οδηγίες χρήσης SONY RM-LVR1 INSTALLATION GUIDE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY RM-LVR1 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY RM-LVR1 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY RM-LVR1


SONY RM-LVR1 INSTALLATION GUIDE: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (131 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SONY RM-LVR1 (347 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY RM-LVR1INSTALLATION GUIDE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Η παρούσα προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων περιλαµβάνει κάθε µορφή του υλικού που προστατεύεται από τη νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας καθώς και τις πληροφορίες, η διάδοση των οποίων επιτρέπεται πλέον βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας ή δικαστικών αποφάσεων ή διά της παρούσας, συµπεριλαµβανοµένου, χωρίς περιορισµό, του υλικού που έχει δηµιουργηθεί από τα προγράµµατα λογισµικού και τα οποία εµφανίζονται στην οθόνη, όπως π. χ. στιλ, πρότυπα, εικονίδια, οθόνες, όψεις, κλπ. Τα Xerox®, CentreDirect®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScout® και Walk-Up® αποτελούν εµπορικά σήµατα της Xerox Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες. Τα Adobe Reader®, Adobe Type Manager®, ATM™, Flash ®, Macromedia®, Photoshop® και PostScript®αποτελούν εµπορικά σήµατα της Adobe Systems Incorporated στις Ηνωµένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες. [. . . ] (5, 5 ίντσες) σε πλάτος ή 182 χλστ. (7, 16 ίντσες) σε ύψος. Προσοχή: Εάν αλλάξετε τον τύπο χαρτιού σε κάποιο δίσκο, θα πρέπει να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού στον πίνακα ελέγχου ώστε να ταιριάζει µε το χαρτί που τοποθετήσατε. Εάν δεν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήµατα στην ποιότητα της εκτύπωσης και η µονάδα φούρνου ενδέχεται να καταστραφεί. Τραβήξτε τον ∆ίσκο έξω. 5550-123 5550-156 2. Αερίστε το χαρτί για να ξεκολλήσετε φύλλα τα οποία τυχόν έχουν κολλήσει µεταξύ τους. 5550-251 Εκτυπωτής Phaser® 5550 4-25 Τροφοδοσία χαρτιού 3. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο µε τροφοδοσία µεγάλης πλευράς ή µε τροφοδοσία µικρής πλευράς. 5550-129 Τροφοδοσία µεγάλης πλευράς ■ ■ ■ ■ Συνιστάται για µεγέθη χαρτιού Letter, Executive, A4, B5 JIS, και ειδικά µεγέθη χαρτιού. Τοποθετήστε την πλευρά που θα εκτυπωθεί πρώτη (σελίδα 1) µε την όψη προς τα κάτω. Τοποθετήστε το προ-τρυπηµένο χαρτί µε τις οπές προς το αριστερό τµήµα του δίσκου. Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο (ή το επάνω τµήµα της σελίδας) στο µπροστινό τµήµα του δίσκου. 5550-134 Εκτυπωτής Phaser® 5550 4-26 Τροφοδοσία χαρτιού Τροφοδοσία µικρής πλευράς ■ ■ ■ ■ Τοποθετήστε µεγέθη χαρτιού Letter, Legal, Tabloid, A3, A5, A4, B4 JIS, B5 JIS, US Folio, Statement και ειδικά µεγέθη χαρτιού µε τροφοδοσία µικρής πλευράς στο δίσκο. Τοποθετήστε την πλευρά που θα εκτυπωθεί πρώτη (σελίδα 1) µε την όψη προς τα κάτω. Τοποθετήστε το προ-τρυπηµένο χαρτί µε τις οπές προς το µπροστινό τµήµα του δίσκου. Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο OK για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας. Στον οδηγό του εκτυπωτή επιλέξτε τον τύπο χαρτιού ή τον Tray 6 (∆ίσκο 6) ως πηγή χαρτιού. Εκτυπωτής Phaser® 5550 4-31 Επιλογές εκτύπωσης Επιλογές εκτύπωσης Αυτό το θέµα περιλαµβάνει τα εξής: ■ ■ ■ ■ Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση εκτύπωσης στη σελίδα 4-32 Επιλογή προτιµήσεων εκτύπωσης (Windows) στη σελίδα 4-33 Επιλογές για Μεµονωµένη εργασία (Windows) στη σελίδα 4-33 Επιλογές για Μεµονωµένη εργασία (Macintosh) στη σελίδα 4-34 ∆είτε επίσης: Ρυθµίσεις εκτυπωτή στη σελίδα 5-2 Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση εκτύπωσης Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν µια εργασία εκτύπωσης. Κάποιοι από αυτούς είναι η ταχύτητα εκτύπωσης (που εκφράζεται µε τον αριθµό σελίδων ανά λεπτό), τα µέσα που χρησιµοποιούνται, ο χρόνος λήψης δεδοµένων και ο χρόνος επεξεργασίας του εκτυπωτή. Ο χρόνος λήψης δεδοµένων από τον υπολογιστή και ο χρόνος επεξεργασίας του εκτυπωτή επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως: ■ ■ ■ ■ ■ ■ Μνήµη εκτυπωτή Τύπος σύνδεσης (δίκτυο, παράλληλη ή USB) Λειτουργικό σύστηµα δικτύου ∆ιαµόρφωση εκτυπωτή Μέγεθος αρχείου και µορφή γραφικών Ταχύτητα του υπολογιστή Σηµείωση: Επιπρόσθετη µνήµη στον εκτυπωτή (RAM) πιθανόν να βελτιώσει τις συνολικές λειτουργίες εκτύπωσης, αλλά δεν θα αυξήσει τις σελίδες ανά λεπτό (ppm) που µπορεί να εκτυπώσει ο εκτυπωτής. ∆είτε επίσης: Προβλήµατα στην Ποιότητα εκτύπωσης στη σελίδα 6-59 Εκτυπωτής Phaser® 5550 4-32 Επιλογές εκτύπωσης Επιλογή προτιµήσεων εκτύπωσης (Windows) Οι προτιµήσεις εκτυπωτή ελέγχουν όλες τις εκτυπωτικές σας εργασίες, εκτός αν τις παρακάµψετε για µια συγκεκριµένη εργασία. Αν για παράδειγµα, θέλετε να χρησιµοποιείτε την εκτύπωση 2 όψεων για τις περισσότερες εργασίες σας, ορίστε αυτή την επιλογή στις ρυθµίσεις εκτυπωτή. Για να επιλέξετε προτιµήσεις εκτυπωτή: 1. Επιλέξτε µία από τις ακόλουθες πρόσθετες επιλογές: ■ Windows 2000, Windows Server 2003 και Windows Vista: Πατήστε Start (Έναρξη), επιλέξτε Settings (Ρυθµίσεις) και στη συνέχεια πατήστε Printers (Εκτυπωτές). ■ Windows XP: Επιλέξτε Start (Έναρξη) και µετά επιλέξτε Printers and Faxes (Εκτυπωτές και Φαξ). Στον φάκελο Printers (Εκτυπωτές), κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή σας. Από το αναδυόµενο µενού, επιλέξτε Printing Preferences (Προτιµήσεις εκτύπωσης) ή Properties (Ιδιότητες). [. . . ] Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία κατά επιζήµιων παρεµβολών στις περιπτώσεις που ο εξοπλισµός λειτουργεί σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Ο παρόν εξοπλισµός παράγει, χρησιµοποιεί και µπορεί να εκπέµπει ραδιοσυχνότητα. Αν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις παρούσες οδηγίες, µπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες παρεµβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Η χρήση του εξοπλισµού αυτού σε οικιστική περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει επιζήµιες παρεµβολές. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY RM-LVR1

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY RM-LVR1.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag