οδηγίες χρήσης SONY KV-28LS60E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY KV-28LS60E Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY KV-28LS60E θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY KV-28LS60E


SONY KV-28LS60E : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (7220 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY KV-28LS60E

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. [. . . ] ڷ< fi: >ٷ > <: < i <ڷ: i> , fiٷ fiӷ~ ȷ fi~ < >. : i> , fiٷ fiӷ~ ȷ fi~ < >. i < > : B (> 11) > ӷ ۷fi fiٷ < ^ӷ ~ <~ ۷~ ~ fii~ i>~. Ϥ̷ ȯ> >̷ ۷ > c < ȷ Ͽ >̷ ȷ Ͽ ̿۷ < fi > ˯> d < ȷ ӷٿ >̷ ȷ ӷٿ ̿۷ < fi fi ˯> TMTM 3D-Y/C >^~ > ӿ <̷~ fi < <̷ ڷ>^ fi. 3D-Y/C >ӷ fi ̷fi iٷ <̷ٷ , > (CVBS). & ȷ ӷ > ӷ , > fi̷ fiӷ. , > : A (> 11) > , ~ ۷~ ڤ ӷ Ϸ ·fi, ^ٷfi <. TMTM > >~ ӷ ȷϤ ʤ , ~, Ȥٷ~ SURROUND ¯<. > Film ȯ fi̷ٷ ȷ < ٷ>~ (گο ^̤ 24/25 Ϸ>ȷ/fi, ӿ οi ۯfiٷ), ӷ η ӷϿi οi ٷifi Ϸ> ~ ٷ>~ ȷ fiٷ fiӷ~ , , < >ȷ. . . fi TV/AV i /P i ~ fiӷ~ η ~ ڷ<~ <̷~ > ӷ ۷~ fi fiӷ. fi: , ̷< fiӷ ȷ >~ fi~ < ڷο, . > : A (> 11) ȷΤ~ ~ <, ٿ ۯӿ > > ٷ~, ȷ ڿ̷ Ϸ< fi ٷ>~ ȷ>~. fi̷~ OE~ OEٷ~ (. . ) fi, ̷ η ٷi> ٷ >· ٷ~. fi. < > : A (> 11) > < > ʷ ^< ^ ӷ ^ i, ^ , ~ ӷ >ٷ ηڷ <. ٿٷ ȷ ~ <~. TMTM Pi / >ӷ ηi̤ fi fiٷ > Film >ӷ fi. 13 >~ M OE~ >~ Y ['E~ >~] 'E~ 'H~ >~ [/] [/] fi. ηٿٷ~, fi η ٿ i ^ ٷȷο ̤^ ηӷ. '. . off '. . off Y. <. off fi TV/AV 1 2 3 Ȥ MENU η , ٷ ifi . < ηi> PIN >^̷ ȷ ȿ, ηٷ^> . > > 16 ȷ ηifi . > : A (> 11) > i >˻, fiڷ i ۤگٷ fi̷ٷ ηٿٷ ӷ<~ >~ <̷~ ȷ 15 ٿ. ٿ fi > ~ fiڷ~ ηٿٷ ӷ<~, οi fi ʷ>ٷ ӷ̤ٷ~ fi. 4 5 Ȥ c/d ȷ ӷ Ϥ η Ӥȷ Ȥ OK. > ӷ i> ۷ η ڷ > fi fi^~ ηٿ گ< fi̷ ηٿٷ. Ϥ ٷ , <̷ٷ 1 η 2 > 8. fi TV TMTM Yٷ ӷ fi fiڷ̷, > < >^~ >ٷ. Y. . off fi TV/AV i ڿ̷~ > : A (> 11) > i >˻, fiڷ i ۤگٷ fi̷ٷ ηٿٷ ӷ<~ > η> > ȷ 3 ~. ٿ fi > ~ fiڷ~ ηٿٷ ӷ<~, οi fi ʷ>ٷ ӷ̤ٷ~ fi. ʿϷ fi ڿ ~ ӷ ο fi̷ گ< i ^ ӷ ηӷ. ȷ . fi PC 1 2 3 Ȥ MENU η , ٷ ifi . ӷϿ, , <̷ٷ 3 η 4 ̤~ fi ȷڷ fiϷ ٷ iٿ ηӿȷ. 15 1 ӷϿ, ٷ , <̷ٷ 1 ^~ 7 . i. 5 >~ >^̷ ȷ ȿ fi TV Τٷ ۷^<~ > ӷ ۯ> οi < fi Τٷ ~ >~ ۷~. TM~ ڤ ӷ < ӷ PIN ȷ ٷ> ο^ i>^ fi ^̷< Ϸ<. 1 2 3 4 5 Ϸ< PIN Ȥ b ȷ < ~ i<~ <~ fi. Ȥ a/b/c/d ȷ < οi ڷ<ڷ Ӥ fi̷~ ȷ < fi η Ӥȷ Ȥ OK. ӷϿ, Էӷi , <̷ 5 ^~ fi ڷ> fi fi̷ η Ӥȷ Ȥ OK. fi̷ > ӷ Ϸ, 6 < fi~ ڷ<~. fi̷ ȷ~ Τٷ~ fi~ fi 6 ڷ<~, Ϥ TM η Ӥȷ Ȥ OK. 1 2 3 Ȥ MENU η , ٷ ifi . Ȥ a/b ȷ ӷ Ϥ >^̷ ȷ ȿ η Ӥȷ Ȥ OK. Ϸ< PIN fi~ ~ PIN 6 , , . 4 5 ٷ^> ڷ, , < ifi ^~ PIN ٷ~ 0 9. ٷ^> ڷ, , < ifi fi^~ , <̷ 4 ȷ , , >^. ʷ>ٷ Ϸ< PIN <̷~ ٯ>. . TMTM > ӷ Ͽ Τٷ < fi >ӷ TV. Mko. > : C (> 11) fi PC TMTM ȷ ӷ ڷi< ӷ ^̤ ηӿ ( i ̷~ i ڿ̷~ . Ȥ OK ȷ ʿ ڿi ۷^<~ PIN. ο, fiڷ i> fi̷ٷ ~ i~ ^ fi^ گٷ fi < (> fi̷ ). : i> fiٷ ڷ<~ < >i < fiٷ fiӷ Է>. ӷi PIN TM~ ڤ ӷ ·ӷʤ PIN ۷~ ٷȷο ηi̤ ifi 1234. 1 2 3 4 ӷϿ, ٷ , <̷ٷ 1 ^~ 3 Ϸ< PIN. Ȥ c/d ȷ ӷ Ϥ η Ӥȷ Ȥ OK. TMTM ȷ> ӷ i> i ~ fiӷ~, ο ٷ~ PC ۷~. TMTM ȷ ~ fi~, PIN ۷~ >^ ̤~ fi~ > >~, fi, , η Ͽ ʷϤ~ ̤~ fi ٷ ȿ fi, . ӷڤ > 21 ȷ ·ӷڿ ڤ~ PIN ٷȷο ηi̤ ifi 1234 < ¯ PIN ۷~. 16 >~ > : C (> 11) fi TV/AV ۷ > : A (> 11) > >~ ӷ Ϥ > ۷ fi i~. [. . . ] D-sub/MINI-DIN η ٷ<~, 9 >^ (Էfi: AN-A1RS) Ϥ~ TM TM _ _ _ _ ?ê TM OFF TM () TV ( TM) EXT1 5 (1 5) 1 ^~ 5, TM (TV) TV TM (1 99) 1 ^~ 99 EXT1 (Y/C) EXT1 (CVBS) EXT1 (RGB) 0 ^~ 2 EXT2 (Y/C) EXT2 (CVBS) EXT2 (RGB) 0 ^~ 2 EXT3 EXT4 (RGB) EXT4 (COMPONENT) 0 ^~ 1 EXT5 (HDMI) TM AV () . . TMTM 1 ^~ 5 TM (0 60) 0 ^~ 60 TM AV (-10 ^~ +10) AV(-10 ^~ +10) TM AV (-20 ^~ +20) AV (-20 ^~ +20) (0 180) 0 ^~ 180 TM (0 40) 0 ^~ 40 TM TM () (AV) ZOOM 14:9 (AV) (AV) TM (AV) TM 16:9 (AV) TM 14:9 (AV) (PC) TM (PC) 1 ^~ 10 TMTM () TMTM ON TMTM OFF 1 ^~ 2 , () , ON , OFF 1 ^~ 2 (TM^ο/>^۷/^ο) TM 30 ٿ 1 ڷ 1 ڷ η 30 ٿ 2 ~ 2 ~ η 30 ٿ 0 ^~ 150 OFF () 0 ^~ 1 TM TM TMTM (100 899) 100 ^~ 899 TM TMTM P O W R 0 I I I I TGD_ TVD_ AVD* AVD? DCCH* DCCH?CHUP_ CHDW_ TM I I I I I I I I I I I I I TM AV NP10 NP11 NP12 NP1 ? [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY KV-28LS60E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY KV-28LS60E.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag