οδηγίες χρήσης SONY KDL-40NX720

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY KDL-40NX720 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY KDL-40NX720 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY KDL-40NX720


SONY KDL-40NX720 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (41530 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY KDL-40NX720

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 4-270-412-35(1) LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Instrukcja obslugi Bruksanvisning Kullanim klavuzu Návod k pouzití Kezelési utasítás Návod na obsluhu Instruciuni de utilizare Istruzioni per l'uso SE DK FI PL NO GR TR CZ HU SK RO BG IT KDL-65HX92x / 60NX72x / 55HX92x / 55HX82x / 55NX72x / 46HX92x / 46HX82x / 46NX72x KDL-40NX72x Inledning Tack för att du har valt denna produkt från Sony. Innan du använder TV:n bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk. Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. [. . . ] i Manual'in en üst sayfasini görmek için, ekrandaki yönergeleri takip ederek en üst sayfaya dönün veya HOME dümesine basin ve Home menüsünde "i Manual" altindaki "Ayarlar" öesini seçin. ~ · Televizyonu bekleme moduna getirdiinizde son sayfa bellei otomatik olarak sifirlanir. 21 TR A Kurulumu Bu televizyonu internete baladiinizda birçok fonksiyonun keyfini sürebilirsiniz: konumunu haritada gösteren bir fotorafi görüntüleme, internet videolarinin keyfini sürme vb. Fonksiyonlarin ayrintilariyla ilgili bilgi için i Manual'e bakin. ~ · nternete balanmak için bir internet servis salayiciyla temasa geçmeniz gerekecektir. KDL 65HX92x hariç nternet Televizyon veya Yönlendir ici fonksi yonlarina sahip modem Bir kablolu a hazirlama KDL 65HX92x için Yönlendir ici Modem nternet nternet Yönlendir ici fonksi yonlarina sahip modem veya ~ · LAN balantilari için Kategori 7 bir kablo (birlikte verilmez) kullanin. Televizyon Yönlendir ici Modem Bir kablosuz yerel a hazirlama Dahili kablosuz yerel a cihazi, internete ve ev ainiza erimenizi salar. Bu özellikle, bir kablosuz yerel aa balanabilir ve kablosuz a ortaminin keyfini sürebilirsiniz. Televizyonun kablosuz yerel a fonksiyonunu kurmadan önce, bir kablosuz yerel a yönlendiricisi kurduunuzdan emin olun. Televizyon nternet Kablosuz yönlendirici Modem nternet 22 TR nternet balantisini kurma A özelliini kullanarak televizyonu internete balayabilirsiniz. Kurulum prosedürü a ve yerel a yönlendiricisi tipine bali olarak deiir. nternet balantisini kurmadan önce, bir yerel a yönlendiricisini kurduunuzdan emin olun. Aaidaki çizelgeyi kullanarak kablosuz yerel a ortaminizi kontrol edin. HAYIR k Tip 3 Tip 1: Wi Fi Korumali Kurulum (WPS) ile güvenli a WPS standardi, bir kablosuz ev ainin güvenliini, kablosuz yerel a yönlendiricisindeki WPS dümesine basmak kadar kolaylatirir. Bir kablosuz yerel a kurmadan önce, yönlendiricinin üzerindeki WPS dümesinin konumunu kontrol edin ve nasil kullanilacaini dorulayin. Güvenlik sebebiyle, "WPS (PIN)" yönlendiricini için bir PIN kodu içerir. PIN kodu "WPS (PIN)" öesini her seçtiinizde yenilenir. EVET m Wi Fi Korumali Kurulum (WPS) ile uyumlu bir kablosuz yerel a yönlendiricisi kullaniyor musunuz?EVET m HAYIR k Tip 2 1 2 3 HOME dümesine basin, ardindan > "A" > "A Ayari" öesini seçin. Düme yöntemi için "WPS (Düme)" seçeneini veya PIN yöntemi için "WPS (PIN)" seçeneini seçin. ~ · Yönlendiriciye bali olarak WPS'in düme adi deiiklik gösterebilir (örn. AOSS dümesi). A Kurulumu Tip 1* Kablolu yerel a , Tip 4 * Yönlendiricinizde, örn. Air Station One Touch Secure System (AOSS) gibi bir otomatik ayarlama dümesi varsa Tip 1'in kurulumu daha kolaydir. Yönlendiricinizi kontrol edin. 4 Kurulum ekrandaki talimatlari uygulayin. Tip 1: "Wi Fi Korumali Kurulum (WPS) ile güvenli a" için yapilandirmayi takip edin. Tip 2: "Wi Fi Korumali Kurulum (WPS) olmadan güvenli a" için yapilandirmayi takip edin. Tip 3: "Herhangi Bir Tipte Kablosuz Yerel A Yönlendiricisi le Güvensiz A" için yapilandirmayi takip edin. Tip 4: "Kablolu a kurulumu" için yapilandirmayi takip edin. Tip 2: Wi Fi Korumali Kurulum (WPS) olmadan güvenli a Bir kablosuz yerel a kurmak için, SSID (kablosu a adi) ve güvenlik anahtari (WEP veya WPA anahtari) gereklidir. Bunlari bilmiyorsaniz, yönlendiricinizin kullanim kilavuzuna bakin. 1 2 3 4 HOME dümesine basin, ardindan > "A" > "A Ayari" öesini seçin. "Tara" öesini seçin, ardindan taranmi kablosuz a listesinden bir a seçin. Kurulum ekrandaki talimatlari uygulayin. (Devam ediyor) 23 TR ~ · A kurulumu için WPS kullaniyorsaniz, kablosuz yerel a yönlendiricisinin güvenlik ayarlari etkinleir ve daha önce kablosuz yerel aa güvenli olmayan durumda balanmi olan herhangi bir cihazin a ile balantisi kesilir. [. . . ] Ciò potrebbe far sì che il televisore visualizzi immagini di scarsa qualità e/o con colori insoddisfacenti. Nel caso, lasciare evaporare completamente l'umidità prima di accendere il televisore. · Non spruzzare acqua o detergente direttamente sul televisore. Potrebbe gocciolare verso la parte inferiore dello schermo o altre parti esterne entrando nel televisore e causando danni al funzionamento. Situazione: · Non utilizzare con le mani bagnate, senza il mobile o con accessori diversi da quelli raccomandati dal fabbricante. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY KDL-40NX720

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY KDL-40NX720.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag