οδηγίες χρήσης SONY KV-29LS30E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY KV-29LS30E Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY KV-29LS30E θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY KV-29LS30E


SONY KV-29LS30E : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4816 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY KV-29LS30E

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. [. . . ] Yٷ >^̷ ii> On ȷ ο ηӿ, ʷ>ٷ <̷ i ^̷ ȷ ȷ. ηٷ ^ > >^̷ ȷ ȿ ^ӿ ̤~ fi i> >. i ^< Yٷ Ӥ ^< <, ڤ ӷ > > ̷. 1 Ȥ a/b/c/d ȷ ӷ Ϥ ηӿ ~ > η Ӥȷ Ȥ OK. ʷ>ٷ >~ ȷ ̤ ηӿ. i ۯ< fiٷ fiӷ~ > ӷ , ^i> ԯ~ < ۯ <̷~ ٷ~ > <. 2 Ȥ a/b ȷ ӷ Ϥ ^. (Off, ~1, ~2, ~3) 1 Ȥ a/b/c/d ȷ ӷ Ϥ ηӿ ~ > η Ӥȷ Ȥ OK. Ȥ a/b ȷ ӷ Ϥ ۯ<~ η Ӥȷ Ȥ OK. ʷ>ٷ ۯ<. 3 Ȥ a/b ȷ ӷ ηi> ^. ~1, ~2 < ~3 η Ӥȷ Ȥ OK. 2 3 TMTM Off >ӷ ٷȷο ̤ <. < >ӷ ~1. Ȥ a/b ȷ ӷ ηi> ۯ<~ n η Ӥȷ Ȥ OK. TMTM ۯ~ <̷~ >ӷ ٿ , , < ȷ ̤ ηӿ, ٤̷ >ӷ ٤ η >^~ ηϤ ٿiȷ. TM >^ <, Ϥ Off. 24 Τ~ i>~ i~ > > ӷ > i ٷ> ~ i~ ^ ηӷ. ȷڷ< ڿ̷~ ^fi fiڷ̷ > ӷ ȷڷi>. 1 2 Ȥ MENU η , ٷ ifi . < ηi> ^fi , ηٷ^< . > > 47 ȷ ηifi . 1 2 3 ӷϿ, ٷ , <̷ٷ 1 ^~ 3 >. Ȥ a/b/c/d ȷ ӷ Ϥ ηӿ ~ ȷڷ< η Ӥȷ Ȥ OK. > ifi ̿^ ӷٷ. 3 4 4 5 6 7 Ȥ a/b ȷ ӷ Ϥ >˻ η Ӥȷ Ȥ OK. > 01 SAT. 1 5 Ȥ c/d ȷ ӷ Ϥ "ӷ" η Ӥȷ Ȥ ȷ ȷڷ< ̤ ڿ̷~. ȷڷ< ڷ̿^ 01 SAT. 1 6 8 01 SAT. 1 06 11 16 02 Pro7 07 12 17 03 KABEL 08 13 18 04 09 14 19 05 10 15 20 01 SAT. 1 06 02 KABEL 03 04 05 02 Pro7 01 SAT. 1 06 11 16 01 SAT. 1 02 KABEL 02 Pro7 07 12 17 03 KABEL 08 13 18 04 09 14 19 05 10 15 20 01 SAT. 1 02 KABEL 02 KABEL 01 SAT. 1 06 11 16 01 KABEL 02 KABEL 07 12 17 03 08 13 18 04 09 14 19 05 10 15 20 01 KABEL 02 SAT. 1 25 Τ~ i>~ i~ i ۷~ ȷ ʿ ifi > >~ ӷ Ϥ > ۷ fi i~. >ӷ Ϥ~. 2 3 Ȥ c/d ȷ ӷ Ϥ ̤Ի < fi η Ӥȷ Ȥ . TMTM i / >ӷ ηi̤ fi fiٷ > Film >ӷ On. 29 Τ~ i>~ i~ i < > ӷ ۷fi fiٷ < ^ӷ ~ <~ ۷~ ~ fii~ i>~. Dolby Virtual > >~ ӷ < Ϥ̷ٷ Dolby Virtual fi i ~. 1 2 Ȥ MENU η , ٷ ifi . Ȥ c/d ȷ ӷ Ϥ ~. Y 'H~ ['H~] 'E~ >~ 1 2 3 Ȥ MENU η , ٷ ifi . Ȥ c/d ȷ ӷ Ϥ ~. TMTM [TV] >̷ ۷ > Dolby Virtual fi~ [0] [0] [0] 15 15 +15 +15 [Off] Ȥ a/b ȷ ӷ Ϥ Dolby Virtual η Ӥȷ Ȥ . Ȥ c/d ȷ ӷ Ϥ On η Ӥȷ Ȥ . 4 TMTM > ӷ Ϥ Dolby Virtual Ȥٷ~ Virtual ¯<. ڿη, , ~ ^<~ TM<~ ȿ fiٷ Dolby Virtual >ӷ ηi̤ On. TM >^ <, ڷη ӷ ӷڤ > >~ ~ <~ ۷~ ӷڷ^<~ DVD. ^~ ٤̷ , ~ Dolby Virtual ۷fi i >̷ < ۷. 3 Ȥ a/b ȷ ӷ Ϥ ȷ ̤ ڷ< i~. Ȥ c/d ȷ i ~ ڷ<~ i i>. c< 4 ̤ ڷ< >̷ ۷ > d< ȷ Ͽ >̷ ȷ ӷٿ >̷ ȷ Ͽ ̿۷ < fi > ˯> ȷ ӷٿ ̿۷ < fi fi ˯> TMTM ȷ ·ӷi fi^ ^ ڷ i~ ~ ٷȷο ̤~ ̤~, Ȥ a/b ȷ ӷ Ϥ fi~, Ȥ OK, Ȥ c/d ȷ ӷ Ϥ ӷȻ η Ӥȷ Ȥ OK. > ȿ fiٷ Dolby Virtual >ӷ ηi̤ On. 30 Τ~ i>~ i~ OE~ ԯ<~ ̷~ i Ϥ >~ ۷~ ڤ ӷ < Ӥȷ. OE~ ԯ<~ ̷~ ȷ < PC i Ϥ >~ ۷~ ڤ ӷ < Ӥȷ. ȷ Yٷ i>, > i > fi̷ٷ. OE~ ԯ<~ ̷~ ȷ < AV `. . off Yٷ i> ">", > i > fi̷ٷ گ <̷ fi ȷ 15 ٿ. 1 2 3 4 Ȥ MENU η , ٷ ifi . Ȥ a/b ȷ ӷ Ϥ > 1 < > 2 η Ӥȷ Ȥ . ڷ< Y ȷ> >~ ٷȷο ̤ <. [. . . ] (> >~ 27 η 29. ) <^~ ^̿ >ӷ ͷο ^fi; fiӷ > ӷ > ο ^̿ >ӷ ͷο ^fi. (> > 31. ) <^~ >ӷ i̤~ ȷfi~ ڷ>~; (> > 46. ) >ӷ ^< ٷ Ϸ ͷ<̷ٷ; (> >~ 32 ^~ 36. ) OE > ^ٿ i <̷~ fi ٿ ; (> > 39. ) >ӷ ̤ ^< >~; (> > 39. ) <^~ ۿٷ , fi <̷; (> > 53. ) >ӷ ^< i fiӷ~; (> >~ 27 ^~ 29. ) >ӷ ^ٿ ̤ ڷ>; (> > 10. ) >ӷ ̤ On fi <~; (> > 38. ) <^~ ٷ < >ӷ <; (> > 17. ) >ӷ ̤ OE~ (ٷ, fi) >~ 4; (> > 46. ) >ӷ ^ٿ ̤ ˯>; >ӷ ̤ On ۷^< ȷԻ; (> > 48. ) , ^i> ^~ ٷ ο >ӷ ̤ӷ. (> > 12. ) < > ӷ <. ¯< >. fiӷ >ӷ ̤. ڿ ̷, ȯfi ̷, < fi, < η< iڿ ̷~. > ͷο >. Y fiӷ. Y <~. Ͽ~ fi ڿ < , ٷ , , Ϥ~ η Ϥ~ iڷ>~ Yٷ < >ٷ < iڷ> (. . fi >ӷ >, η < i ·Ӥi fiٷ iڷ> ڤ, , ηfi < < ifi < , , fi ̤~. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY KV-29LS30E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY KV-29LS30E.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag