οδηγίες χρήσης SONY KDL-40HX701

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY KDL-40HX701 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY KDL-40HX701 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY KDL-40HX701


SONY KDL-40HX701 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2884 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SONY KDL-40HX701 annexe 1 (26574 ko)
   SONY KDL-40HX701 annexe 2 (17896 ko)
   SONY KDL-40HX701 annexe 1 (2226 ko)
   SONY KDL-40HX701 annexe 2 (6012 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY KDL-40HX701

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] [. . . ] һ ˽ Ž ҽ Ҽ ½ - ½ nĻn Ž ž Ծ һ ̻ Ž 'RZQORDG ½ - ν 4/LQN Ž ̻ Ž ͻ ؼ $9 ž 6FDUW Ž n̼ ǽn ½ Ž Ծ 4/LQN 1(;79, (:/, 1. Ҿ ǽ Ǽ Ǽ 79$9 ͽ 7HOHWH[W )/2) ˾ ; 4/LQN ; Ǽ ; ̽ Ž ξ Ծ Ǽ 26' һ ̻ Ž Ž վ 6(7 83 Ͻ ͽ Ž ̻ 79$9 Ǽ Ǽ ͽ 7HOHWH[W ˾ ; 4/LQN ; Ǽ )/2) Ž Ǽ ʼ н ջ ǻ Ž Լ ̼ 79$9 ʻ 79$9 ξ Ҿ ξ һ ˽ Ǽ Ƽ ӽ Ž Ծ һ Ծ ; ž ˽ һ ; ջ ˽ Ҿ 12 7$* Ͻ ҽ ǽ Լ һ Լ Ǽ Լ м ɾ һ ͽ н ; + Ǽ Լ Ž Ļ Լ ͻ ؼ $9 ͽ 2Q Ҿ Ž ͻ Ӽ Լ ͽ 2II Ҽ Ǽ ؼ 79$9 ͽ 7HOHWH[W ˾ ; 4/LQN ; Ǽ )/2) ؼ Ծ ˽ &+ Ǽ ؼ Ƽ 79$9 675 ռX ɾ Լ $9 ; ξ ˽ ɾ $9 $872 ؼ ξ һ ͼ ͽ ջ Ͻ ͽ Ž 79$9 6(7 83 Ǽ Ǽ ̻ ͽ 7HOHWH[W )/2) ˾ ; 4/LQN ; Ǽ Ž ξ ̻ ξ ǻ Ǽ ؼ Լ ̼ 675 ǻ ξ Լ ̼ 79$9 ʻ 675 79$9 ͽ 7HOHWH[W )/2) ؼ ˾ ; 4/LQN ; Ǽ 79$9 &+ Ƽ Ǽ ؼ 79$9 675 ռX Ƽ ջ ; ξ ˽ ɾ $9 $872 ؼ Ž ͻ ҽ Լ 3URJ ̻ ջ Լ ̼ ҽ Լ ̼ ξ Լ ̼ 79$9 ʻ Ǽ Ǽ Ƽ 79$9 675 ǽ ռX 79$9 ξ Ƽ &+ ξ ;<= Ž 2 2 2 2 2 6& 6& 6& 6& 6& 79!9&5 Ǽ ջ ̻ ջ Ҿ λ Ҿ Ƽ 79$9 675 Ǽ Ǽ ǽ ռX Լ ̼ Լ ̼ Ծ ξ Ҿ Ž Ž Ž Ž 675 ξ Ƽ &+ &+ ξ ;<= =;< Ž 2 2 2 2 2 6& 6& 6& 6& 6& 79!9&5 Լ ̼ 675 ; ξ Լ ̼ 79$9 ʻ 79$9 Ǽ μ Ҿ ջ Ǽ Ƽ 79$9 675 ǽ ռX ξ ̻ ջ Ҿ μ Լ ̼ Լ Ƽ &+ &+ ξ ;<= =;< Ž 2 2 2 2 2 6& 6& 6& 6& 6& 79!9&5 Ǽ ̻ λ ջ Ƽ 79$9 675 Ǽ ǽ ռX Լ ̼ ξ Ƽ &+ &+ ξ ;<= Ž 2 2 2 2 6& 6& 6& 6& 6& 79!9&5 ξ Լ ̼ 79$9 ʻ 79$9 =;< 2 ; ջ ̻ ջ Ǽ Ž ջ Ƽ Ǽ ǽ 79$9 675 ռX ʼ ; ɼ ̼ & Ҿ Լ ̼ 675 ; ξ Լ ̼ 79$9 ʻ 675 ξ &+ &+ ;<= =;< Ž 2 2 2 2 2 6& 6& 6& 6& 6& 79$9 Ǽ ξ ջ ̻ ջ ̻ Ž ջ ξ Ǽ Ƽ 79$9 675 ǽ ռX ξ ̻ λ Լ &+ &+ ;<= =;< Ž 2 2 2 2 2 6& 6& 6& 6& 6& Ž о ջ Լ ؽ ͻ ӽ Լ ̼ 675 ǽ ; ξ Լ ̼ 79$9 ʻ 675 67B9@YCDEFGH 8IPSTUAWXV ) 79$9 Ž Ҿ Ҿ Ծ ̻ ջ Ž ɣ Ǽ Ƽ 79$9 675 ǽ ռX Ž Լ ̻ ǽ Լ ̼ 675 ; ξ Լ ̼ 79$9 ʻ ξ 675 &+ &+ ;<= =;< Ž 2 2 2 2 2 6& 6& 6& 6& 6& 79$9 Ž ջ Ҿ ̼ & ̼ ҽ Ž ջ ž ջ ̻ ջ Ž Լ Լ ̻ 6& 3$/ %* + 6(&$0 %* 6& 3$/ '. 69, '(2 5*% ˻ ٻ ν һ Լ ž Ļ Լ 77/ 9 Լ ž ؼ $9 Ž Ž ټ ˾ ˾ ˾ ɾ ɻ վ Ž ˾ ˾ ˻ ٻ ˽λ Ž Ž 315 ͽ ˾ վ ̻ ɻ վ ˾ н Ž ǽ ӽ ˼ ˾ վ ջ ž ǽ $9 Ļ ž ҽ ž ̻ ˾׶+ Ž ͻ н ̻ ž ҽ ǽ վ ˾ վ μ ̻ Ž ͻ н վ ˾ ν ˼ ͻ ˾ μ վ ˼ ̼ ټ ˼ ƻ ټ ͻ ¼ ž Ž˾ ̽ ɼ ǽ ˾ ˾ ˼ ɾ ̽ ̼ Ž ռ Ž 03; 2)) ͻ Ž ̼ ˼ ˾ μ ͻ 1 ˼ Լ 6(59, &( ҽ Լ 6(59, &( Ž н ҽ ̽ Լ Ҿ Ҿ Ž Ž Ҿ ɻ ͻ 6(59, &( Ҿ $9 03; ҽ н Ž н ǽ 7HOHWH[W Լ $9 ɾ ˼ ɾ о ; 0176&176& Խ ҽ Լ ˾ μ $, ˾ ; ξ 315 4/LQN 0RGH 3DQDVRQLF ƻ ; Ի ˾ ; ҽ н ͻ ټ 1 ͽ ͻ ǽ ջ ˾ ͽ ˾ ž Ž 1 ν ž׫Լ ͻ Ҽ ļ ž Լ ν ž 79 *$0(6 Ž ̻ ; վ Լ ν ž Ž Ž ; ˾ ͻ - ξ Խ н Ž ž о Ծ Լ Ի Ž ˾ λ ټ 3DQDVRQLF ټ Լ 1 ǽ Ծ м ¼ ž ; Լ л Ծ ǽ Ž Ծ Ž ǽ μ Լ ǽ Ž ټ ҽ ǽ $9 7; $6& Ǽ ӽ μ ν ˾ Լ ˼ < % 9 +] DF : : Ҿɾ : [ Խ 3$/ %* 3$/ + 3$/ 6(&$0 %* 9+) ( ( 9+) + + 9+) $ + 8+) ( ( &$79 6 6 &$79 6 6 0 0 &$79 6 6 &$79 6 6 8 8 3$/ '. 9+) 5 5 9+) 5 5 9+) 5 5 8+) ( ( 0176& Ǽ о 176& 0+] ½ 9&5 176& Ž $9 Ǽ о ½ 176& 9&5 8+) 9+) Խ $9 ؼ ˾ Ž׻ 5*% $9 ؼ ˾ Ž׻ 69LGHR 4/LQN [ 5&$ ʾ $9 69LGHR [ 5&$ ˾ [ 5&$ Լ н ͻ ټ Ҿ ټ ؼ $9 н ͻ ټ ؼ $9 Ҿ ټ Ž ҽ Ž Ͻ Ľ ӻ &; [. . . ] [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY KDL-40HX701

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY KDL-40HX701.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag