οδηγίες χρήσης SONY RDP-NWD300

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY RDP-NWD300 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY RDP-NWD300 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY RDP-NWD300


SONY RDP-NWD300 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (886 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SONY RDP-NWD300 (429 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY RDP-NWD300

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] , . SonicStage SonicStage SonicStage, . "Help" ­ "SonicStage Help" SonicStage. . SonicStage, "ATRAC Audio Device". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 (Equalizer) . . . . . . . . . . 31 EQ Custom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 (All Songs) . . . . 12 (Playlist Select) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (VPT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 (Clear Stereo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 (dynamic Normalizer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 SonicStage (Playlists) . . . . . . . . 13 100 (Favorite 100). . . . . . . . . . . . . . . 15 (Recent Transfers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Noise Canceling ( ) (Noise Cancel Control) ( NW-S703F/S705F/ S706F) . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 (Sort) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 (Intelligent Shuffle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 100 (My Favorite Shuffle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 (Artist Link Shuffle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 (Time Machine Shuffle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . . 42 (Display Screen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 / (Jacket Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 (Volume Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 (Sports Shuffle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 (Search) . . . . . . . . . . . . . . . 21 (Song). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 (Artist) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (Album) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 (Genre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (Preset Volume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 (Manual Volume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 (AVlS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 (Release Year) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (Jacket Search) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 (PlAy Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 (Noise Canceling) ( NW-S703F/S705F/S706F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 (Beep) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 (Set date-Time) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 (date disp Type) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 (Time disp Type) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 (Information) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 (Reset All Settings) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 (Format) . . . . . . . . . . . 57 USB (USB Bus Powered) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 (Delete Folder). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 (Delete All Rec Data) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 (Power Save Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 FM ( NW-S703F/S705F/S706F) FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Mode>" . "Volume "Preset Volume" . , ("Low", "Mid" "High") VOL +/­. DISPLAY/HOME. AVLS ( 48), . DISPLAY/HOME HOME. . (Settings) "Advanced Settings>" . Mode>" . "Volume " Edit>" "Preset Volume" . "Low" . "Low", "Mid" "High" . , ("Low", "Mid" "High") VOL +/­. DISPLAY/HOME. AVLS ( 48), . (Manual Volume) DISPLAY/HOME HOME. . (Settings) "Advanced Settings>" . "Volume Mode>" . "Manual Volume" . , , ( 0 30) VOL +/­. DISPLAY/HOME. (AVlS) AVLS (Automatic Volume Limiter System) . "AVLS OFF" . DISPLAY/HOME DISPLAY/HOME HOME. . (Settings) "Advanced Settings>" . "AVLS>" . "AVLS ON" . DISPLAY/HOME. "AVLS" VOL +/­ "AVLS" "AVLS ON". (Beep) . "Beep ON" . DISPLAY/HOME DISPLAY/HOME HOME. . (Settings) "Advanced Settings>" . "Beep>" . Preset" . (Settings) "FM Auto FM ( NW-S703F/S705F/S706F) "OK" . "COMPLETE" . "Cancel" . , ( 66) "Scan Sens Low". 3 2 ( ). () FOLDER ( ) . , . FM ( NW-S703F/S705F/S706F) . * * . () , ( ), ( ) . . . "FM Auto Preset" ( 62). , . FM ( NW-S703F/S705F/S706F) "FM Auto Preset" ( 62). DISPLAY/HOME ( 63). . . 30 (P01 P30). . . . "Cancel" . FM ( NW-S703F/S705F/S706F) (Scan Sens) "FM Auto Preset" ( 62) " " ( 63), . "Scan Sens High" . DISPLAY/HOME DISPLAY/HOME HOME. . . (Settings) "Scan Sens>" "Scan Sens Low" . "Scan Sens High" . DISPLAY/HOME. FM ( NW-S703F/S705F/S706F) / (Mono/Auto) FM, "Mono" . "Auto" . DISPLAY/HOME DISPLAY/HOME HOME. . [. . . ] CD and music-related data from Gracenote, Inc. , copyright © 2000-2006 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U. S. Patents: #5, 987, 525; #6, 061, 680; #6, 154, 773, #6, 161, 132, #6, 230, 192, #6, 230, 207, #6, 240, 459, #6, 330, 593, and other patents issued or pending. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY RDP-NWD300

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY RDP-NWD300.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag