ͽ ˾ Ծ ˾ н ˾ ˾ 315 Ծ վ ˾ 315 $, ˾ $, ˾ Ծ Ǿ ˾ о Խ Խ Ľ Ҿ Ž) Ž Խ н Ž ν ټ Խ о һ ͽ ˻ ͼ Ͻ + 6281' Ž Ǽ ʼ н Լ ̼ 79$9 ʻ Լ ̼ 675 ͽ Ի Ž μ ˻ ҽ н Ž 03; 79$9 ҽ н Ž ˼ Լ 675 ˼ Ӽ ̾ ξ Ͻ ҽ ̻ ξ Ͻ н н Ž Ž ǽ н Ž ջ Ҿ Ž Ž Ž ž ջ Ž 3; μ ͽ ǽ 6WHUHR о ̽ о Ծ ̼ Ž ǽ Ž ջ Ž ̻ ˼ ǽ Ž н ̻ Ӽ Ľ Ž Ž ǽ ˼ ̽ ̻ ǽ Լ һ ˼ ν ƻ о Ľ 0RGH Լ ͽ ̽ Ҿ ˽ ͻ н Ͻ ͽ Ž Ǽ ʼ н Ǽ Ž о Լ ̼ 79$9 ʻ ͽ $9 RXW 6(7 83 ͽ $9 RXW 79$9 7HOHWH[W )/2) ˾ ; 4/LQN 7(;7 :(67 ; Ǽ ˼ 79 ƻ Ǽ ̼ ؼ $9 6FDUW Ž ̻ ջ ž Ӽ Ǽ $9 $9 $9 0RQLWRU ˾ ν վ Ǽ 7HOHWH[W һ ̻ )/2) ǽ /, 67 ͻ Ͻ Ž ̻ Լ 7HOHWH[W ˾ ǽ ˾ ɼ ž ; Ž ; )OLFNHU5 Ž Ž ͻ о Ž ļ ˾ Ծ Ž Ծ ˻ л Ž ; ̻ ջ 2)) 4/LQN Ž һ ν Ž ͻ ½ Ž Ծ 4/LQN 1(;79, (:/, 1. Ҿ ǽ ̻ Լ Ž ջ Լ ̽ 7HOHWH[W 4/LQN 7(;7 ǽ Ͻ Xr) (QJOLVK )UHQFK *HUPDQ *UHHN , WDOLDQ 6SDQLVK6ZHGLVK 7XUNLVK Ͻ h ) (QJOLVK (VWRQLDQ /HWW 5XPDQLDQ 5XVVLDQ 8NUDLQLDQ /LWKXDQLDQ Ͻ !&]HFK +XQJDULDQ /HWW 3ROLVK 5XPDQLDQ /LWKXDQLDQ ; Ǽ ̽ Ž ξ Ծ 26' һ ̻ Ž Ž վ Ҽ Ҽ ̽ ˾ ͻ վ Ž ǽ Լ Ҿ һ Ҿ ˽ Ծ Ͻ ͽ Ž ̻ Ž Ǽ ʼ н ջ ǻ Ž Լ ̼ 79$9 ʻ 6(7 83 ͽ $9 RXW 7HOHWH[W )/2) ˾ ; 4/LQN 7(;7 :(67 ; ؼ Ǽ ˼ ; 79$9 79 Լ ̼ 675 675 ͽ Ի Ž μ ˻ Ҿ ξ һ ˽ ξ Ǽ Ƽ ӽ Ž Ծ ˽ ɾ ξ ؼ ˽ $XWR ɾ $9 Ծ һ Ծ ; ž ˽ һ ; ջ ˽ Ҿ Ͻ ҽ ǽ Լ һ Լ Ǽ Լ м ɾ һ ͽ н ; Լ + Ǽ Լ Ž Ļ Լ $9 ͻ ؼ $9 ͽ 2Q Ҿ Ž ͻ Ӽ Լ ͽ 2II Ҽ ξ һ ͼ ͽ ջ Ͻ ͽ Ž ̻ Ž ξ ̻ ξ Ž Ž ջ ǻ Լ ̼ 675 ǻ ξ Լ ̼ 79$9 ʻ Ƽ ջ 6(7 83 ; ξ ؼ ˽ $XWR ɾ $9 675 79$9 ξ Ž Ž FXUVRU Ž ջ Լ ̼ ҽ Լ ̼ Ž ) &+ ;<= P P P P 2 6& 6& 6& 6& 6& Ƽ μ 79!9&5 Ǽ ջ Ž Ž FXUVRU Ž ջ Լ ̼ Լ ̼ Ծ ξ Ҿ Ž Ž Ž Ž μ Ҿ ջ ξ Ž ) &+ ;<= P P P P 2 6& 6& 6& 6& 6& Ƽ μ 79!9&5 Ž ̻ ջ Լ ̼ Լ ̻ λ ջ Լ ̼ ; ջ ξ Ž ) &+ ;<= P P P P 2 6& 6& 6& 6& 6& Ƽ μ 79!9&5 Ž ջ ʼ ; ɼ ̼ & Ҿ Լ ̼ & Ҿ & Ҿ Լ ̼ 675 ; 675 ξ Ž ) &+ ;<= P P P P 2 6& 6& 6& 6& 6& Ǽ ξ ջ Ž ջ ̻ λ Լ Ž о ջ Լ ؽ ͻ ӽ Լ ̼ 675 ǽ ; 675 ξ Ž ) &+ ;<= ξ P P P P 2 6& 6& 6& 6& 6& 6 7 B 9 @ Y C Q D E F G H8 I P R S T U A W X V ) Ž Ҿ Ҿ Ծ Ž ջ Ž ̻ ǽ Լ ̼ 675 ; 675 ξ Ž ) &+ ;<= Ž) P P P P 2 6& 6& 6& 6& 6& ջ Ҿ ̼ & ̼ ҽ Ž ջ ž ջ Ž ջ ̻ 6& 6& 6& ) 3$/ %* 6(&$0 %* 3$/ , 3$/ '. &9%6 Ž 9 3LQ Ǽ $9 6 9+69, '(2 ؼ 69LGHR ξ Ž Ž ξ ػ н ͻ ž ٻ ν ž ͻ $9$96 $96 +L)L 5&$ ػ GS 6V9DP PVU ؼ 6W!6&$57 ( ҽ 4/LQN ؼ 6W 6&$57 ؼ $9 6&$57 6&$57 6&$57 69, '(2 4/, 1. '9' 3/$<(5 6(7 723 %2; '9' 3/$<(5 69, '(2 '9'5 3/$<(5 5*% - ٻ ν һ ڽ - Ļ Լ 77/ 9 - ž ž Լ + ؼ $9 Ž Ž ٻ ˾ - Ľ ؼ 6&$57 Ž ˾ ɻ ˾ ɾ վ Ž ˾ ˾ ɻ վ ˻ ٻ ˽λ Ž Ž 315 ͽ ˾ վ ˾ н Ž ǽ ӽ ջ ž ǽ $9 Ļ ž ҽ ž ̻ ˾׶+ Ž ͻ н ̻ ž ҽ ǽ μ ̻ ˼ ˾ վ վ ˾ վ վ ˾ ̻ Ž ͻ н ˼ μ ͻ վ ˾ ν ˼ ̼ ټ ˼ ƻ ټ ͻ ¼ ž Ž˾ ̽ ɼ ǽ ˼ ɾ ̽ ̼ Ž ռ Ž 03; 2)) ͻ Ž ̼ ˾ ˾ μ ˼ ˾ ͻ ˼ Լ T@SWD8@) ҽ Լ 6(59, &( Ž н ҽ ̽ Լ Ҿ Ҿ Ž Ž Ҿ ɻ ͻ 6(59, &( 3DQDVRQLF ƻ ; Ի ˾ ; ҽ н ͻ ټ Ǽ ӽ μ ν ˾ Լ 7;3;)0 : 7;3;)0 : 9 +] $& : ˼ < % \ 506 ; : 032 Q6G 7B Q6G % T@86H 7B T@86H G Q6G 9F T@86H 9F 9F Լ 9+) ( ( 9+) + + 9+) $ + 8+) ( ( &$79 6 6 &$79 6 6 0 0 &$79 6 6 8 8 &$79 6 6 н ͻ ټ Ҿ ټ 9+) 5 5 9+) 5 5 9+) 5 5 8+) ( ( Ǽ 3$/ ӻ 176& ½ 3$/ HIUT8 Ǽ о 176& 0+] ½ 9&5 IUT8 Ž 6W Ǽ о ½ 176& 8+) 9+) Խ 6W ؼ ˾ Ž׻ 5*% ؼ 6W н 6W! [. . . ] '9' 3/$<(5 6(7 723 %2; '9' 3/$<(5 69, '(2 '9'5 3/$<(5 5*% - ٻ ν һ ڽ - Ļ Լ 77/ 9 - ž ž Լ + ؼ $9 Ž Ž ٻ ˾ - Ľ ؼ 6&$57 Ž ˾ ɻ ˾ ɾ վ Ž ˾ ˾ ɻ վ ˻ ٻ ˽λ Ž Ž 315 ͽ ˾ վ ˾ н Ž ǽ ӽ ջ ž ǽ $9 Ļ ž ҽ ž ̻ ˾׶+ Ž ͻ н ̻ ž ҽ ǽ μ ̻ ˼ ˾ վ վ ˾ վ վ ˾ ̻ Ž ͻ н ˼ μ ͻ վ ˾ ν ˼ ̼ ټ ˼ ƻ ټ ͻ ¼ ž Ž˾ ̽ ɼ ǽ ˼ ɾ ̽ ̼ Ž ռ Ž 03; 2)) ͻ Ž ̼ ˾ ˾ μ ˼ ˾ ͻ ˼ Լ T@SWD8@) ҽ Լ 6(59, &( Ž н ҽ ̽ Լ Ҿ Ҿ Ž Ž Ҿ ɻ ͻ 6(59, &( 3DQDVRQLF ƻ ; Ի ˾ ; ҽ н ͻ ټ Ǽ ӽ μ ν ˾ Լ 7;3;)0 : 7;3;)0 : 9 +] $& : ˼ < % \ 506 ; : 032 Q6G 7B Q6G % T@86H 7B T@86H G Q6G 9F T@86H 9F 9F Լ 9+) ( ( 9+) + + 9+) $ + 8+) ( ( &$79 6 6 &$79 6 6 0 0 &$79 6 6 8 8 &$79 6 6 н ͻ ټ Ҿ ټ 9+) 5 5 9+) 5 5 9+) 5 5 8+) ( ( Ǽ 3$/ ӻ 176& ½ 3$/ HIUT8 Ǽ о 176& 0+] ½ 9&5 IUT8 Ž 6W Ǽ о ½ 176& 8+) 9+) Խ 6W ؼ ˾ Ž׻ 5*% ؼ 6W н 6W! [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY KDL-40EX709

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY KDL-40EX709.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag