οδηγίες χρήσης SONY NEX-C3

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY NEX-C3 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY NEX-C3 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY NEX-C3


SONY NEX-C3 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (244 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SONY NEX-C3 (3083 ko)
   SONY NEX-C3 ANNEXE 1 (6745 ko)
   SONY NEX-C3 ANNEXE 2 (2527 ko)
   SONY NEX-C3 NEW FUNCTIONS (220 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY NEX-C3

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Απευθυνθείτε στον αντιπρ σωπο της Sony ή στο τοπικ εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony για συμβουλές σχετικά με τους συμβατούς φακούς. • ταν ο φακ ς διαθέτει διακ πτη λειτουργίας εστίασης (AF/MF), ρυθμίστε τη λειτουργία εστίασης με το διακ πτη του φακού. ταν ο φακ ς δεν διαθέτει το διακ πτη, ρυθμίστε τη λειτουργία εστίασης απ το μενού. [. . . ] ταινίας] t [Ανενεργή]. • Το διάφραγμα ρυθμίζεται σε F3. 5 ταν εγγράφετε ταινίες με τη λειτουργία αυτ ματης εστίασης. ταν χρησιμοποιείτε φακ με διάφραγμα F3. 5 ή μικρ τερη τιμή F-stop, το διάφραγμα ρυθμίζεται στη μέγιστη τιμή F-stop του φακού. Αν θέλετε να ρυθμίσετε το διάφραγμα στη δική σας τιμή για να εγγράψετε ταινίες, επιλέξτε [Προτερ. ανοίγματος] ή [Χειροκίνητη έκθεση] στη [Λειτ. λήψης] και επιλέξτε τη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης. Αν αλλάξετε την τιμή του διαφράγματος ενώ γίνεται εγγραφή ταινίας, ενδέχεται να ακουστεί ο θ ρυβος ή να γίνει πιο φωτεινή η οθ νη καθώς η βιντεοκάμερα εφαρμ ζει τη ρύθμιση. Νέες λειτουργίες που παρέχονται στο μενού Οι ακ λουθες νέες λειτουργίες θα προστεθούν στο μενού απ αυτήν την αναβάθμιση υλικολογισμικού. Μενού Κάμερα Νέα στοιχεία Περιοχή αυτ. Λειτουργίες Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε μια θέση για την αυτ ματη εστίαση με ανίχνευση φάσης, ταν έχει τοποθετηθεί ο Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2. Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη θέση αυτ ματης εστίασης, ταν έχει τοποθετηθεί ο Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2. Ενισχύει το περίγραμμα του εστιασμένου διαστήματος στη χειροκίνητη εστίαση με ένα συγκεκριμένο χρώμα. Διαμ ρφωση Μικρορύθμιση AF (Μικρορύθμιση AF/ ποσ /Εκκαθάριση) Κορύφωση (Επίπεδο κορύφωσης/Χρώμα κορύφωσης) (NEXVG10/VG10E μ νο) • Η λειτουργία κορύφωσης για NEX-3/5/5C/C3 διατίθεται στην προηγούμενη έκδοση υλικολογισμικού. Ανατρέξτε στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο οδηγιών για το χειρισμ και τις ρυθμίσεις. NEX-3/5/5C: Εγχειρίδιο οδηγιών Ver. 01 (Εγχειρίδιο οδηγιών παρέχεται με τη μηχανή) 3GR Περιοχή αυτ. εστ. Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε μια θέση για την αυτ ματη εστίαση με ανίχνευση φάσης, ταν χρησιμοποιείται φακ ς A-mount και ο Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2 (πωλείται χωριστά). [. . . ] Συνδέστε ένα φακ για τον οποίο θέλετε να διαγράψετε την τιμή και επιλέξτε [±0]. Αν θέλετε να διαγράψετε λες τις καταχωρημένες τιμές, επιλέξτε [Εκκαθάριση]. • Χρησιμοποιήστε τη [Μικρορύθμιση AF] αποκλειστικά με φακούς Sony, Minolta και Konika-Minolta. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY NEX-C3

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY NEX-C3.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag